Застраховки – Основни положения

Застраховки – Основни положения
Застраховката е обещанието да бъдат компенсирани специфични, потенциални бъдещи загуби в замяна на периодично плащане.

Застраховката има за цел да защитава финансовото състояние на даден човек, компания или друг субект, в случай на неочаквана загуба.

Ние всички знаем какво е застраховка, но много пъти пренебрегваме някои основни неща относно застрахователната полица.

Тук ще се опитаме да обясним някои от думите и изрази, които вашият застрахователен агент принципно използва, когато говори относно дадена застрахователна полица.

Обяснявайки тези термини ние бихме искали да Ви запознаем с вашата застрахователна полица.

Застрахователна сума (известна още като Гарантирана сума) - Отнася се до сумата, която се изплаща по дадена полица в случай на смърт на застрахования в срока на застрахователния план. В случай на застраховка живот, застрахователната сума се изплаща с падежа на полицата заедно с бонуса, а в случай на Спестовна застраховка "Живот" част от застрахователната сума се изплаща на равни интервали, а при падеж заедно с бонуса периодично. Застраховка живот - това е гарантираната сума, която трябва да се плати с падежа на полицата с или без бонусите (в зависимост от полицата).

Премия – Притежателят на полицата обикновено плаща точно определена сума, а в замяна застрахователната компания гарантира покритието на всякакви икономически загуби, възникнали и покрити от застрахователния договор.

Бонус – Това е сумата, която се добавя към основната застрахователна сума при полица за застраховка живот с приход.

Откупна стойност - Това е сумата, която застрахователят ще изплати на притежателя на инвестиционен план в случай, че той пожелае да прекрати застрахователния договор след  първите три години (задължителен период), но преди датата на падежа на полицата. Откупната  стойност е равна на премията по застраховката, платена до момента, намалена с таксите по откупването и неизплатените навреме дължими премии.

Застраховка живот – При този план сумата се изплаща на притежателя на полицата, в случай че той преживее срока на полицата, дори и след изтичане на срока на  застрахователния договор, или на законните наследници на застрахования в случай на смърт на застрахования преди настъпването на падежната дата на застрахователната полица.

Срочна застраховка (Ограничена по време застраховка) – Срочната застраховка живот е живото-застрахователен план, при който човек може да  получи огромно застрахователно покритие с малко, по-ниска премия.

При този план наследникът ще получи застрахователната сума само в случай на смърт на застрахования в рамките на срока на действие на застрахователната полица. За разлика от Застраховката Живот  притежателят на полицата не получава нищо в случай на доживяване на крайния срок на полицата от страна на застрахования. Човек трябва да притежава поне една полица за Срочна застраховка.  Можете да се консултирате със специалист по финансовите инвестиции относно най-добрoто възможно застрахователно решение.

Източник: https://e-zastrahovka.com

Категории

Разни

Подобни статии

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Резитбата на лозата се състои в премахване напълно или отчасти на различни нейни органи. Когато това мероприятие се извършва върху зрели час...

Исторически данни за резитбата на лозата

Исторически данни за резитбата на лозата

В диво състояние лозата е лиановидно растение, катерещо се по живи дървета, развива голям брой леторасти с малки гроздове, с по (няколко зър...

Система къса чепова резитба

Система къса чепова резитба

Бургундска формировка Тази формировка се прилага във Франция, в Бургундския район. Лозите са с просто стъбло с дължина около 0,5 м. На върх...

Дезинфектанти

Дезинфектанти

Дезинфектантите - снимкиДезинфектантиДезинфектанти Защо дезинфекцираме? Почти всяка среда на планетата съдържа бактерии и микроорганизми. ...

Болести на бъбреците

Болести на бъбреците

Бъбречните болести у възрастните се нареждат на четвърто място по честота. Тяхното значение обаче се обуславя не толкова от честотата им, ко...

Georgi Brezin

Georgi Brezin

97 публикации

Публикувано
Публикувано

17.02.2013

Обновено
Обновено

17.02.2013

Прочетено
Прочетено

770

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия