Период на вегетация на овощните дървета (март-октомври)

Този период обхваща времето от март до октомври, през което протичат фенофазите на активна жизнена дейност - растеж, цъфтеж и плодообразуване, цветообразуване и запасява не с резервни хранителни вещества. Първите три процеса имат пряко отношение към биологичните прояви на дърветата през текущата вегетация, а другите два - през следващата. Нормалното им протичане е познато под термина "физиологично равновесие", което е в основата на продуктивността на растенията.
При повечето овощни видове (ябълка, круша, праскова, череша, вишня и др.) началният растеж и цъфтежът протичат почти едновременно на базата на резервните хранителни вещества, при което приоритет имат младите леторасти. Ето защо понякога, ако дървото не е добре запасено с резервни храни, може да цъфтя, но не плодообразува поради недохранване на цветовете. Същият антагонизъм съществува и при разпределянето на асимилатите от текущата фотосинтеза.
С напредване на вегетацията и нарастване на леторастите листата върху тях започват да изработват асимилати за плодовете.
При претоварените с плодове дървета често хранителни вещества за диференциране на цветни пъпки и отлагане на резервни асимилати не достигат. Такива дървета плододават алтернативно и по-трудно презимуват.
При правилно отглеждане на дърветата (високо ниво на агротехника, правилна резитба и ефективна растителна защита) може да се поддържа «физиологично равновесие», изразяващо се в ежегоден редовен висок добив и оптимална дължина на едногодишния прираст.
Продължителността на вегетационния период и времетраенето на отделните фенофази при овощните растения не са еднакви и зависят от генетичните особености на отделния вид и сорт, както и от възрастовото и физиологичното състояние на дърветата нивото на прилаганата агротехника, метеорологичните условия и до По-старите дървета завършват вегетационния си период по-бързо от по-младите, отглежданите в по-хладните северни зони -по-бързо от дърветата в по-топлите горски райони. При засушаване и недостатъчно торене вегетационният период се скъсява значително.
За нормалното протичане и завършване на вегетационния период отделните овощни видове се нуждаят от определен брой дни с температура над 15 °С, който варира от 85 до 130.
Периодът на вегетация е най-продължителният в годишния жизнен цикъл на дърветата. Синтезираните органични вещества служат за проявяване на продуктивните възможности на дърветата, възпроизводство на вегетативните органи и за по-леко понасяне на неблагоприятните метеорологични условия през зимните месеци.

Подобни статии

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

Как се отглежда ябълката

Как се отглежда ябълката

В кои райони на страната може да се отглежда ябълката? Ябълката е разпространена повсеместно в нашата страна. Тя заема главно пор чията на ...

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Обработка, торене и напояване на лозата

Обработка, торене и напояване на лозата

Кога и как да се загрибват лозите Лозите се загрибват късно през есента, обикновено след листопада, с цел да се предпазят от измръзване пре...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

2958

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия