От какво се замърсяват бельото и облеклото

Замърсяването на бельото и другите текстилни изделия се дължи на отложените по тях вещества от човешкото тяло и околната среда.
При нормални жизнени условия и работа човешкото тяло отделя през порите на кожата значително количество пот и кожна мазнина. Потта съдържа различни соли, пикочна киселина, мазнини и други вещества.
При носенето на облеклото по повърхността му чрез потта се натрупват съдържащите се в нея мазнини, и то най-вече по яката, маншетите, под мишниците и други части на тялото, където триенето е по - голямо.
Замърсяванията, причинявани върху бельото и облеклото от околната среда, са в зависимост от месторазположението на дадено селище, от броя и характера на промишлените предприятия в околността, от начина на отопление на отделните сгради и пр. Въздухът в селищата с преобладаващо централно отопление е сравнително по-малко замърсен, отколкото въздухът в селищата, където всеки дом се отоплява самостоятелно и излизащите пушеци замърсяват въздуха.
Атмосферата на големите градове с развита химична промиш-леност е замърсена най-вече от сажди и твърди пепелни частици, прах, серен двуокис, сероводород, азотни окиси, фини частици от кварцов прах и др. Независимо от това там, където няма въздушни течения, картината се допълва и от отделящите се при движението на автомобилите и другите моторни превозни средства бензинови пари, недоизгорели газове, въглероден окис, въглероден двуокис и други вредни, замърсяващи околната среда вещества.
Отложените по един или друг начин върху текстилните тъкани мастни и други вещества създават благоприятна среда за задържане и по-здраво закрепване на всички други замърсявания, попаднали след това върху тях.
За закрепването и задържането на замърсяванията върху тъканите важна роля играят и електростатичните сили, които се зараждат вследствие на различните електрически пълнежи на тъканите, от една страна, и на замърсяванията, от друга страна. За степента на замърсяването важна роля играе и влажността на тъканта. По-сухите тъкани са натоварени в по-голяма степен със статично електричество, отколкото по-влажните. При много влажен материал водата като добър проводник на електричеството бързо отвежда получаващите се електрически пълнежи, поради което последните не могат да окажат някакво въздействие.

Текстилните влакна на по-сухите тъкани при взаимното си триене или при триене с други материи постепенно се натоварват със статично електричество. Вследствие на това се пораждат сили на привличане и успоредно със засилването на електрическото натоварване нараства и възможността за натрупване на замърсяванията. Това натрупване от околната среда под действието на електростатичните сили е по-голямо, отколкото натрупването им при допир. При това се създават благоприятни условия за задържане на замърсяванията по повърхността на тъканите, което особено силно се отразява върху полиамидните влакна (найлон, капрон, перлон) и другите тъкани от синтетични влакна. За задържането на замърсяванията по дрехите са от значение и други фактори, каквито са формата и видът на повърхността на влакната, броят на суковете на изработените от тях прежди, видът на сплитката на тъканта и др.

Подобни статии

Трайност на бельото и облеклото

Трайност на бельото и облеклото

Трайността на бельото и облеклото зависи от тяхното качество, от продължителността на носене и от доброто им поддържане.Докато качеството и ...

Пране на бельото и облеклото

Пране на бельото и облеклото

Водата като средство за пране Твърдост на водата. Природните води, каквито са кладенчовите, речните, изворните и др., почти винаги съдържат...

Подготвяне на бельото и облеклото за пране

Подготвяне на бельото и облеклото за пране

Подготвяне на бельото и облеклото за пране До деня на изпирането замърсеното бельо трябва да се държи на сухо и проветриво място. Ако влажн...

Да се научим да купуваме

Да се научим да купуваме

Да се правят покупки е изкуство, което трябва да се изучи. Има хора, които просто имат нюх къде и какво може да се намери, и то на по-изгодн...

Колосване

Колосване

В миналото мъжете носеха колосани или полуколосани яки, колосваха се завеси, бели памучни, ленени и полуленени покривки, салфетки, фусти и т...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

05.03.2009

Обновено
Обновено

05.03.2009

Прочетено
Прочетено

1782

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия