Храносмилане

Храносмилане Физиологични функции.

Физиологичните функции на стомашно чревния канал бяха вече очертани по-горе. Негова задача е раздробяването, подготовката и всмукването на хранителни вещества и жизнено важни субстанции (например минерални соли, витамини) от храната. Друга негова функция е изхвърлянето на баластните вещества и крайните продукти от обмяната на веществата, например от разграждането на кръвните клетки (жлъчка). Отделните раздели на храносмилателния тракт имат донякъде различни функции. С то¬ва се обясняват и разнообразията в кли¬ничната картина на болестите, нееднаквата изразеност на типичните симптоми и различната честота на заболяване.

Въпреки голямото многообразие от хранителни продукти и специалитети съществуват само три основни вещества в храната: мазнини, въглехидрати и белтъчини. Те се различават по основния си химичен строеж, а също и по съответната топлотворна способност, респ. енергийното си съдържание, което при чистата мазнина е двойно поголямо, отколкото при останалите две основни вещества. За едно пъл¬ноценно хранене са необходими трите основни вещества в добре балансирано съотношение. Нужни са и жизнено важ¬ните допълнителни вещества, като ви¬тамини, минерални соли и други подоб¬ни.

В процеса на храносмилането отдел¬ните субстанции се разлагат на малки градивни елементи, което може да се сравни с разглобяването на една сложна секционна мебел или на една машина на съставните й части, които веднага след транспорта се сглобяват пак под същата или сходна форма. Мазнините се разграждат на различни мастни киселини, белтъците — на ами¬нокиселини, а въглехидратите (скорбяла, високомолекулярни захари) — на гроздова захар (глюкоза).

Несмилаемите хранителни съставки, т.е. тези, които при пасажа през червата не могат да се разградят, например влакнести вещества и други подобни, се изхвърлят като съставна част на из-пражненията.
Аминокиселините, мастните киселини и глюкозните молекули се приемат (резорбират) от стената на тънкото черво и по лимфните пътища стигат до кръвообращението. В черния дроб започва „новоизграждането" на те¬лесните субстанции, като в зависимост от нуждите стават и трансформации. Ако в момента не съществува нужда от енергия за някое по-голямо усилие, главният източник на енергия — захарта, може да се превърне в мазнина, а мазнината от своя страна при нужда да послужи като източник на енергия. Белтъчините, същинските градивни елементи на организма, също могат да се преработят за добив на енергия.

Според по-нови проучвания разграждането на основните хранителни вещества в резорбиращи се елементи, които са водоразтворими и следователно могат да се пренасят с кръвния ток, има и друго физиологично значение. Както е известно, при проникване на чужд белтък организмът реагира с една имунологична защитна реакция. По този начин той спира нахлуването на болестотворни микроби или отровни вещества. Ако белтъчините биха попаднали в организма, без да се разградят в червата, по необходимост срещу всички тях би възникнала една алергия, една реакция на свърхчувствителност. Следователно разлагането на белтъчините на съставните им части представлява едно „надхитряване" на организма.

В разграждането на храната в червата участвуват покрай механичното раздро¬бяване от дъвкането и перисталтиката на първо място многобройните ензими, респ. ферменти. Трябва да споменем също, че и нормално заселените в червата бактерии играят физиологична роля в храносмилането. В стерилни черва — например след интензивно антибиотич-но лечение — храносмилателната дейност е нарушена .

При микроскопско изследване в лигавицата на стомаха се откриват тръбовидни жлези, които на единия си край се разклоняват, и които се състоят от различни по вид клетки. В тези клетки се произвежда както храносмилателният фермент, така и (в т.нар. пристенни клетки) солната киселина. Ферментите се отделят в неактивна форма, а после в стомаха се преобразуват и активизират с помощта на други субстанции.

Категории

Здраве, Медицина

Подобни статии

Ентерит

Ентерит

Ентеритът е възпаление на тънкото черво. Среща се сравнително рядко като самостоятелно заболяване. Обикновено се съчетава с възпаление на ст...

Хроничен хепатит

Хроничен хепатит

В повечето случаи острият хепатит завършва с пълно оздравяване. Броят на хронифицираните остри хепатити е различен. Приема се, че вирусният ...

Системна гъбична инфекция

Системна гъбична инфекция

Системната гъбична инфекция се появява в резултат на вдишване на спори на гъби. Тези спори започват да се движат и постепенно засягат вътреш...

Куркума

Куркума

Като подправка се използува коренището на тръстиковидното многогодишно растение куркума от сем. Зингиберови. На пазара се среща главно под ф...

Какво трябва да знаем за рака

Какво трябва да знаем за рака

Що е рак Тялото се състои от милиони клетки, които непрекъснато растат размножават се през определени интервали от време и умират. Нормално...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

29.11.2007

Обновено
Обновено

29.11.2007

Прочетено
Прочетено

3078

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия