Подложки за овощните растения

Културните сортове ябълки се развиват добре на семенна и вегетативна подложка. Тъй като семенната подложка индуцира много силен растеж на прнсадника, тя не е подходяща за производство на посадъчен материал за съвременните промишлени насаждения.

Посадъчният материал за интензивните овощни насаждения се произвежда върху вегетативните подложки М9, М26, М27 и ММ106.

М9 е широко разпространена клонова подложка, индуцираща слаб растеж на присадника. Характерно за нея е доброто вкореняване, но плитко разполагане на кореновата система. Изисква напояване и редовно торене. От присадените върху нея сортове се получава редовен добив при високо качество на плодовете. Средно устойчива е на студ, суша и асфикция при временно наводняване.

Дърветата върху подложка M26 имат умерен растеж, встъпват рано, в плододаване, плододават редовно, а качеството на плодовете е високо. Кореновата система на подложката M26 прониква по-дълбоко и дърветата се закрепват за почвата по-здраво. По-слабо се напада от кръвна въшка.

М27 е най-слаборастящата подложка за ябълката. На присадените върху нея сортове индуцира слаб растеж, ранна и обилна родовитост. Дърветата върху нея имат около 2 пъти по-малки размери, което ги прави подходящи за насаждения с голяма гъстота. Имат слаба коренова система, поради което изискват редовно напояване, торене и опорна конструкция.

ММ106 индуцира на присадника средна растежна сила. Устойчива е на кръвна въшка и асфикция. Развива добра коренова система и се закрепва сравнително здраво в почвата.

Най-често използваните подложки за производство на посадъчен материал от круша, дюля и мушмула са дюля тип а (Анжерска дюля), В12 и ВА29 (C29).

Тип а е най-често използваната подложка. Поради слаб афинитет към сортовете Пас Красан, Боскова масловка, Червена Ви-лямова, Жифардова масловка и Клапов любимец се използва междинник. Дърветата върху тази подложка проявяват умерен растеж и къс младенчески период. При добра агротехника добивите са високи и редовни.

В12 е по-невзискателна към почвените условия и има добър афинитет към повечето крушови сортове. Биологичните особености и стопанските показатели на присадените върху нея дръвчета са както при тип А.

ВА29 (C29) индуцира на присадника малко no-силен растеж от тип А. Перспективна е като подложка с добър афинитет към сорта Вилямова масловка.

За прасковата предпочитани подложки са семена четата от културните сортове Елберта, Дупнишка, Сибериан, Немагард и др. При добра агротехника и подходящи за отглеждане на прасковата почви растенията на семенна подложка плод ода ват редовно в продължение на 15—20 години.

GF 655/2 и GF 677 са клонови подложки за прасковата, селекционирани във Франция. Върху тях присадниците имат по-слаб растеж в сравнение със семенните подложки.

GF 655/2 дава много издънки, a GF 677 не понася тежки почви. И двете се размножават сравнително трудно.

За черешата и вишнята се използват семенни подложки от махалебка и дива череша, както и някои клонови подложки. Махалебката е подходяща за по-сухи и по-варовити почви, а дивата череша — за почви с по-кисела реакция.

Владимирската ви шня се смята за слаборастяща подложка. Размножава се чрез издънки и резници.

Клоновите подложки F 12/1, SL 64 и Колт придават по-слаб растеж на присадените върху тях дървета.

Подобни статии

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с напояването на овощните растения

Какво е влиянието на напояването върху овощните растения? Напояването влияе пряко върху развитието на растенията чрез попълване недостига н...

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Кои въпроси във връзка с организиране на борбата с болестите по овощните растения представляват интерес за любителя-овощар

Какво се разбира под болест и под неприятел на овощните растения? Болест е всяко смущение в растежа и развитието на овощното растение, пред...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Размножаване на овощните растения

Размножаване на овощните растения

Овощните растения се размножават по два основни начина. семенен и вегетативен. Семенният начин почти не се прилага в промишленото размножава...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

6307

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия