Осигуряването на достъпна среда е показател за развитието на едно общество

Осигуряването на достъпна среда е показател за развитието на едно общество
Има много показатели, по които се измерва развитието и просперитета на една страна. Наред с всички тях, се откроява и един показател, който говори много за една държава....

Да осигурим достъпна среда за всеки

Има много показатели, по които се измерва развитието и просперитета на една страна. Наред с всички тях, се откроява и един показател, който говори много за една държава и това е нейното отношение към хората, грижите , които тя полага за всички тях и начина по който се отнася към проблемите на своето общество.

Във всяко едно общество има една голяма група хора, които се нуждаят от двойно повече внимание, хора които имат нужда от малко по - деликатни грижи. И ако за народа на една държава, като цяло трябва да се полагат грижи за неговото развитие, сигурност, предоставяне на обществени услуги и блага, то за хората в неравностойно положение трябва да се полагат грижи, най-вече за осигуряването им на достъпна среда.

Този проблем придобива все по-голяма значимост и мащабност. Нелепо е особено днес, след технологичния и ресурсен напредък, проблема с достъпната среда да остава все още нерешен. При наличието на технологиите, средствата за осъществяване на различни по естество проекти, хора, които да съдействат със знания и умения, няма логика хората с двигателни увреждания да не могат да се придвижват свободно. Още повече, че те самите имат право на това.

Времето доказва парадокса, че дори и когато има начини за разрешаването на проблемите, те си стоят в обществото нерешени.

Днес на пазара има всички необходими съоръжения - рампи, асансьори, платформи, и въпреки това, няма кой да ги закупи и инсталира там, където са нужни. И на всичкото отгоре, сега ЕС отпуска средства за реализирането на такъв тип проекти.

Налице е всичко необходимо и въпреки това хората в инвалидни колички или с някакви двигателни увреждания остават ограничени в своето изконно право да се придвижват свободно в обществото.

Тук е редно да се повдигне въпроса някой  реално съблюдава ли това дали те имат достъпна среда, и кой  носи отговорност за тях и решаването на техните проблеми?

Какъвто и да е отговора на този въпрос, остава факта, че за тези хора не се полагат достатъчно грижи от обществото ни. Факт, който говори много за отношението на една държава към собственото си  общество.

Подобни статии

Ловни трофеи и тяхното значение

Ловни трофеи и тяхното значение

В най-древни времена ловът е бил главното средство за препитание на човека. Наред с месото, което е използвал за храна, първобитният човек е...

Увредени деца

Увредени деца

Увреденото дете е тежък проблем както за родителите, така и за лекарите. Съществуват различни степени на увреждане с изоставане във физическ...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Неврози

Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да и...

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

digitalis

digitalis

16 публикации

Публикувано
Публикувано

08.08.2012

Обновено
Обновено

08.08.2012

Прочетено
Прочетено

1004

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия