Помощни материали за боядисване

За боядисване се използват и следните помощни материали:

Гипс. Употребява се за запълване на малки дупки, за закреп-ване на трупчета, за замазване на дребни повреди върху вътрешна мазилка, за запълване на фуги и др.

Варно-пясъчен разтвор - „хоросан". Употребява се за замаз-ване на пукнатини, за изпълване на по-малки или по-големи изкъртвания по мазилката и за зидане (1 част вар на 4 части пясък). Бялата вар може да се замени и с карбидна.

Флуати. Те неутрализират алкалната реакция на нови мазилки, повишават твърдостта на стари мазилки, изолират петна и предпазват стените от плесени. В търговската мрежа се срещат под формата на метални соли, които преди употребата се разтварят в студена вода. Известни са още под името изолиращи соли. Те не образуват самостоятелен пласт. Нанасят се върху варови мазилки или бетон при следните случаи:
- За премахване на жълтите петна, причинени от дъжд или спукани тръби. След като се отстранят причините, предизвикали петната, се изчаква те да изсъхнат и тогава се нанасят флуати. Ако това не се направи, контурите на петната ще се прояват пак след новото боядисване.
- За неутрализиране алкалната реакция на мазилката на нови постройки преди да се поставят тапети и преди да се грундират цоклите в кухни, бани и други подобни помещения.
- За отстраняване на издуванията (подкожушване) на мазилката, което се дължи на изкристализиране на някои соли при овлажнени стени.
- За отстраняване на твърд («вкаменен») пласт от туткалени бои, например по тавана на кухни и др.
-
Флуатите трябва да се разтварят в порцеланови или пластмасови съдове, в никакъв случай в цинкови кофи или други метални съдове.
Преди да се нанесат по повърхността, остатъците от тапети или туткалени бои, прах и др. трябва внимателно да се почистят. В някои случаи може да се наложи нанасянето да се повтори и дори потрети. Преди всяко нанасяне обработваната повърхност трябва да е добре изсъхнала.

Внимание. При работата с флуати е необходима голяма предпазливост, тъй като тези вещества са вредни за здравето. Особено трябва да се пазят очите от пръски. Най-добре е да се работи с предпазни очила, а ръцете да бъдат защитени с гумени ръкавици. Пръски от флуат, попаднали върху стъкло, кахлени и фаянсови
плочки, трябва веднага да се измият с обилно количество вода, тъй като, ако изсъхнат, не могат да се отстранят. Флуатите се нанасят върху мазилката със стара четка, която няма да се използва повече. Особено важно при работа с тях е правилно да се разреждат с вода. (Това е посочено върху опаковката.)

Обезмазнители. Служат за почистване на метални повърхности преди боядисването им.

Препарати за премахване на стари покрития от бои въз основа на химични реакции.

Стъкларски маджун за запушване на пукнатини, по-големи фуги, жлебове, дупки и др.

Материали за изравняване на грапави мазилки. При работа с боите и помощните материали освен казаното за флуатите трябва да се помни и следното: някои материали (например вар) разяждат кожата, а разредителите за блажни бои и лаковете, след като изсъхнат, почти не могат да се отстранят.

 

Подобни статии

Багрене на текстилни материали от вълна

Багрене на текстилни материали от вълна

При багренето на текстилни вълнени изделия трябва да се има предвид, че те се разрушават от алкално действащи вещества, каквито са натриеват...

Багрене на текстилни материали от коприна

Багрене на текстилни материали от коприна

При багренето на копринени изделия трябва да се има предвид, че силно действащите алкални разтвори от сода каустик, калцинирана сода, сода з...

Багрене с природни багрила

Багрене с природни багрила

Природните багрила биват от растителен и животински про-изход. Растителните багрила се съдържат в корените, кората, дър-весината, листата, п...

Поддържане на водопроводната инсталация

Поддържане на водопроводната инсталация

Големите ремонти и по-сложните поправки на водопроводната инсталация се извършват от специалисти-водопроводчнци. По-малките поправки обаче, ...

Видове бои

Видове бои

Как да боядисаме или облицоваме жилищните помещения и какви материали да изберем зависи от основата, върху която ще се поставят боите - дали...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

10.03.2009

Прочетено
Прочетено

2604

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия