Изкуствено дишане уста в уста и уста в нос

Изкуственото дишане по способите уста в уста и уста в нос се базира на факта, че издишваният въздух от даващия първа помощ е сравнително богат на кислород и с невисоко съдържание на въглероден двуокис и въведен в дихателните пътища на пострадалия през носа или устата, може да спаси живота му. При способа уста в уста пострадалият се поставя в легнало положение на гръб. Под плешките се слага нагъната като руло дреха или чаршаф. Главата се извива силно назад, за да се създаде по-добра възможност за проникване на въздуха в дихателните пътища. Оказващият първа помощ кляка от лявата или дясната страна на пострадалия. С палеца и показалеца на едната си ръка хваща носа му и запушва напълно ноздрите. С другата си ръка хваща брадата му и с лек натиск надолу отваря устата. След това даващият първа помощ прави дзе дълбоки вдишвания и прилепвайки плътно устните си към отворената уста на пострадалия, вдухва въздух под налягане. След вдухването освобождава устата и носа и изчаква пострадалият да издиша пасивно въздуха. Добре е издишването да се подпомогне с натиск с ръце върху долната част на гръдния кош. Такова вдухване на въздух през устата, последвано от издишване, трябва да се повтаря ритмично 10—16 пъти в минута. Изкуственото дишане трябва да се повтаря, докато се възстанови напълно дишането на пострадалия или докато се появят послесмъртни петна. Способът уста в уста е неприятен за манипулатора, тъй като се налага да долепи своята уста до устата на пострадалия. За да се избегне прекият допир, вдухването може да се извърши през носна кърпа или през няколко слоя марля, поставена върху устата на пострадалия. Недостатъкът на този метод е, че обикновено се получава нежелано раздуване на стомаха от вдухания въздух. Изкуственото дишанне но способа уста в нос се извършва подобно на способа уста в уста. Даващият първа помощ с едната ръка повдига долната челюст на пострадалия, затваря плътно устата му, поема дълбоко въздух я захваща плътно с устните си носа и околността му и вдухва енергично въздух. След това освобождава както устата, така и носа на пострадалия и с натиск върху долната половина на гръдния кош допринася за издишването. И двата метода са неприложими при наранявания и кръвотечения от устата и носа.

Подобни статии

Злополуки в детска възраст

Злополуки в детска възраст

Характерна за нашия бит злополука е и з г а р я н е т о. То бе често в миналото, но се среща все още в наши дни. Опасните изгаряния, които м...

Долекарска първа помощ на детето

Долекарска първа помощ на детето

При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага тавата помощ да се окаже от някой от близките на детето, даже и от случаен ч...

Физическо развитие през пубертетната възраст

Физическо развитие през пубертетната възраст

Растежът е биологично свойство на живия организъм. Той представлява увеличение на масата и повърхността, причинено от развитието на тъканите...

Препариране на бозайници

Препариране на бозайници

Устройство на тялото на бозайниците Препарирането на бозайници е също много увлекателно. При тях се иска по-голям скулпторски талант. Ако п...

Хранене и наддаване на тегло при бебетата

Хранене и наддаване на тегло при бебетата

Бебето обикновено знае от колко храна се нуждае. Ако храната, която давате на бебето, започне да не му стига или ако майчината кърма временн...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

22.05.2008

Обновено
Обновено

22.05.2008

Прочетено
Прочетено

5285

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия