Класификация на овощните растения

Класифицирането на овощните растения на групи с общи признаци се извършва на основата на ботаническата характеристика на надземните им органи и на морфологичните особености на техните плодове.

Според устройството на надземните органи овощните растения се разпределят на дървесни, храстовидни, полухрастовидни и тревисти.

Дървесните овощни видове имат само едно стъбло, от чиито разклонения се изгражда короната. Дървесни видове са ябълката, крушата, черешата, вишнята, прасковата, кайсията, бадемът, орехът, кестенът и др.

Храстовидните овощни растения се развиват на няколко едногодишни стъбла върху единна коренова система. Такива са лешникът, смокинята, касисът, червеното и бялото френско грозде и др.

Полухрастовидните овощни растения не са многогодишни. Техните стъбла загиват на втората вегетация след като плододават. Такива са малината и къпината.

Тревисто овощно растение е ягодата.

В зависимост от особеностите на плодовете овощните растения се подразделят на: семкови (ябълка, круша, дюля и мушмула); костилкови (слива, джанка, череша, вишня, праскова, кайсия и др.); ягодови (ягода, малина, къпина, касис; френско грозде и др.); черупкови (орех, бадем, лешник и кестен).

Подобни статии

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво е влиянието на напояването върху овощните растения? Напояването влияе пряко върху развитието на растенията чрез попълване недостига н...

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Какво се разбира под болест и под неприятел на овощните растения? Болест е всяко смущение в растежа и развитието на овощното растение, пред...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

3977

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия