Какво представлява бондинг на зъбите?

Какво представлява бондинг на зъбите?
Бондинг на зъбите е процедура, целяща подобряване на естетиката. Прилага се при затваряне на междузъбни пространства и лечение на различни видове дефекти на зъбите.

Какво представлява бондинг на зъбите?

Бондинга е процедура, при която се променя формата или размер на зъбите, запълват се разстояния между зъбите, покриват се оцветени зъби или такива със пукнатини и микро фрактури. Има много предимства на тази процедура, които водят до получаването на една блестяща усмивка.

Когато се извършва бондинг на зъбите, процедурата може да приключи в рамките на едно посещение при зъболекаря, освен ако не включва повече зъби. Ако се налага изработване на повече от дин зъб, например шест, те могат да бъдан разделени в три посещения.

Процедурата се извършва в следната последователност:

-          избира се подходящ цвят на материала, с който ще възстановим зъба

-          почиства се и се полира зъбната повърхност след което леко се разграпавява

-          зъбната повърхност се обработва с химични бондинг агенти

-          поставя се предварително избраният материал послойно и се облъчва с фотополимерна лампа за определено време

Втвърдяването трае няколко секундин до няколко минути. Материала се поставя послойно с необходимата дебелина, придавяйки на зъба предварително замислената му форма и големина и цвят. След това зъба се финира  и полира, за да добие необходимата гладкост и блясъка на естествените зъби.

Предимствата на зъбния бондинг са много на брой. Той се извършва само в рамките на едно посещение, без поставянето на анестезия или налагане на девитализиране (умъртвяване) на зъбите, извършва се за относително кратко време. Единственото условие е пораженията, които трябва да бъдат възстановени, да са само в рамките на зъбния емайл.

Зъбите, подложени на бондинг не изискват много специална грижа. Добрата орална хигиена е единственото необходимо те да изглеждат перфектни. Бондинга би издържал различен период от време в зависимост от начина на хранене на пациента и поддържането на добра устната хигиена.

В сравнение с останалите процедури свързани с възстановяване на формата на зъбите, бондинга предлага и една по-достъпна цена, което допълнително го нарежда сред първите места на най-предпочитани процедури за страхотна усмивка!

Повече информация: https://slavovidental.com/page/85

Подобни статии

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Препариране на бозайници

Препариране на бозайници

Устройство на тялото на бозайниците Препарирането на бозайници е също много увлекателно. При тях се иска по-голям скулпторски талант. Ако п...

Ловни трофеи и тяхното значение

Ловни трофеи и тяхното значение

В най-древни времена ловът е бил главното средство за препитание на човека. Наред с месото, което е използвал за храна, първобитният човек е...

Биберонът-залъгалка за бебето

Биберонът-залъгалка за бебето

Биберонът-залъгалка помага при колики и за предотвратяване смукането на пръста. Биберонът-залъгалка представлява непродупчен биберон, закреп...

Какво е хомеопатията,Kакво представлява и за Kакво се използва

Какво е хомеопатията,Kакво представлява и за Kакво се използва

Хомеопатията е холистичен начин за лечение на заболяванията. Това означава, че тя се грижи за пълното здраве на човека. За да обясним този в...

Д-р Борислав Славов

Д-р Борислав Славов

1 публикации

Публикувано
Публикувано

21.02.2013

Обновено
Обновено

21.02.2013

Прочетено
Прочетено

1691

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия