Семейството възпитава

Възпитанието в семейството е първата и най-важна школа, която полага основите на бъдещата човешка личност, на нейния характер, темперамент, социално и нравствено поведение. В първите 4-6 години детският организъм е особено пластичен и податлив на възпитателно въздействие. И това въздействие най-оптимално се осъществява в семейното гнездо. Наблюденията над малки деца, случайно отгледани от животни, показват до какво тежко духовно осакатяване се стига при тези деца и колко трудно те се приспособяват, когато отново се върнат в човешка среда.
Семейството, здравото и задружно семейство, трябва да се съхранява и пази, защото в него се ражда, отглежда и възпитава бъдещето.
Здравото семейство е основа на здравото общество. Пръв свещен дълг на родителите е да отглеждат и възпитават с обич и всеотдайност своите деца, за да станат достойни граждани на нашата родина.
За някои промени в структурата на нашето семейство. У нас бързо се стигна до разпадане на
традиционното патриархално семейство, в което съжителстват деца, родители и прародители. На негово място постепенно започна да се оформя т.нар. нуклеарно семейство, съставено от родители и едно-две деца. Не е малък броят на семействата без деца.
В хилядолетната история на нашата държава семейството е играло решителна роля за запазване на набода от чужди посегателства. В периоди, когато българската държава е била разрушавана, семейството е поддържало езика, духа и самосъзнанието на народа. Семейството е основната обществена клетка, онова място, където се осъществява красотата на човешкия живот, каъдето растат децата, най-голямата радост на живота.
Големите и бързи промени в нашия живот, масовото включване на жените в производството не са позволили на новото нуклеарно семейство да се адаптира оптимално към променените условия на живот. В резултат на това се появиха редица неблагоприятни промени в облика на нашето семейство. Най-съществените от тях могат да се резюмират в следните точки:
1. Намаляване на раждаемостта, нежелание на много млади майки да раждат, да кърмят и да отглеждат деца.
2. Увеличаване на разводите, на разстроените и непълноценните семейства.
3. Преобладаване на семействата само с едно дете, обикновено глезено и отрупвано със свръх грижи и др.

Подобни статии

Майката - първият възпитател

Майката - първият възпитател

Възпитанието започва още в първите седмици след раждането и продължава през всички периоди на детската възраст. То трябва да бъде съобразено...

За любовта и половото възпитание

За любовта и половото възпитание

В периода на пубертетното съзряване паралелно с половия инстинкт, който е присъщ на човека и на животните, у юношите и девойките се заражда ...

Защо трябва да събираме по-често семейството за вечеря в ресторант?

Защо трябва да събираме по-често семейството за вечеря в ресторант?

Няма нищо по-добро от това да прекарваме време с близките си хора и онези, които обичаме. Това са хората, с които споделяме живота си, време...

Рак

Рак

Рак Лечение: своевременно, упорито, цялостно Все още раковата болест се числи към заболяванията, от които се страхуваме най-многр. Вс...

Бяло течение

Бяло течение

Това понятие се отнася за всяко течение от влагалището (без менструацията и кръвотеченията) и отговаря на медицинското понятие флуор. Норма...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

3518

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия