Какво трябва да се знае за подпирането на овощните дървета със закръглени корони и за конструкциите и приспособленията за палмети

По какъв начин се извършва подпирането на овощните дървета?

В овощарската практика са известни няколко начина за подпиране на овощните дървета. При едни от тях се употребяват дървени подпори, при други - тел и гумени отпадъци. Като се има предвид, че дървените подпори са по-скъпи и се намират по-трудно, най-добре е дърветата да се подпират с приспособления от тел, парчета бетонно желязо и отпадъци от гумени ленти и бракувани външни автогуми

Кога и как се поставят приспособленията за подпиране на плододаващи овощни дървета?

 

Начин на поставяне на приспособле-	Фиг. 87. Начин на поставяне на приспособление за подпиране с водач

Фиг. 86. Начин на поставяне на приспособление за подпиране на овощно дърво с  водач

 

Начин на поставяне на приспособле за подпиране без водач.

Фиг. 87. Начин на поставяне на приспособление за подпиране на овощно дърво без водач

Подпирането на овощните дървета с приспособления се извършва през пролети преди разлистване на дърветата. Поставянето на едно приспособление се извършва най-добре от трима души. Единият поставя централния пръстен на водача на дървото (фиг. 86) или го придържа, когато дървото е без водач (фиг. 87), и закачва подадените му телове от страничните пръстени. Вторият с помощта на двойна стълба поставя на подходящо място страничните пръстени на скелетните клони, закачва теловете на куките на тези пръстени и ги подава към централния пръстен. Третият подава телове с подходяща дължина (в зависимост от разстоянието между централния и страничните пръстени) и при нужда повдига скелетния клон до закачването на тела за централния пръстен. След подпиране на всички скелетни клони посредством допълнителните куки се подпират и скелетните разклонения, необхванати от страничните пръстени. Допълнителните куки се закачват за страничните пръстени. Трима души за един ден могат да подпрат 7-10 дървета.

Какво представляват конструкциите и приспособленията за формиране на овощни дървета като палмети?

Конструкциите са устройства, които се използуват при формиране на овощни дървета като палмети. Те са закрепени неподвижно в земята и служат за прикрепване на дърветата, които са присадени на вегетативна подложка. Без конструкции такива дървета се изкъртват при по-обилно плододаване или силни ветрове. Особено това е неизбежно на по-песъчливи почви.

Приспособленията са устройства, които служат за същата цел, но са подвижни.

Формирането на овощни дървета като палмети е невъзможно без конструкции и приспособления.

Коя конструкция е за предпочитане при формиране наовощни дървета като палмети в любителските овощни градини?

Най-подходяща конструкция при формиране на овощни дървета като палмети е конструкцията от бетонни колове, бетонни подпори и тел (фиг. 88). Циментовите колове, които се използуват за направа на тази конструкция, трябва да са добре армирани, дълги 3-3,5 m, с квадратно сечение при основата 10-12 cm, а при върха 8-10 cm. Бетонните подпори са със същите размери и изкривели към върха. Поцинкованият тел трябва да бьде дебел 1,5-2 mm.

 

Конструкция от бетонни колове, бетонни подпори и поцинкован тел

Фиг. 88. Конструкция от бетонни колове, бетонни подпори и поцинкован тел

Крайните колове се поставят на 5-6 m от първото дърво в реда и се бетонират. Междинните колове се поставят на 10-12 m по средата между дърветата в реда. При по-сбити и тежки почви крайните колове и подпорите им може и да не се бетонират. Всички колове се поставят от едната страна на реда с дърветата на около 10 cm извън него. Конструкцията трябва да бъде готова през пролетта на втората година за ябълкови и крушови дървета, а за прасковени дървета - през юли или август на първата година след засаждането им. Подпорите на крайните колове се поставят на разстояние около 0,8-1,0 m от основата им. За коловете н подпорите се изкопават дупки с размери 40X40X50 cm. Коловете се поставят в отвесно положение и се бетонират. Междинните колове обикновено не се бетонират, а се закрепват чрез трамбуване с камъни и пръст. След като се втвърди бетонът, пристъпва се към опъване на тела. За крушови дървета се опъват 3-4 жици тел, а за ябълкови и прасковени - 2-3 жици. При формиране на крушови палмети първата жица тел се опъва на около 10 cm под мястото, откъдето излизат скелетните клони на първия етаж, втората - на 30-35 cm над мястото, откъдето излизат първите скелетни клони, а следващите - през 50-60 cm една от друга. При дървета на семенни и силно растящи клонови подложки се поставят 2-3 жици тел - по една на всеки етаж-на 30-35 см от основата на скелетните клони. Опъването на тела се извършва със специална дървена макара.

Първите две жици тел се поставят едновременно, а останалите може и по-късно. След формирането на първия етаж телът може да се извади и да се постави над втората или третата жица тел.

Отклоняването и привързването на скелетните клони се извършва от двама души. Единият навежда клона и внимава да не се отчесне или да образува дъга (изкривяване), а другият го привързва за първата жица тел и ако се наложи, и за втората жица. По този начин се отклоняват всички скелетни клони. За привързването на скелетните клони се използуват манила, пръчки от кошничарска върба, изрезки от тъкани, найлонови ленти и др. Клони, които са израсли под остър ъгъл спрямо водача, се привързват предварително при основата за водача, за да се избегне отчесването им при отклоняването. Обрастващите клонки се отклоняват по посока на реда в слабо наведено или хоризонтално положение и се завързват аа тела.

Кое приспособление е най-подходящо при формиране на овощните дървета като палмети?

За формиране на овощните дървета като палмети най-подходящо е приспособлението от гумени пръстени, две жици тел и къси дървени колове (фиг. 89). За всяко дърво се изработва по един гумен пръстен от външна автомобилна гума. Може да се използуват най-различни автогуми.

Автогумите се нарязват напречно на вътрешния им диаметър, с ширина на пръстена 4-5 см.

За направата на приспособлението се използува поцинкован тел, дебел 1,5- 2,0 мм, който се нарязва на парчета с дължина в зависимост от разстоянието между дърветата в реда. В края на всеки ред се забива по един дървен кол с размери 60 era дължина и 5-6 cm диаметър. Ако овощарят разполага с подходящи железа или други материали, с тях той може да заменя дървените колове.

Върху ствола на всяко овощно дърво се поставя по един гумен пръстен.

 

Приспособление от гумени пръстени, две жици тел и къси дървени колове

Фиг. 89. Приспособление от гумени пръстени, две жици тел и къси дървени колове

За всеки гумен пръстен се завързват по две жици тел от двете страни на дървото и по посока на реда. Върху всеки скелетен клон от първият аж се поставят по две гумени ленти (18 cm дълги и 4-5 cm широки). През отворите на лентите се провира свободният край на тела от съседното дърво. Един навежда клона и го задържа на необходимото положение (45-50°), а друг обтяга тела и завързва клона. За превързване на клона по-горе се използуват  друго парче тел и гумена лента, които се завързват на 50-60 cm по-нагоре от първата превръзка. От две съседни дървета телът се кръстосва по средата между тях. За придържане на клоните по направление на реда в мястото, където се кръстосват двете жици тел, се прави превръзка с тел (фиг. 89).

Подобни статии

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

Как се отглежда сливата

Как се отглежда сливата

В кои райони може да се отглежда сливата? Най-благоприятни условия за отглеждане на сливата има по северните склонове на Стара планина (Тро...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

20.07.2010

Обновено
Обновено

20.07.2010

Прочетено
Прочетено

3660

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия