Нервно-психично развитие на детето от 1 до 3 години

Нервно-психично развитие на детето от 1 до 3 години

 

Възраст в месеци

Показатели за развитие

1

2

13 - 15

говори с 5-10 думи; образува еднословни изречения; разбира, когато му се говори: изпълнява поръчки;сърди се, когато не му дават да върши нещо само; може да държи лъжичка при хранене; поставя 4-5 кубчета едно над друго; ходи само, но често пада

16 - 18

назовава познати хора, предмети и действия; опитва се да свързва две думи в изречение; радва се на нови играчки и дрехи; с играчки възпроизвежда наблюдавани действия; нанизва 3-4 халки на пръчка за 2-3 минути; ходи стабилно, рядко пада

19 - 21

в говора преобладават съществителните над глаголите; говори разбираемо с двусловни изречения; търси помощ от възрастен, когато му вземат играчката; драска с молив в границите на листа; храни се самостоятелно; качва се и слиза по стълба

22 - 24

задава първите въпроси: «Кой?», «Какво е това?», «Къде?» ; говори с изречения от 2-3 думи; употребява «аз»; обича да взема участие в работата на възрастен; чертае по подражание права линия; в игрите си изобразява поредица от свързани действия; качва се и слиза по стълба, хванато за неподвижна опора

25 - 30

в говора употребява глаголи, колкото съществителни или повече; говори с многословни изречения; слуша внимателно, когато възрастен разказва; съобщава редовно за физиологична нужда; чертае крива затворена линия

31 - 36

задава разнообразни въпроси: «Защо?», «Как?» и др.; може да разкаже (преразкаже) проста случка; обича възрастен да му възлага задачи;  в игрите си отразява околния живот; вживява се в роля; самостоятелно се съблича; качва се и слиза по стълба, без да се държи ( 5 стъпала)

Подобни статии

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

Развитие на вашето бебе

Развитие на вашето бебе

То повтаря цялата история на човешкото развитие. Няма нищо по-увлекателно от това да наблюдавате растежа и развитието на детето. Отначало ви...

Периоди на детската възраст

Периоди на детската възраст

Детството се дели на няколко периода, които се различават както по отношение на физическото развитие на детето, така и по отношение на реакт...

Фактори, влияещи върху телесното развитие на детето

Фактори, влияещи върху телесното развитие на детето

Когато ще се опитате да дадете собствена оценка за физическото развитие на вашето дете, следва да имате предвид следните обстоятелства:Момче...

Гимнастика за бебето и детето до 7 години

Гимнастика за бебето и детето до 7 години

Детето и движението Какво ви се е родило? Момиченце ли? Е, смятайте, че ви е потръгнало. Все пак с момиченце е по-лесно, има по-малко грижи...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

29.05.2009

Обновено
Обновено

29.05.2009

Прочетено
Прочетено

4362

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия