Сертификация по ISO

Сертификация по ISO
Представете си официален документ, който е издаден от фирма за сертифициране. Това е доказателство, че вашата компания има работеща система за управление, която е въведена и реално работещата.

Сертификация по ISO

Знаете ли какво представлява ISO сертификатът?
Представете си официален документ, който е издаден от фирма за сертифициране. Това е доказателство, че вашата компания има работеща система за управление, която е въведена и реално работещата – например ISO 9001:2008. Сертификацията потвърждава, че системата ви е реално работеща и спомага за работният процес. Процесът започва с консултации, извършвани от консултантска фирма, различна от сертификационната такава. По този начин се цели постигане на безпристрастие в процеса на сертифициране.

Как се въвежда системата?
Документират се правила и начин на управление относно дейността на фирмата и така се гарантира, че процесът протича правилно, изпълнен е и е ефективно управляван. Така се постига съответствие с изискванията на въпросният стандарт за управление на системата. Въвеждането и изграждането на системата са първата част от процеса, а подготвянето й за сертифициране е втората част. Системата за управление на процесите трябва да бъде подготвена и представена пред сертифициращия орган за да бъде проверена и заверена.

Как да получа ISO сертификат?
След като вече имам въведена стандартизиране система за управление, подавате молба за сертификация към избрана от вас сертифицираща фирма, която от своя страна изпраща екип, който анализира и оценява дали вашата система за управление на качеството съответства с нормите на стандарта. Този процес се нарича одит. Ако крайният резултат от одита е положителен, фирмата която ви сертифицира издава сертификат, който се регистрира и публикува официално.

Колко време е необходимо за да получа сертификат?
Процедурата по въвеждането на системата обикновено трае между 4 до 12 месеца, но има много фактори, които го определят.
Времето за първата сертификация е само от 1 до 3 месеца, от датата на подаване не молбата към сертифициращата фирма. Този срок се отнася за напълно изградена система, която е в пълно съответствие със съответния стандарт, по който искате да бъдете сертифицирани.
Валидността на сертификата е до 3 години, това е така нареченият „надзорен период". През този период се извършват константни одити, които гарантират проверката и оценката на системата, дали тя е правилно функционираща, дали отговаря на изискванията, които са заложени, с една дума дали е поддържана. Сертификацията се обновява през 3 години – това гарантира запазването на високия стандарт и правилно функциониране на системата.

Какви са ползите да сте сертифицирани?
1. Печелите доверието към компанията си.
2. По-добър имидж и ефективност.
3. Ако участвате на търгове или конкурси, в повечето случаи сертифицираните системи за управление са необходимост.
4. Различните видове сертификати носят различни ползи в зависимост в какъв конкурс участвате.

Кой извършва въвеждането по ИСО стандартите?
Процесът започва от вашата компания, но помагат компетентните органи т.е. консултантските фирми.

Каква е тази система за управление, за която говорите?
Системата се състои от написани задължителни правила при изпълнението и управлението на дейностите, с които се занимава компанията ви. В общия случай имате наръчник с инструкции и процедури, които да следвате.
В процедурите подробно е обяснено кой какво прави, какви са задълженията и отговорностите му. След това в инструкциите е обяснено как да се осъществи и какво да не се прави – как да посрещнем клиент. После записвате, че изискваното от системата е направено и какъв е резултатът. Тези формуляри се наричат записи.
Накрая идва ред на одиторите, които внимателно преглеждат дали документите са съставени по изискванията за съответния стандарт. Проверява се също дали няма пропуснати записи, дали служителите разбират и спазват вече установените правила.

Какво представляват тези стандарти?
В тях ще откриете изискванията и препоръките за начина на работа, правилното и изпълнение и ефективност. В повечето случаи тези изисквания и препоръки са съставени по метода на know-how взет от успешни международни фирми.

Ако се интересувате от сертификация на системи за упрвление може да посетите сайтът на ЦИЕС Стара Загора.

Подобни статии

Ключови промени в стандарт ISO 9001:2015

Ключови промени в стандарт ISO 9001:2015

Сертификация по ISO 9001:2015 - основни промениОсновни насоки в новия стандарт Очаква се през тази година да бъде въведена нова версия на и...

Начини за учене на английски

Начини за учене на английски

Английският език е един от най-разпространените езици в света, и е в основата на всички бизнес взаимоотношения. Все повече хора осъзнават не...

Ivanov

Ivanov

1 публикации

Публикувано
Публикувано

12.06.2015

Обновено
Обновено

10.06.2015

Прочетено
Прочетено

3277

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия