Химични средства за борба с болестите, неприятелите и плевелите.

За борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения се употребяват различни химични средства, известни под общото наименование пестициди. Химичните средства за борба с болестите се наричат фунгициди. Те биват бактерициди — срещу бактериалните, фунгициди — срещу гъбните, вирициди —срещу вирусните болести. Някои фунгициди действуват едновременно на бактериите и гъбите. Според начина на действието си фунгицидите се разделят на контактни, проникващи и системни, а според изходните материали, от които се получават -на органични и неорганични.
Инсектициди се наричат химичните средства, които се употребяват за борба с насекомните вредители по растенията. Според начина на действието си те се разделят на контактни (действуват на насекомите при допир), стомашни (при поглъщане), газове (при вдишване) и смесени. Някои инсектициди проникват в тъканите на растенията и действуват на насекомите чрез изсмуканите от тях растителни сокове. Такива са системните препарати.
За борба с акарите по овощните растения се използват пестициди, които носят името акарициди. Действието им е контактно, което налага при пръскането да се намокрят много добре всички растителни части, по които се намират акарите. Много инсектициди и акарициди притежават и акарицидно действие, но то не е достатъчно, за да спре масовото развитие на акарите.
Химичните средства, които се използват за борба с нематодите, се наричат нематоциди, а за борба с мишките и плъховете — ратициди. Като ратицид у нас най-често се използва цинковият фосфид, а напоследък — и препаратът карбикрон 50 ЕК.
Химичните средства, с които се води борба с охлювите по растенията, се наричат лимациди. У нас са разрешени лимацидите, слагит и мезурол шнекенкорн.
За отблъскване на някои вредители (зайци и птици) се използват препарати, наречени репеленти. Такива са карноферът -срещу зайците, а карб и митицид — срещу птиците.
За подобряване физичните качества на пестицидните разтвори се използват мляко, сапуни, меласа, лепила и готови препарати. Те увеличават лепливостта, намокрителната способност и продължителността на действието на пестицидите.
У нас все по-широко се прилага химичният метод за борба с плевелите в овощните насаждения. Химичните вещества, които се използват за тази цел, се наричат хербициди. Те биват почвени и листни, а според действието си — контактни и системни. Контактните унищожават тъканите на растенията, върху които са попаднали, без да се разнасят от растителните сокове, а системните се разнасят из цялото растение и причиняват загиването му.
Обикновено дозите и концентрациите, в които се използват пестицидите, са отровни за причинителите на болестите и за неприятелите, но са безвредни за овощните растения. При определени условия (чувствителни сортове, здравно състояние на овощните растения, метеорологични условни и пр.) обаче лестицидите причиняват повреди и по овощните растения. Болшинството от хербицидите са токсични за овощните растения, ако попаднат върху тях. Всички пестициди са повече или по-малко отровни за хората, домашните животни, пчелите, дивеча и рибите. Напълно безвредни пестициди няма. Затова при работа с тях е необходимо да се познават свойствата и качествата мм и да се вземат мерки за предпазване от тяхното вредно действие.
Пестицидите се използват във вид на прах, течност или газ. Продължителността на действието им е различна — над 7—14 дни (децис само 4 дни), поради което за борба с болестите, неприятелите и плевелите е необходимо да се извършват повече пръскания. Броят на пръсканията зависи от вида на заболяването, на неприятеля или на плевелното растение. За някои от тях е достатъчно само едно пръскане.

Подобни статии

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Каква е трайността на готовите работни разтвори от химични средства и може ли да се използуват на другия ден след приготвянето? Трайността ...

Как се отглежда ягодата

Как се отглежда ягодата

В кои райони може да се отглежда ягодата? Ягодата може да се отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взиска...

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

За борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения се прилагат различни методи (агротехнически, механичен, биологичен, кар...

Приготвяне на разтвори от химични средства за пръскане. Правила при пръскане и прашене.

Приготвяне на разтвори от химични средства за пръскане. Правила при пръскане и прашене.

Обикновено пестицидите имат високо съдържание на активно вещество — значително по-голямо от необходимото за предпазване на овощните ра...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

4805

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия