Операции със зелените части на лозата

През вегетационния период на лозата се извършват редица операции със зелените и части, които носят общото наименование резитби на зелено. При тези операции се премахват отделни вегетативни и плодни органи или части от тях, С това може целенасочено да се регулира растежът на останалите зелени части и тяхното съотношение, за да се осигури по-добро осветление на лозите. Така се получават по-високи и по-качествени добиви, а в отделни случаи и по-ранно узряване на гроздето.

Общо взето, с резитбата на зелено се преследва същата цел, както и с резитбата на зряло - регулиране на растежа и плододаването на лозата. Поради това някои от операциите със зелените части на лозата могат да се считат като продължение към резитбата на зряло.

Необходимо е да се отбележи, че не винаги съществува пълно съответствие между плододаващите и вегетативните части на лозата. Познаването на взаимната зависимост между надземните части на лозите, отглеждани при различни формировки и определени екологични и агротехнически условия, има голямо значение за правилното провеждане на тези мероприятия. Експерименталните наблюдения в научноизследователските институти и опитът на челните лозарски стопанства показват, че когато зелените резитби се извършват своевременно и правилно, в зависимост биологичните особености на различните сортове и силата на отделните лози, те оказват положително влияние върху добива и качеството на гроздето. И обратно - при несвоевременно и неправилно приложение те не само снижават добива и качеството на гроздовата реколта, но и отслабват системно общата сила на растежа на лозите, което се отразява върху добива в следващите години. Ето защо зелените операции трябва да се прилагат диференцирано не само към отделните лозя и сортове, но и към отделните лозови растения. Изпълнението на тези агротехнически мероприятия трябва да се възлага изключително само на висококвалифицирани работници-резачи.

Към операциите със зелените части на лозите спадат: филизенето, прищипването, кършенето, колтученето, колцуването, премахването на част от листата, частичното отстраняване на съцветия или гроздове и прореждането на зърната в грозда.

От зелените резитби най-широко в нашата страна се прилага кършенето, по-рядко - филизенето, прищипването и колтученето, а колцуването и останалите мероприятия - само в отделни случаи.

Подобни статии

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Резитбата на лозата се състои в премахване напълно или отчасти на различни нейни органи. Когато това мероприятие се извършва върху зрели час...

Избор на формировка и система на резитбата

Избор на формировка и система на резитбата

При избора на системата резитба (къса, дълга, смесена), трябва да се изхожда от биологичните особености на сорта и условията, при които той ...

Формировки и системи на резитба при лозата

Формировки и системи на резитба при лозата

Видове резитба |  Видове формировка на лоза | Формировка на асма | Съвети за резитба на лоза Може ли културната лоза да се отглежда без р...

История и състояние на лозарството в света и у нас

История и състояние на лозарството в света и у нас

Какво е известно за произхода на културата лоза зкуството да се приготвя вино да е предшествало културата на лозата и може би желанието да ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

2101

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия