Човекът и природата: неразривна връзка, постоянно взаимодействие

Въздействието на човека върху околната среда придобива глобален мащаб. Антропогенният фактор се превръща във водещ

Въздействието на човека върху околната среда

Антропогенният фактор се превръща във водещ и без да се вземе предвид, е невъзможно да се разбере и оцени какво друго ще се случи с общия ни дом. Нивото на въздействие на човека върху околната среда също се определя от това как променената природа влияе върху по-нататъшното развитие на нашето общество.

Според учения-географ В.А. Анучин, който дълги години се занимава с проблемите на взаимодействието между човека и природата, има три основни закона на геосферата, с които човек просто не може да не се съобрази:

Законът за взаимозависимостта на развитието на отделни елементи на геосферата.
Законът за нарастващото въздействие на човека върху природната среда.
Законът за нарастващата зависимост на човека от природната среда.
Колкото повече влияем на природата, толкова по-активно тя ни отговаря. И в повечето случаи отговорът се оказва много далеч от благоприятен: екологичната ситуация се влошава и все повече се случват природни бедствия. Съдбата на по-нататъшното развитие на човечеството зависи от това колко бързо ще бъдат намерени начини за разрешаване на противоречията между ограничените възможности на нашата биосфера и типа развитие на обществото, което е агресивно към нея.

За ролята на природата в човешкия живот ...
По различно време и в различни култури концепцията за ролята и значението на околния свят за човека е била значително различна. В периода на античността природата се е смятала за подвижна, постоянно променяща се като цяло, като същевременно е редовна, организирана и съвършена. В древната философия човекът не се противопоставя на природата, а по-скоро е една от нейните части. Животът в хармония с природата се счита за идеал.

Средновековната западнохристиянска култура обаче придобива съвсем различно разбиране за природата. Човекът в християнството е върхът на божественото творение, надарен с душа, а целият свят около него е неизмеримо по-нисък от него. Често природата се разбираше дори като източник на зло, което трябва да бъде покорено.

През Ренесанса отношението към природата отново се променя. Човек открива нейната красота, вижда в нея източник на радост и удоволствие. Не напразно през този период от време се появяват толкова великолепни произведения на изкуството, прославящи красотата на околния свят.

Освен това, ако се изправите пред истината, тогава по един или друг начин преобладава потребителското и арогантно отношение към природата. Човекът си представя, че е короната на творението, което му позволява да разглежда природата само като обект на своята дейност, като я променя и прекроява в съответствие със своите нужди.

В зората на цивилизацията, в ерата на лова и събирането, човекът е бил напълно зависим от външната среда. Можеше да оцелее само чрез присвояване на готови продукти, дадени му от природата: плодове, плодове, месо и животински кожи. Природата определя всички характеристики на живота на първобитния човек: скоростта на нарастване на броя на членовете на общността, естеството на окупацията, необходимостта от миграция на нови места.

На етапа на възникване на земеделие и животновъдство е имало преход от присвояваща икономика към производителна. Човекът се е научил да влияе върху природата: да сече гори за посеви, да изгражда напоителни системи.

Интересно е

Някои региони, където се предполага местоположението на древните цивилизации, са пострадали силно от човешки дейности, по-специално огромни гори са унищожени. По този начин планинските склонове на Ливан някога са били покрити с известните ливански кедри. Но преди 5000 години, за изграждането на храмове и дворци, повечето от тях бяха изсечени. Легендата разказва, че 80 000 дърворезбари са го направили по заповед на самия цар Соломон.

По това време обаче човешката дейност все още е била много зависима от метеорологичните условия, ландшафта на района, вида на почвата. Например земеделието се е занимавало главно в онези страни, където е имало плодородни почви - в долините на Нил, Ганг, Яндзъ. В степните райони с рязко континентален климат се предпочиташе говедовъдството.

Нов етап в отношенията между природата и човека дойде с началото на индустриалната революция. Бързо развиващият се научно-технически прогрес, съчетан със същата идея за човешко превъзходство и необходимостта да се вземе колкото се може повече от природата, в крайна сметка доведе до това, което имаме сега. Човечеството е на ръба на екологично бедствие.

Но ние, както всички останали живи същества на планетата, все още сме неразделни от биосферата. Рамката на природната среда, в която можем да съществуваме, е доста тясна. Нуждаем се от определена температура на въздуха, слънчева светлина, състав на атмосферата, почва и вода - точно екологичната среда, в която еволюцията е протичала през цялата ни история. Да, човек знае как да се адаптира към новите условия на живот. Но само до определени граници. И скоростта на такава адаптация не е твърде висока. Както показва практиката, разрушителните промени в естествената среда вървят много по-бързо, което означава, че ако тези промени не бъдат спрени, човечеството ще бъде изправено пред трудни времена. Ако искате да се подобрите здравословно елате в Западните Родопи. Къща за гости Кристал в Триград предлага нужните условия за прекрасно и уютно изкарване и невероятна домашноприготвена храна. https://trigradkristal.com/kushti-za-gosti-trigrad/

Подобни статии

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Най-здравословното хранене

Най-здравословното хранене

Все още остава неразрешен един обикновен и конкретен въпрос: Когато дойде време за ядене - закуска, обяд или вечеря - КАКВО ТРЯБВА ДА СЛОЖИМ...

Спорта на прага на живота 16-18 години

Спорта на прага на живота 16-18 години

Режим на труд и почивка за младата девойка Когато човек е на 16 - 18 години, струва му се, че целият свят е разтворен пред него, всички път...

Спорт на възрастната жена

Спорт на възрастната жена

Периодът на климактериума Възрастта е условно понятие. Твърде често хората изглеждат или по-възрастни, или по-млади от истинската си възрас...

Развитие на вашето бебе

Развитие на вашето бебе

То повтаря цялата история на човешкото развитие. Няма нищо по-увлекателно от това да наблюдавате растежа и развитието на детето. Отначало ви...

Илия Митков

Илия Митков

31 публикации

Публикувано
Публикувано

12.10.2020

Обновено
Обновено

01.10.2020

Прочетено
Прочетено

932

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия