Плетене с дълга кука

Плетене с дълга кука

Плетене с дълга кукаПри плетенето с дълга кука, за да получим един завършен ред, се извършват две операции на отиване се налавят бримки на куката (фиг. 1-124) а на връщане тези бримки се затварят една по една в обратна посока (фиг. 1-125).

Начин на плетене (фиг. 1-124, 1-125 и 1-126). Изплита се синджир и се плете, както следва: 1-и ред — отиване: боде се в предния конец на предпоследната бримка на синджира, намята се конецът на куката и се издърпва през бримката, без да се изплита, като се получават по този начин 2 бримки на куката. Наново се боде с куката в първия конец на следващата бримка, намята се конецът на куката и се издърпва през бримката; получават се на куката 3 бримки и така се продължава до края на синджира, peспективно, до края на плетивото (фиг. 1-124).

1-и ред - връщане: намята се конецът на куката и се издърпва през първите 2 бримки от куката, пак се намята конецът на куката и отново се издърпва през първите 2 бримки, които се намират на куката (фиг. 1-125). Продължава се така до изчерпване на всички брим¬ки и на куката остава само 1 бримка. Изплита се 1 бримка синджир.
При следващите редове се работи по същия начин, но на отиване бримките се вземат от предната част на вертикалната бримка, която се получава при затварянето на бримките (фиг. 1-126), вместо от бримките на синджира.

Затваряне на бримките при завършване на плетивото. Взема се на куката вертикалният конец, получен при затварянето на бримките от предния ред, намята се конецът на куката и се издърпва през двете бримки, намиращи се на куката (фиг. 1-127).

Плетене с дълга кука 1Чорапна плетка (фиг. 1-128). Изплита се синджир и се плете по следния начин:
1 -и ред — и за отиване, и за връщане, както е описано на фиг. 1-124 и 1-125. За следващите редове (само за отиване) с куката се боде във вер¬тикалния конец, получен при изплитането на предния ред, като същевременно се взема и синджирът от предния ред (както е показано със стрелката на фиг. 1-128), намя­та се конецът на куката и се измъква. По този начин се налавят бримките до края. При връщането бримките се изплитат две по две, както е показано на фиг. 1-125.

Плетене с дълга кука 2Плетка с разменен бод (фиг. 1-129). Изплита се синджир и се плете, както следва:

1-и ред — отиване и връщане, както е описано на фиг. 1-124 и 1-125. За следващите редове само за отиване: с куката се боде след вер­тикалния конец, като на куката се взема и синджирът, получен при затварянето на брим­ките от предния ред (както е показано със стрелката на фиг. 1-129). Намята се конецът на куката и се издърпва. До края на реда се вземат по този начин всички бримки. За връщането бримките се изплитат две по две (фиг. 1-125).

Плетка с вертикален бод (фиг. 1-130). Изплита се синджир и се плете, както следва: 1-и ред — отиване и връщане се плете, както е пока­зано на фиг. 1-124 и 1-125

Следващите редове само за отиване : боде се с ку­ката отзад на бримките на синджира, получен при за­тварянето на предния ред на връщане (както показва стрелката на фиг. 1-130). Намята се конецът на куката и се издърпва. Наловените по този начин бримки се за­тварят две по две (фиг. 1-125).

Ажурена плеткаАжурена плетка (фиг. 1-131). Изплита се синджир и се плете, както следва:

1 -и ред — отиване  намята се два пъти конецът на ку­ката, прескачат се 2 бримки от синджира, боде се с куката в следващата бримка, на­мята се конецът на куката и се издърпва през първата бримка,  която се намира на куката, пак се намята конецът на куката и се издърпва през предните 2 бримки, нами­ращи се на куката (фиг. 1-132). Затварят се бримките две по две  (фиг. 1-125), след което се изплитат 2 бримки синджир. В следващите редове се работи по същия начин с тази разлика, че при отиването, вместо бримките да се изваждат от синджира, те се изваждат от вертикал­ния конец и от наклонения бод, получени при затваря­нето на бримките от предния ред, както е показано на фиг. 1-132.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене с къса кука

Плетене с къса кука

Изплитане на синджир. Всяко плетиво на кука се започва върху синджир, който служи за основа на плетката. В зависимост от плетката синджирът ...

Плетене с кука

Плетене с кука

Плетенето с кука е твърде разпространено ръчно плетиво и се прилага при изработване на много фини ръкоделия, дантели за бельо, покривки за м...

Плетене с къса кука

Плетене с къса кука

Изплитане на синджир. Всяко плетиво на кука се започва върху синджир, който служи за основа на плетката. В зависимост от плетката синджирът ...

Плетене с кука

Плетене с кука

Плетенето с кука е твърде разпространено ръчно плетиво и се прилага при изработване на много фини ръкоделия, дантели за бельо, покривки за м...

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

5269

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия