Пречиствателни станции, резервоари, водни кули - всички си приличат в едно

Хидроизолацията на големи по размер площи и конструкции като пречиствателни станции, резервоари, канали и ред други, изисква строго спазване на основни правила, които да осигурят дългосрочна и качеств

Когато технологиите и бизнесът се развиват, неминуемо се стига и до това да се увеличават и размерите на негативните последици, които произлизат от цялостната дейност. Колкото позитиви намираме като краен продукт на иновациите и новите технологи, толкова и негативи, най-често с последващ ефект в средносрочен и най-вече дългосрочен аспект, биват генерирани. Те могат да бъдат с различен произход, но много често се свеждат до отделяне на отпадни води и вредни емисии. По този начин се вреди силно на политиките, проповядвани от  така наречената, силно популярна в последно време „екологична съобразност“.

За да се компенсират вредите, предизвиквани от различни модерни явления като глобализацията и все по-засилващата се индустриализация, разширените технологии и производство и т.н., много правителствени и неправителствени структури обръщат внимание на изграждането на различни пречиствателни съоръжения, филтрационни структури и други. Това се явява като най-основният начин за противодействие и редукция на вредните последици от дейността на различни субекти от индустриалния сектор. Явява се и най-ефективният от всички моментни, външни методики, които биват прилагани.   

Интересни особености се крият при процеса на изграждане на тези масивни структури – било то огромни бетонови резервоари, водни кули, канали и други. Интересни, защото малко хора имат представа колко стабилна и устойчива трябва да е една конструкция, за да може да издържа на продължителните напрежения, предизвикани от водните маси. Когато се изгражда подобен тип конструкция, било то различни по размери резервоари, канали или други, сигурният параметър, който се залага е дългосрочната експлоатация. Това до известна степен усложнява задачата откъм технологично изпълнение и избор на подходящи, качествени материали. Тоест, за да се положи наистина качествена хидроизолация на бетонови резервоари, трябва да се съблюдават строго определени правила, които да осигурят на конструкцията дълготрайно качество и здравина.

Ако трябва да се дефинира някой от обектите, изискващи хидроизолиране като особено важен и възлов за бъдещата експлоатация, то определено това биха били огромните бетонови резервоари и басейни. Поради техните размери и заложените дългосрочни цели, не може да се допускат компромиси при изграждането им. В случай, че хидроизолираме терасата си неправилно, то евентуалните щети биха били в сравнително минимални размери. Поради огромните обеми водна маса и крупната, масивна структура на резервоарите, неправилната хидроизолация би била пагубна за цялата конструкция, а в редица случаи и застрашаваща обкръжаващата я среда. В случай на евентуални пропуски при процеса на хидроизолация на циментови резервоари, басейни, пречиствателни станции и други, последващите разходи и цялостните капиталовложения биха достигнали огромни размери.

Поради тази причина, архитектите и проектантите (поне съвестните такива) не допускат никакви компромиси при хидроизолирането на конструкции от този тип. В противен случай се рискува цялостния проект, а в много случаи и далеч повече.

Подобни статии

Какво е малка домашна пречиствателна станция?

Какво е малка домашна пречиствателна станция?

Малката домашна пречиствателна станция е компактно съоръжение за пречистване на отпадъчните води от едно - или дву - фамилна къща на места, ...

А сега малко химия без формули

А сега малко химия без формули

Не са редки случаите в домакинството да се използват някои химични вещества, които не са безопасни за работа, ако не се знаят техните свойст...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Влияние на околната среда върху лозата

Влияние на околната среда върху лозата

Топлолюбиво растение ли е лозата Лозата е растение с определени изисквания към температурата. От тези изисквания зависи нейното географско ...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

Анонимен

Анонимен

231 публикации

Публикувано
Публикувано

22.04.2014

Обновено
Обновено

14.04.2014

Прочетено
Прочетено

796

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия