Химически изгаряния на очите

В нашата страна очните изгаряния се дължат най-често на попадане на гасена вар (варно мляко) в очите при зидаро-мазаческа работа. Това, което трябва веднага да се направи при подобно изгаряне, е да се промият очите обилно с чиста вода и веднага да се потърси очен л е к ар. Всяко суетене и търсене иа неутрализиращи разтвори само забавя лечението и влошава крайния изход от изгарянето. В химическите лаборатории и химическите заводи, където се работи със специални химически съединения, които могат да причинят очни изгаряния, е необходимо да се организират санитарни кътове, снабдени с неутрализиращи разтвори, а работещите с тези вещества трябва да бъдат обучени да си служат с тях при нещастни случаи. Очните изгаряния с ултравиолетови лъчи при оксиженисти, електроженисти и при високопланински походи се проявяват 6—7 часа след облъчването — силно глождене, парене в очите, невъзможност да се отворят клепачите. Страданието тревожи много болните и техните близки. За предпазване от подобни изгаряния е необходимо да се носят тъмни очила. За лечение на леките случаи е достатъчно да се изплакват обилно очите със студена вода или върху очите да се поставят студени компреси. По-тежките случаи се нуждаят от лекарска помощ.

Подобни статии

Изгаряне

Изгаряне

Изгаряния се получават при прякото въздействие върху тялото на силно нагрети въздухообразни, течни или твърди тела (горещи пари и газове, го...

А сега малко химия без формули

А сега малко химия без формули

Не са редки случаите в домакинството да се използват някои химични вещества, които не са безопасни за работа, ако не се знаят техните свойст...

Боядисване на тавани и стени

Боядисване на тавани и стени

Таваните обикновено са бели. Само в редки случаи те се оцветяват в други цветове или се облицоват с дърво.Таваните, облицовани със строителе...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Периоди на детската възраст

Периоди на детската възраст

Детството се дели на няколко периода, които се различават както по отношение на физическото развитие на детето, така и по отношение на реакт...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

21.05.2008

Обновено
Обновено

21.05.2008

Прочетено
Прочетено

3453

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия