Приготвяне на разтвори от химични средства за пръскане. Правила при пръскане и прашене.

Обикновено пестицидите имат високо съдържание на активно вещество — значително по-голямо от необходимото за предпазване на овощните растения от болести или унищожаване на неприятелите и плевелите. Ето защо те се употребяват във вид на разтвори с определена концентрация. За разтворител най-често се използва водата и по-рядко минералните масла. През последните години се правят успешни опити за разпръскване на готови течни препарати.
За да се получат доброкачествени разтвори от праховидните препарати, постъпва се по следния начин. Необходимото количество от препарата се замесва с малко вода във вид на рядка каша, след което към нея се прибавя останалата вода, при което се получава работен разтвор (суспензия) с желаната комцентрация. По същия начин се приготвят и работните разтвори от течни пестициди. Когато са необходими големи количества разтвор, използват се специални машини или пунктове, снабдени с необходимите мерителни уреди, бъркалки и др. В практиката много често течните препарати се изливат направо в пълните с вода резервоари на пръскачките. Този начин за приготвяне на разтвори не е правилен, понеже не може да се получи разтвор с еднаква концентрация въпреки наличието на бъркалка в резервоара.

Правила за пръскане и прашене с химични средства.

Резултатите от химичната борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения зависят от навременното откриване на болестите и неприятелите и от определянето на плевелите, от избора на химичното средство, концентрацията и дозата му, от момента на третирането, от качеството на пръскането или прашенето и др. В зависимост от това през кой период се провежда, пръскането бива зимно и лятно. Зимното пръскане на овощните растения се извършва през периода на покой — от опадането на листата до разпукването на пъпките, а летните пръскания — от разпукването на пъпките до опадането на листата. За зимно пръскане се употребяват химични средства, които убиват яйцата, гъсениците, какавидите и възрастните на насекомите и акарите и причинителите на гъбните болести по овощните растения. Те притежават силно фитотоксично действие, поради което не могат да се използват през вегетационния период. Такива са препаратите арборол, агризол, динозол 50, бордолезов и серо-варов разтвор в по-високи концентрации отколкото за летни пръскания, и др.
Резултатите от зимното пръскане са добри, когато целите дървета се облеят с разтвор. За предпочитане е зимното пръскане да се извършва в края на зимата, понеже зимуващите форми на вредителите тогава са най-чувствителни.
При летните пръскания разтворите се нанасят във вид на фини капчици, когато се използват пръскачки с високо налягане и малък отвор на разпръсквачите (дюзите). Окъпване на листата и плодовете не бива да се допуска, защото има опасност от повреди на растенията. Освен това загубата на разтвор от стичане е много голяма. Изключение се прави за сега само при болестта брашнеста мана и до известна степен при листните въшки и акарите, при които е необходимо окъпване на дърветата с разтвор.
Концентрациите и дозите, в които се употребяват химичните средства за зимно и лятно пръскане, са отровни за болестите,неприятелите и плевелите, но са безвредни за овощните растения. Те зависят от естеството на химичното средство, от болестта, неприятеля или плевела, от овощния вид и сорт.
Разтворите трябва да се изпръскват веднага след приготвянето, като преди всяко пълнене на пръскачките се разбъркват и се прецеждат през сито (цедка).
Пръскането и прашенето се извършват в тихи, безветрени дни. За предпочитане е прашенето да се извършва сутрин рано, преди вдигане на росата или след дъжд, а пръскането — след изсъхване на растителните части. Не бива да се пръска и праши по време на дъжд. В случаите, когато завали дъжд, преди да е изсъхнал разтворът, пръскането се повтаря. Прашенето също се повтаря, ако след третирането завали дъжд.
Пръскането по време на цъфтежа трябва да се избягва. В някои случаи обаче и при някои болести и неприятели цъфтежното пръскане е неизбежно. В такива случаи за пръскане се използват неотровни за пчелите и цветовете на овощните растения пестициди. Такива са фунгицидите пероцин 75 Б, ортофалтан, бенлейт и др., инсектицидите токсафен, мелипакс и акарицидите морестан, анимерт V 101. Купроцин, бордолезов разтвор и др. повреждат цветовете. При всички случаи на цъфтежно пръскане трябва да се вземат мерки, за да се запазят пчелите от отравяне.

Подобни статии

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Трайност, съхраняване и правила за безопасна употреба на препаратите за борба с болестите по овощните култури

Каква е трайността на готовите работни разтвори от химични средства и може ли да се използуват на другия ден след приготвянето? Трайността ...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

За борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения се прилагат различни методи (агротехнически, механичен, биологичен, кар...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

5655

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия