Как използването на торове се отразява на реколтата

Торовете се използват в земеделието от дълбока древност. Тяхната цел е да облагородят почвата върху която са прилагани и да вдигнат добивите. Още първите земеделци са забелязали че гниещите животински и растителни продукти оказват положително влияние върху почвата. С течение на годините знанията на хората са се увеличавали и те са започнали да използват торове все  по-често и по-ефективно. Първоначално са се използвали само органични продукти за наторяване, но последното столетие с развитието на технологиите бяха разработени и много химически или не органични торове, които напълно заместиха органичните, а в някои отношения дори и ги превъзхождат. Масовото използване на торове върху земеделските площи доведе до по-голяма устойчивост на растенията върху които са прилагани, защита от болести и вредители и защита от плевели. Добивите се увеличиха в някои случаи с до 100%, нещо непосилно за естествените торове. Причината за това увеличение на добивите се крие в хранителните вещества, които съдържат торовете. Те се разграждат и след това се усвояват от растенията. Съществуват два основни вида торове: твърди и течни. Твърдите се разграждат по-бавно и ефекта от тях се проявява след определен период от време. Течните освобождават своите хранителни вещества много по-бързо и ефекта от тях се усеща почти веднага. От течните торове на българският пазар най-разпространени са АминоКвилант и Тера-Сорб.

Категории

Дом, Домакинство

Подобни статии

Обработка, торене и напояване на лозата

Обработка, торене и напояване на лозата

Кога и как да се загрибват лозите Лозите се загрибват късно през есента, обикновено след листопада, с цел да се предпазят от измръзване пре...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Поддържане на почвената повърхност и торене

Поддържане на почвената повърхност и торене

В първите години след засаждането на дръвчетата почвата се поддържа в черна угар чрез есенна дълбока оран и плитки пролетно-летни обработки....

Ползите от използване на мрежи в земеделието

Ползите от използване на мрежи в земеделието

Мрежи с широко приложение в земеделиетоИзползването на различни видове мрежи в земеделието дава огромни възможности не само в прибирането на...

Как да увеличим печалбите при производството на земеделска продукция с използването на торове

Как да увеличим печалбите при производството на земеделска продукция с използването на торове

Много от експертите в земеделието изтъкват ключовата роля на модерните торове за увеличаването на добивите в селското стопанство. Направени ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

21.12.2011

Обновено
Обновено

21.12.2011

Прочетено
Прочетено

2244

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия