Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони и поправи на плетива

Правене на пискюли и помпони

ПискюлиЗа направа на пискюли е необходимо да се изреже едно парче картон с такава дължина, каквато искаме да има пискюлът. Върху него се навива вълненият конец, докато се получи желаната дебелина (фиг. 1-95). С помощта на игла за шев, в която е вдянат конец от същата прежда, затягаме горния край на пискюла, като иглата се прокарва няколко пъти под навитите конци, след което картонът се изважда. След това конецът се увива няколко пъти по-надолу от върха, за да се образува главата на пискюла. Отрязваме долната страна на пискюла, Помпониразрешваме го хубаво и го изравняваме с ножица. По този начин се получава пискюл, показан на фиг. 1-96.
Правенето на помпони е малко по-слож-но, отколкото на пискюли. За да се направи помпон от средна големина, от парче по-де¬бел картон се изрязват два кръга с диаметър 37а см. В средата се изрязва дупка с диаметър приблизително 15 мм (фиг. 1-97,а).

Двата кръга се поставят един върху друг и се обвиват с вълнен конец дотогава, до­като дупката в средата се изпълни съвсем (фиг. 1-97,5). След това конците около вън­шния край се отрязват с ножица (фиг. 1-97,в). Между двете картончета се навива отделен конец няколко пъти и се затяга много добре (фиг. 1-97,г). Картончетата се измъкват, като се разрязват от една страна (фиг. 1-97,(3), и помпонът се оформява с ножица (фиг. 1-97,г).

Поправки на плетива

Съединяване на две части

Често при плетене на нови дрехи се налага да се направи известна поправка на несполу­чливо изплетена част. За да не се разплита цялото плетиво, премахва се само погреш­но изплетената част чрез изваждане на конец, като по този начин се получават две части. Нанизват се бримките на двете части на две игли, поправя се допуснатата грешка, като се плете само на едната част.

Този начин на пришиване на две от­делни части има особено голямо значение при поправка на стари, протрити и прокъсанй на места дрехи. Чрез пришиване на отделно изплетени части на мястото на протрити, из­тънели и скъсани места става възможно стари дрехи да се подновяват и да се носят още дълго време.
се плете само на едната част, след което брим­ките и на двете части се съединяват с по­мощта на игла за шев. Ако това пришиване на двете части се извърши умело, получени­те по този начин бримки не се различават ни­как от изплетените.

Съединяване на две частиНачинът на самото пришиване не е така лесен и трябва да се усвои добре. На фиг. 1-98 е показан начинът на съединяване с ли­цев бод.

От двете отделни части нанизваме по равно число бримки на двете игли за пле­тене. Като следваме посоката на плетенето на тези бримки, с помощта на игла за шев и със същия конец, с който се работи плет­ката, започваме да пришиваме двете части от дясно на ляво по следния начин. Вкарва се иглата за шев откъм вътрешната страна в първата бримка от долната игла, изважда се тази бримка от иглата и се изпуска. Сега иглата за шев се мушка в средата на пър­вата бримка от горната игла, прекарва се отдолу на втората бримка от същата игла и тези бримки се изпускат. След това иглата за шев се връща отново към първата брим­ка от долната игла, вкарва се този път в средата на първата бримка, прекарва се от­долу във втората бримка, която се изпуска. Отново иглата за шев се мушка отгоре в средата на втората бримка от горната игла, прекарва се отдолу в средата на третата бримка, която пак се изпуска, и т н., докато всички бримки се съединят.

Насноваване на конци на скъсано място и нашиване на лицеви бримки върху вертикална основа

Когато известни места на износена пле­тена дреха са съвсем протрити, те се изряз­ват донякъде, разплитат се внимателно още няколко реда, докато започнат да излизат непротрити конци, и то така, че да се получи правоъгълник или квадрат. Така подготвеното място се зашива на хартия и с помощта на игла за шев се започва насноваването, т. е. прокарването на вертикални конци по въз­можност от същия цвят, които съединяват една по една образувалите се бримки при разнищването. На фиг. 1-99 е показано насно­ваване на конци и наплитане на лицеви брим-ки върху вертикална основа. След това върху наснованите конци с шевната игла се възпроиз­веждат лицеви бримки по следния начин. Вкарва се иглата в средата на първата бримка от долния ред, поемат се първите два от на­снованите конци, като конецът от иглата ми­нава зад тях. Иглата отново се вкарва в средата на първата бримка отдолу и излиза от средата на втората бримка, пак се вземат два от наснованите конци и т. н.

Изпусната бримка

Понякога се случва да се изпусне някоя бримка по невнимание. Такава бримка се въз­становява бързо с помощта на кука за пле­тене, като бримката се изплита по начина, показан на фиг. 1-100. При лицевата плетка се внимава изпуснатата бримка да се плете по посока напред, а при опаковата плетка— по посока назад.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Поставяне на детето на гърне - Ходене по голяма нужда

Поставяне на детето на гърне - Ходене по голяма нужда

Готовността на детето за поставянето му на гърне е индивидуална и зависи от възрастта. От това, което някои хора казват, можете да добиете в...

Отравяне

Отравяне

В зависимост от това, по какъв път е постъпила отровата в организма, отравянията биват хранителни и нехранителни. При хранителните отравяни...

Когато съзнанието на детето е нарушено

Когато съзнанието на детето е нарушено

Нарушенията на съзнанието не са рядка проява при детските заболявания. Нервната система у децата е особено чувствителна към всички вредни за...

Необичайна форма на ушите

Необичайна форма на ушите

Нерядко се среща необичайна форма или големина на ушите, като в редки случаи аномалията засяга само едното ухо. Често ушите са клепнали напр...

Злополуки в детска възраст

Злополуки в детска възраст

Характерна за нашия бит злополука е и з г а р я н е т о. То бе често в миналото, но се среща все още в наши дни. Опасните изгаряния, които м...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

7421

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия