Кога ще ни се наложи да се обърнем към нотариус

Кога ще ни се наложи да се обърнем към нотариус
Обстоятелствата, които налагат предприемането на подобни действия са много, но има няколко изключително важни ситуации, при които би ни се наложило да се обърнем към услугите на нотариална кантора.

Случаи в които ще ни е необходим нотариус

  1. Закупуване или продажба на имущество. В тези случаи се налага прехвърляне на собствеността от един собственик към друг. Това става посредством издаването на нотариален акт от нотариус. Преди да се пристъпи към тази процедура, обаче , нотариусът трябва да провери всички обстоятелства по сделката – като например наличие на различни видове тежести върху имота - ипотеки, множество собственици или предишни покупко-продажби, удостоверяване на собствеността, самоличности и много други.
  2. Удостоверяване верността на подписи, които са положени на важни документи. Това могат да бъдат договори, завещания и други документации, които са от съществено значение за наличието на важни обстоятелства, като покупко-продажба, прехвърляне правото на собственост върху имущество, различни анекси към договори и други.
  3. Изготвяне на пълномощни. Понякога се налага да упълномощите някого да ползва вашите права пред различни служби например. Най-често от тази услуга се възползват фирми, чиито собственици са прекалено заети, за да обикалят различните институции по повод входирането на разни документи. Тогава те могат да потърсят нотариус, който да оформи пълномощно към даден служител на фирмата или друг човек. По този начин той е в пълното си право да го представлява пред съответните институционални звена.
  4. Съхранение на документи, както и други вещи. Един от най-добрите начини да съхраните важните си документи на изключително сигурно място, без да се притеснявате, че те могат да бъдат подправени или пък откраднати от някого е да ги поверите в ръцете на нотариус. Той е лицето, което ще подходи изключително отговорно към тази задача и ще положи необходимите усилия да я изпълни по най-добрият начин. Ако пък имате ценни вещи, то също можете да ги предоставите на съхранение при нотариус.

Ако сте от Варна и ви се налага да използвате нотариус, ви препоръчвам Огнян Шарабански, а сайта им е www.notariusvarna.bg. Намира се до МакДрайв.

Категории

Разни

Подобни статии

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

Какво трябва да се знае за подпирането на овощните дървета със закръглени корони и за конструкциите и приспособленията за палмети

Какво трябва да се знае за подпирането на овощните дървета със закръглени корони и за конструкциите и приспособленията за палмети

По какъв начин се извършва подпирането на овощните дървета? В овощарската практика са известни няколко начина за подпиране на овощните дърв...

Посадъчен материал и засаждане на лозите

Посадъчен материал и засаждане на лозите

Защо лозите не се размножават със семена Лозата може да се размножава по два начина - чрез семена и по вегетативен път. Размножаването чрез...

Майката - първият възпитател

Майката - първият възпитател

Възпитанието започва още в първите седмици след раждането и продължава през всички периоди на детската възраст. То трябва да бъде съобразено...

Ангел Евтимов

Ангел Евтимов

46 публикации

Публикувано
Публикувано

02.01.2013

Обновено
Обновено

02.01.2013

Прочетено
Прочетено

855

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия