Какви са функциите на нотариуса?

Какви са функциите на нотариуса?
Нотариус е лицето, което удостоверява истинността на дадени правни обстоятелства. Той е човекът, който финализира прехвърлянето на имуществото от една собственост към друга.

Нотариусите най-често се занимават с прехвърляне на собственост, чрез изготвяне на нотариален акт и поставяне на подписа и печата си под него. От този момент нататък вие гарантирате там където е нужно, че имуществото е ваше. Обикновено тази ситуация най-често е валидна за сделки с имоти или недвижимо имущество, като покупко-продажба на автомобили например.

Друг случай, при който може да ви потрябват услугите на нотариус е при изготвянето на така наречения спесимен. Този документ удостоверява начинът по който вие се подписвате. Може да ви го изискат, когато регистрирате фирма например, като част от набора с документи, които трябва да предоставите в агенцията по вписванията.

Понякога може да ни се наложи да потърсим помощ и съдействие от нотариус. Това е възможно да се случи, ако трябва да проверим документи и обстоятелства свързани с дадена сделка. Нотариусът от една страна поддържа архиви за всички документи, под които е поставил подписът си, а от друга страна е в пълното си право да провери цялата информация, свързана с даден имот. Например проверка за наличието на утежнени обстоятелства около даден имот, като наследници, многократни покупко-продажби, проверка за ипотека и други подобни.

Най-често нотариус се ползва освен за заверка на договори за наем или продажба, то и за пълномощни. Ако вие трябва да упълномощите някого да ви представлява пред дадена служба или институция, то задължително се изготвя пълномощно, в което се описват правата, които възлагате на упълномощения човек. Този документ лично вие трябва да заверите пред избраният от вас нотариус.

Когато трябва да ползвате услугите на нотариус във Варна е важно да бъдете много внимателни и същевременно взискателни. В морският град се извършват множество сделки с имоти, което от своя страна е довело и до многото на брой нотариуси в този район. Ето защо трябва да отделите достатъчно време и поне да проверите, дали този нотариус е регистриран в Нотариалната камара.

Препоръчвам ви да посетите notariusvarna.bg, ако търсите услугите на нотариус във Варна.

Категории

Разни

Подобни статии

Майката - първият възпитател

Майката - първият възпитател

Възпитанието започва още в първите седмици след раждането и продължава през всички периоди на детската възраст. То трябва да бъде съобразено...

Уникална възможност за бизнес развитие в системата на сертифицираните немски хранителни добавки Фитлайн

Уникална възможност за бизнес развитие в системата на сертифицираните немски хранителни добавки Фитлайн

  Случвало ли ви се е една нова идея да промени изцяло начина ви на живот и да ви даде ново начало или да ви накара да преосмислите всичк...

Въпроси свързани с избора на професионални миялни машини

Въпроси свързани с избора на професионални миялни машини

В съвременния динамичен свят, в който живеем, нуждата от по-добри технологии нараства с всеки изминал ден. И при все че човечеството не е съ...

Ето кой е лесният начин да откажем цигарите и алкохола!

Ето кой е лесният начин да откажем цигарите и алкохола!

Ето кой е лесният начин да откажем цигарите и алкохола!Билков продукт помага да се освободим от алкохолната и/или никотинова зависимост и съ...

Как да настроим оптимално мобилен телефон

Как да настроим оптимално мобилен телефон

В последните години телефоните и в частност мобилните телефони вече не са просто средство за гласова комуникация. С навлизането на умните те...

Ангел Евтимов

Ангел Евтимов

46 публикации

Публикувано
Публикувано

26.11.2012

Обновено
Обновено

26.11.2012

Прочетено
Прочетено

1159

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия