Спорт и отдих през почивните дни

Как прекарваме свободното си време

В този дом е винаги приятно да отидеш на гости. Може би от гледна точка на някоя образцова домакиня тук е малко по-разхвърляно, случва се и подът да не е излъскан, по дивана да се търкалят списания и книги, из целия апартамент намирисва на ски-вакса, или пък направо посред стаята децата сглобяват ве­лосипед - да, май че в къщата няма недостиг от спортен инвен­тар, понякога целият коридор е натъпкан с палатки, раници, спални чували... Но затова пък тук има толкова топлота, интерес един към друг и към всичко, което става наоколо, и всяка вечер, когато семейстото се събира заедно, изглежда радостна и празнична.

- Знаете ли как започна всичко? - каза веднъж полу на шега-полу сериозно домакинята. - Ако искате, вярвайте, ако искате, не вярвайте - от почивните дни. - И обясни: - Щом се оженихме, от първите дни решихме: неделята се обявява за неприкосновен ден. Семеен ден. Ден на здравето. Колкото и работа да се е натрупала, колкото и да не ни стига времето, решихме този ден да прекарваме заедно. Да караме ски, през лятото да се къпем, да ходим за гъби, просто да поизлезем извън града.

Разбира се, семейната хармония не се крепи само на почивния ден. Но в това полушеговито изявление си има и зрънце истина.

Колко често във всекидневната суетня и припряност загубваме свежестта и силата на чувствата! Оплакваме се от студенината и равнодушието на съпруга. От отчуждението на порасналите де­ца. Но от какво се е започнало? Може би причината се корени в това, че ние, възрастните и децата, най-близките хора на света, твърде рядко и за малко време сме заедно? Заети сме в служба­та. Заети сме в училище.. Заети сме вкъщи. Всеки си има свои работи, свои грижи и увлечения. И ако дори през почивните дни те не бъдат обединени в семейните интереси, нима не отслабва една от най-надеждните връзки, свързващи семейството?

Коя домакиня е по-добра?

Маркс е наричал свободното време пространство за развитие на човешката личност. Но как само ние, жените, ограбваме себе си и своите близки като свеждаме това пространство до разстоянието от мивката до кухненската печка!

Колко жени има пред нас, които изразходват цялото си сво­бодно време без остатък за домакинството. Без да жалят себе си, лъскат до блясък мебелите, мият, чистят, готвят, убедени, че това е необходимо за семейството, за щастието в дома.

Минала е в грижи и суетня съботата. Изтъркулва се и неделя­та. Къщата блести от чистота. На масата се кипри разкошна баница. Изгладените чаршафи са подредени старателно в гарде­роба. А на домакинята светът й е крив и сълзите са готови да бликнат от очите. Дразни я мъжът й, който я кани на кино (доб­ре му е на него, належа се цял ден, а нея краката вече не я дър­жат). Дразнят я децата й: мамо, почети ни, поиграй с нас, нека да се поразходим - цял ден не подвивам крак, а кой се е сетил да ми помогне? Пък и себе си едва понася - раздърпана, неспретната, цял ден не е смогнала да намери време да се среши и да хвърли пеньоара...

И така коя от двете да наречем добра домакиня? Тази нервна, раздразнителна, неспособна да се усмихне жена или онази, за която ви разказахме в началото, за която един задушевен разговор с детето и разходката заедно с мъжа й са по-важни от разкош­ната баница и блестящо белите чаршафи? Тази баница ше ви засяда на гърлото, ако я сервира жена с измъчено, недоволно ли­це, която на всичко отгоре няма да пропусне и да натякне: аз се скъсвам от работа заради вас, а пък вие не го оценявате...

Надяваме се, че ще бъдем разбрани правилно: и ние, както и всички хора по света ценим уюта и чистотата вкъщи, дълбоко уважаваме жените, които сръчно се справят с домашната работа. Но не бива да отдаваме на тази работа цялото си време, всички­те си душевни сили и интереси. Разбира се, приятно е да иагостиш семейството си с вкусно ядене. Да оплетеш на мъжа си кра­сив пуловер. Да избродираш оригинални перденца. Тези грижи носят радост. И едва ли ние, жените, ще се откажем от тях дори в бъдеще, когато домакинската работа, както твърдят учените, ще бъде изцяло механизирана и с нея ше се занимава само служба­та по бита. Но дали са прави тези, които виждат в лъснатия пар­кет и изгладените ризи едва ли не смисъла на живота? Струва ли си гордо да заявяваш: добрата домакиня няма да носи прането си в пералнята и няма ла храни семейството си с кюфтета от кулинарния магазин!

По време на работа ние знаем цената на минутите. Учим се да ги пресмятаме, да ги пазим и икономисваме. А защо ставаме толкова разточителни вкъщи? Не се учим да готвим и да перем бельото рационално, без излишно суетене, като използваме домакинската техника и обществените услуги и привличаме на помощ мъжа и децата.

Създаваме семейни традиции

Жената е стопанката на дома. От нея в голяма степен зависи стилът на живота в семейството, цялата му уредба, традиции и привички. В това число и отношението към почивката, към почивните дни и отпуските.

Разбира се, в семейството всички нямат еднакви интереси, пък това съвсем не е и необходимо. Един се увлича от театър, друг предпочита футбола, трети през цялото си свободно време само сглобява и разглобява радиоприемници и друга техника... Но уважителното, разумно отношение към почивката става спойка­та между тези различни увлечения.

Добре е , ако в дома се е утвърдила хубавата традиция всеки почивен ден да бъде прекаран извън града. В такова семейство мъжът няма да хукне от сутринта сам при някой приятел или на стадиона, той знае, че неделята е семеен ден. Децата привикват към съвместните екскурзии, мечтаят за тях, готвят се отрано, канят и приятелчетата си. А когато самите те станат възрастни, семейни, ще продължат тази добра семейна традиция, укреп­ваща и семейството, и здравето на неговите членове.

Ако още няма създадена такава традиция, започнете да я създавате през лятото, когато е горещо и на никого не му се се­ди вкъщи. Лято е най-хубавото време за разходки, походи, екскурзии. Толкова е хубаво извън града, в гората, на брега на реката. Например можете да отидете с мъжа си и децата на риболов. Да, но вие не понасяте това туткане с въдиците? Предпочи­тате да прекарате времето си в по-активни занимания - да плувате, да се печете, да събирате гъби и ягоди? Няма как, тряб­ва да умееш да се приспособяваш към вкусовете на приятеля си, да съчетаваш различните желания. Вземете със себе си книга или плетиво. А през другата неделя идете, макар и на недалечен, но истински поход - с палатка, огън и... сладка умора след трудния преход. Да, но работата... И тя ще върви по-леко, ако добре си отпочинеш.

В отпуск с цялото семейство

Не е трудно да плануваш предварително прекарването на почивния ден. Но отпускът - това не е лесна работа, има над какво да размислиш, да си поблъскаш главата. Та нали да почиваш не значи просто да безделничиш. Нищо не отслабва така организма както пълното безделие.

И какво да посъветваме тези, които искат да прекарат отпуската си не само интересно, но и полезно за здравето?

Преди всичко - да сменят обстановката.Отпускът, прекаран вкъщи, няма да бъде кой знае колко полезен. С новите впечатления се натоварват центровете, които преди това са бездействали, а уморените отпочиват. Колкото и да уверявате всички (и на първо място себе си), че вкъщи си имате прекрасни условия за почивка - живеете до самия парк, на една крачка са плажът и стадионът – все едно, погледът ви се спира не едни и същи стени, заобикалят ви привичните лица, еднообразна работа, гри­жи и интереси. Действително, когато нагласявате над огъня опушеното котле с туристическа рибена чорба, си отпочивате, а когато с обичайните, почти автоматизирани движения поставяте върху газовата печка тенджерата със супата, работите и следователно се уморявате.

Чистият въздух, близостта с природата – това е второто условие за почивката. Бързането, блъсканицата, напрегнатият ритъм на градския живот уморяват нервната система. Човекът се нуждае от тишина, спокойствие, мълчаливо съзерцаване на заобикалящата го красота. Само че не бива да превръщаме тази красота в привичен дразнител - да отиваме всяка година на едно и също място, където няма кътче, което да не познаваме. Колко по-добре е да изпиташ радостта от среща с новото, впечатляващото, невижданото преди това!

И накрая стигаме и до третото:отдихът трябва да бъде активен. За всички - независимо от пола, възрастта и състоянието на здравето. Формите на активния отдих са твърде разнообразни и всеки може да си избере такава, която отговаря на вкуса и възможностите му. Тук искаме още веднъж да се спрем на въпроса за туризма. Ако човек е здрав и не се нуждае от специално лече ние, туристическият поход ще бъде за него много по-полезен, пък и полученото удоволствие по-голямо, отколкото при пасивното прекарване на отпуска в почивен дом. В почивния дом животът е еднообразен, всичко е по часовник. Съвсем друго нещо е туризмът! Много дневни сложни походи и просто разходки за гъби, за ягоди и малини, към някои местни забележителности - ето къде се сливат в едно трите условия за рационален отдих: смяна на впечатленията, чист въздух и движение. И то какво движение!

Ходенето (разбира се, енергичното, а не с провлечени крачки) принася на организма огромна полза. Освен това е лесно да дозираш натоварването, да приспособяваш темпа на движение към възрастта и физическите си възможности.

В последно време проблемът за отдиха привлича все повече вниманието на нашите социолози. Те са изяснили, че преобладаващото мнозинство от хората със семейство искат да прекарват отпуската си заедно.Та това е напълно естествено! Хората се спокойни, не се притесняват за онези, които са си останали вкъщи, не тъгуват за близките си. А децата? Един месец заедно с родителите на чист въздух, куп нови впечатления, знания, навици - това е щастие за всяка детска душа! Но, разбира се, не и тогава, когато например мама и татко по цели дни се пекат на слънце, а детето тъжно броди из плажа и не знае какво да прави. И това наричат:..Дойдохме на море само заради детето!

Естествено морето е много полезно за детето. Но за да бъде тази полза осезаема, детето трябва да прекара там продължи­телно време. А едва ли мнозина имат такава възможност. Освен това не бива да забравяте, че нервната система на малките деца е твърде неустойчива и организмът им трудно се приспособява към промените в климата. При това децата лошо понасят далеч­ните пътувания.

Не бива да забравяме още, че детският организъм е чувствите­лен и към прегряването. Особено, опасно е прегряването за сла­бите и нервните деца, които са с повишена възбудимост. Такъв „отдих" няма да укрепи, а по-скоро ще разклати тяхното здраве.

А колко прелестни девствени места има в нашите планини! Нима не е интересно да организираме семеен отбор от „робинзоновци" и да поживеем един месец сред гората, да разпъваме палатки, да ловим риба, да палим само с една клечка огън и да изживяваме чудесни приключения... Разбира се, за такъв поход ще трябва да се подготвим по-отрано, да направим необходими­те справки по маршрута, за да можем да отговаряме компетент­но на хилядите неизбежни детски „защо".

Семейният отдих има и оше едно преимущество -той удивително освежава човешките отношения. Има и такива слу­чаи: вкъщи човек е привикнал с угрижените, а понякога и намръщени, ядосани липа на своите близки. А тук, през почив­ката, отхвърляйки товара от грижи, мъжът изведнъж забелязва колко хубава и привлекателна е неговата съпруга, как умее да се шегува, колко умно и находчиво спори. И жената вижда в своя съпруг не мърморкото, недоволен от позагорелите кюфтета, а внимателния и нежен приятел, истинския мъж, който така ловко е успял да запали огъня.

Женствеността е украсата на жената, а мъжествеността - на мъжа.Това е азбучна истина, която никой не оспорва. Но в производствения процес ние сме равни, много често извършваме една и съща работа. А и вкъщи истинска „мъжка работа" почти не е останала- май само да се отмести шкафът или да се поправи ютията. Друго нещо е туристическият поход. Тук мъ­жът наистина може да се покаже като глава на семейството, не­гова опора и защита. Той ще донесе дърва, ще разпъне палатка­та, ще поеме на своите мъжки рамене по-тежкия товар, а жената ше шета около огнището и ще изпита удоволствието от готвене­то, което вкъщи, в града й се струва такова бреме.

Твърде важно е, както се казва, почивката да бъде по мерак, т.е. да съответства на вкусовете, интересите и потребностите. Само това, което вършиш с удоволствие, което предизвиква положителни емоции, е полезно за организма.

Разбира се, вкусовете на хората са различни. Един обича да ходи на екскурзии, а друг предпочита да си полежи на дивана с книжка в ръка. И ние бихме искали да пожелаем на тези, които обичат второто: превъзмогнете своята леност и тръгнете на по­ход със семейството си,с децата. И тогава ще разберете, че това е едно от най-големите удоволствия в живота.

Категории

Спорт, За жени

Коментари за Спорт и отдих през почивните дни

  1. 1.

    Идеята неделя задължително да бъде ден за почивка, семейство и спорт е супер!!! Ние от www.campingrocks.bg подкрепяме това решение и силно вярваме, че от него може да има само положителен резултат. А за да бъде още по-силен ефекта мисля, че задължително трябва и поне една седмица в годината да се събере семейството и да направи едно хубаво къмпинг пътуване с всичките му екстри: палатки, барбекю, игра на филми, риболов, криеница, др.. Със сигурност това ще помогне да се освежи силата на чувствата!!!!

  2. 2.

    Много е хубаво когато човек може да отдели време и да направи една почивка сред природата. Ние от www.sukibaits.com също подкрепяме това решение. Аз съм много запален риболовец и винаги през свободното си време взимам въдицата и се отдавам на риболов на язовира. Пожелавам и на вас да прекарате чудесно и успехи в риболова.

Подобни статии

Гимнастика за бебето и детето до 7 години

Гимнастика за бебето и детето до 7 години

Детето и движението Какво ви се е родило? Момиченце ли? Е, смятайте, че ви е потръгнало. Все пак с момиченце е по-лесно, има по-малко грижи...

Спорт и гимнастика в ученическите години

Спорт и гимнастика в ученическите години

Дневния режим на ученика Минава времето на безгрижните детски игри и увлечения. Дете­то е на 7 години и училищното звънче го зове. Погл...

Тинейджърката и спорта

Тинейджърката и спорта

Момиченцето израства в девойка Понякога вие сте готови да възкликнете заедно с Грибоедовия Фамус, гледайки своята подрастваща дъщеря: &bdqu...

Гимнастика по време на бременността

Гимнастика по време на бременността

Природата е създала жената, за да дава живот, да бъде майка. Да, това е с нищо несравнимо чудо - да родиш човек! Но често се случва и така:...

Спорт на възрастната жена

Спорт на възрастната жена

Периодът на климактериума Възрастта е условно понятие. Твърде често хората изглеждат или по-възрастни, или по-млади от истинската си възрас...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

14268

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия