Обработка на кожи при домашни условия

В много домакинства се отглеждат животни, поради което възниква необходимостта техните кожи да се обработват на косъм. Те са кожи от питомни зайци, агнета, ярета, овце и др.

Обработката на кожите се състои от следните операции: оди-ране, консервиране, опресняване, лешене, изпиране, пиклиране, дъбене, намасляване, багрене и дообработване.
Одирането на кожите от труповете на закланите или убити животни се извършва по три начина: разгърнато, в затворено състояние откъм опашката и в затворено състояние откъм главата.

Консервиране на кожите

 

Сушене

За да се подготвят за консервиране, одраните в разгънато състояние кожи се изпъват върху дървена плоскост или рамка, като се заковават с малки гвоздейчета с косъм, обърнат към дъската. Снетите в затворено състояние кожи се изпъват във форми, като в началото на сушенето се оставят с косъма навътре, а след подсушаването се обръщат с косъма навън. По-малките кожи могат да се изпънат с тънки летвички или жилави пръчки.
Изпънатите кожи се сушат на проветриво, но засенчено място на три етапа:
а) Подсушаване. То се извършва при температура 25-27°С
в продължение на 1 - 2 часа.
б) Същинско сушене. Извършва се при температура 30-31°С за около 8-10 часа.
в) Доизсушаване при 27 - 28° С за около 1-2 часа.
За времетраенето на всеки един от тези етапи имат значение
сезонът и влажността на въздуха.

Осоляване

Кожите се осоляват само когато се налага да се запазят за по-късно обработване. Ако кожата ще се обработи веднага след одирането, осоляването й е излишно.
Необходимото количество готварска сол е около 25 % от теглото (масата) им, т.е. на килограм сурова кожа - 250 г сол.
Солта се посипва върху цялата вътрешна повърхност на кожата и се оставя да престои 7-8 дни:
Кожите могат да се консервират не само чрез осоляване, но и със следващо сушене. В този случай е необходима не 25 %, а 15% сол от теглото им. След това се сушат по начина, описан по-горе.

Опресняване на осолените кожи

С опресняването на суровите кожи се цели да им се придаде определена влажност, която те трябва да притежават при следващите обработки.
Опресняването става в дървени корита или сандъци. Количеството на водата, необходимо за опресняването, е в зависимост от теглото им (8 л вода за 1 кг кожа). Освен това към всеки литър вода трябва да се прибавят по 20 - 30 г готварска сол и 1 г натриев бисулфит. Кожите се опресняват в продължение на 16 до 35 часа при температура на водата 15 - 20° С, като често се раздвижват.
След опресняването кожите трябва да бъдат меки и свободно да се прегъват; ципата на гладката им страна да е хлъзгава, бяла, със синкав оттенък; влакната й да са набъбнали и напоени с вода.

 

Лешене и изтъняване на кожите

С летенето на кожите се цели да се отстранят подкожната съединителна тъкан и мазнините откъм вътрешната им страна. Преди това кожите се изцеждат през ленена торба или центрофуга за пране, за да се освободят от излишната вода, която са поели при опресняването.
Самото лешене представлява всъщност стъргане на вътрешната страна на кожата върху острието на нож, прикрепен към масата с менгеме. Внимава се кожата да не се нареже. След лешенето обработената кожа трябва да е с еднаква дебелина и по нея да няма излишна тъкан. Лешенето се извършва веднъж.

 

Изпиране (обезмасляване) на агнешки и овчи кожи

Агнешките и овчите кожи съдържат известно количество мазнини както в основата на космите, така и в самата тъкан.
Обезмасляването се извършва чрез изпиране в мека вода, към която за всеки литър се прибавят по 2 г настърган сапун и 1 - 2 г калцинирана сода. Кожите се оставят да престоят в затопления до 30-32°С разтвор около 15-20 мин., като често се преобръщат. Ако косъмът е много дълъг, след изпирането кожите се стрижат до определена дължина на косъма и наново се изпират по начина, описан по-горе.
Обезмаслените кожи се изплакват с мека вода, съдържаща 0,5 г калцинирана сода на литър вода, след което се оставят да престоят 20 - 30 мин. в разтвор от готварска сол (20 г сол за 1 л вода).

Дъбене на кожухарски кожи

 

 

Пиклиране на кожите

Пиклирането се прилага при кожи с къс косъм и при кожи с естествен цвят, които няма да се дъбят. Тази обработка се състои в следното: в дървено корито се приготвя т.нар. „пикел" - разтвор от сярна киселина с концентрация 8 - 15 г/л и готварска сол - 50 - 100 г/л (в 4 - 5 л вода за 1 кг кожа). Кожите се накисват в разтвора, като от време на време се преобръщат. Температурата на разтвора трябва да е между 25 и 28°С, а продължителността на пиклирането - между 10 и 12 часа. След това кожите се изцеждат, оставят се да престоят 1-2 дни и се пристъпва към намасляването им.
По-ценните кожи с дълъг косъм вместо чрез потапяне могат да се пиклират и с четка. Приготвя се 12% -ен разтвор от готварска сол, към който се прибавят 2 - 3 % сярна киселина. Разтворът се нанася с четка върху вътрешната страна на кожата, като се разтрива равномерно, след което кожата се превива на две по тръбната й част с космите навън. В това положение кожата престоява 10 - 12 часа. Операцията се повтаря два или три пъти до пълното проникване на пикела в тъканта. (Познава се по това, че кожата отвътре побелява и при драскане с нокът остава бяла следа).

Дъбене с хромови дъбилни разтвори

С дъбенето на кожите се цели да се предпазят от гниене, да се заздрави връзката им с косъма и да се направят меки и еластични, като същевременно им се придаде трайност спрямо действието на водата.

Рецепта № 422. Дъбене с хромови соли
Приготвят се следните три разтвора:
1 разтвор: 350 г хромова стипца се разтварят в 2 л вода, затоплена до 50°С. Разтворът се охлажда и към него при бъркане се прибавя разтвор от 38 г калцинирана сода в 100 см3 вода. От този разтвор се сипва дотогава, докато престане да се образува утайка. Ако за пресичането (алкализирането) на хромовата стипца е необходимо по-малко количество сода, останалият содов разтвор не се използва. Ако е необходимо по-голямо количество сода, добавя се още содов разтвор. Получената смес се разрежда с толкова вода, че да се получи 20 л дъбилна течност.
2 разтвор. Към 4,5 л от първия разтвор се прибавят 4,5 л мека вода.

3 разтвор. Към 6,7 л от първия разтвор се прибавя мека вода.
Кожите се накисват в първия разтвор за 3 часа. След това се прехвърлят във втория, където престояват също 3 часа, и накрая се прехвърлят в третия, където се държат, докато позеленеят отвътре.
Издъбените кожи, докато са още мокри, се отърсват от дъбилния разтвор и веднага се намазват отвътре с рибено масло. В противен случай те се втвърдяват.

 

Дъбене с хлебна щава

Рецепта М 423. Дъбене на кожите с хлебна щава
400 г смес от брашно и пшенични трици се залива с 1 л хладка вода и се оставя да престои на топло около 15 - 16 часа. Към ферментиращата каша се прибавят 30-40 г готварска сол и се разбърква добре. Образуваната каша се нанася върху вътрешната (месната) страна на кожата, след което тя се сгъва на две по тръбната линия с косъма навън. Така се постъпва,ако се работи с една кожа. При обработка на повече кожи те се нареждат по няколко на стиф, обърнати с месната част нагоре. Нареждането на кожите става в подходящ съд, след което те се заливат с 3-5% -ен разтвор от готварска сол (3 - 5 г сол в 100 г вода) или с 3% -ен разтвор за по-тънките кожи и се оставят да престоят 7 - 10 дни (тънките кожи за по-кратко време, а по-дебелите - за по-дълго време), като през това време се обръщат 3 - 4 пъти. При всяко обръщане те се натриват с каша от щавата.
Ако кожите се затоплят, стифът се разваля и те се пренареждат отново.
Дъбенето с хлебна щава се прилага предимно за обработка на агнешки и овчи кожи.

Рецепта № 424. Намасляване на кожите
Намасляваща смес. Получава се от равни по тегло части от яйчен жълтък и рициново, репично или рибено масло, като се разбият с 4 - 6 пъти по-голямо количество мека вода. Емулсията се нанася равномерно върху меснага част на кожата - отначало по тръбната линия, а след това встрани и по врата с четка или мек парцал. Нанасянето на емулсията се повтаря 2 - 3 пъти през 2 до 4 часа.
За една малка кожа са необходими от 50 до 140 см3 емулсия.
След като престоят няколко часа, кожите се изсушават на проветриво място. Изсушената кожа се размачква ръчно или на „чифе" (заоблено парче дърво), което прилича на дебела книга. Всяка част от кожата, без да се разтяга и опъва, трябва внимателно да се хлъзга по чифето. Така тя става мека и гъвкава.

Обработване на заешки кожи

Одраните кожи се изсушават на сянка в сухо и проветриво място. За да се предпазят от загниване, те се посипват предварително със смес от 1кг дървени стърготини, 0,5 кг печен гипс и 50 г стипца. След като изсъхнат, кожите се изтупват от полепналата по тях прах, почистват се от останалата мазнина и се увиват във вестници. Така те могат да се съхраняват до момента на обработката им.

Рецепта № 425. Дъбене на заешки кожи
Кожите се потапят в разтвор от 500 г стипца и 250 г готварска сол в 5л вода. Те трябва да са напълно покрити от течността, в която престояват 2 - 3 дни, като от време на време се преобръщат и прехвърлят. Изваждат се, отцеждат се и се обтягат с малки гвоздейчета на дъска, като вътрешността им остава отгоре. След като изсъхнат, кожите се обтягат по дължина и широчина на ръка и са готови за кроене.
За да станат по меки, кожите се намазват от вътрешната им страна с разбит яйчен жълтък и се обтягат за около 30 мин. На другия ден се изтупват с гладка пръчка, изчеткват се с четка и се посипват със сухи и затоплени дървени стърготини, с които престояват 4 - 5 часа. След това наново се изтупват с пръчка.

Избелване на агнешки и овчи кожи

Рецепта № 426. Избелване на агнешки и овчи кожи
Кожите се потапят за 10 мин. в разтвор от 10 л мека вода, подкислена с 5 г сярна киселина и 5 г калиев перманганат. Из-важдат се от разтвора и се потапят за 1 - 2 секунди в разтвор от 10 л вода, 20 г сярна киселина и 100 г 40% -ен разтвор от нат-риев бисулфит. След тази обработка те се изпират с обилно количество вода.
Кожите могат да се избелят и със серен двуокис, като се навлажнят, поставят се върху дървено скеле и под тях се запали сяра, поставена върху жар в глинен съд.За да не се разпръсне серният двуокис, кожата се покрива с някой по-голям сандък.
Забележка. Избелването на кожите със серен двуокис трябва да става на открито, тъй като той е отровен и силно задушлив газ.

 

Коментари за Обработка на кожи при домашни условия

 1. 1.

  Вих искала да знам как мога да обработя заешки кожи в домашни условия,или начин за предпазването на изсушените кожи от боболечките които ги ядат.Яна Иванова от Овча могила

 2. 2.

  как да обработя телешка кожа

 3. 3.

  zada pretpazish kojata da neq qdat molci narasiq sas navtalin ili s otrova za molci

 4. 4.

  v doma6ni usloviq nemojesw da obraboti6 tele6ka koja za6toto ti trqbvat pone 15 ma6ini, i 20 -30 materqla

 5. 5.

  Купих си обработена агнешка кожа, но е малко замърсена.Как и с какво да я почистя?
  Благодаря Ви предварително!

 6. 6.

  interesuva me koi moje da kaje koi obrabotva koji v doma6ni usloviq. trqbav mi nqkoi da mi obraboti 2 ili 3 zae6ki koji. Prepora4aite nqkoi ot Burgaskiq ili Sofiiskiq krai, molq!

 7. 7.

  За бургаска област, можем да ви препоръчаме село Каменар, община Поморие - за обработка на подщи всякакви кожи.

 8. 8.

  ima li xora v sofia koito da obrabotvat zae6ki koji ? iskam palto da si namravia! sa6to me interesuva i cenata!

 9. 9.

  a i sa6to kakav e toia prepaqrat stipca,kak da go nameria ?

 10. 10.

  Къде в района на Варна могат да ми обработят овча кожа ?

 11. 11.

  ot otzi ceh v selo Kamenar moje li da si zakupq gotova izvadena tele6ka koja kafqva na cvqt da e 6toto znam 4e ot sa6tiq ceh ima 4erni koito sa pak izvadeno i kak varvqt na kvadraten metar li sa ili na kilogram e kojata i kalko strovat

 12. 12.

  iskam da pitam kak se dabqt kozi koji?

 13. 13.

  Имам 2 въпроса.Трябва ли кожите да се сушът ако няма да го осоляваме и ако отговорът е не, трябва ли да ги опресняваме без да сме ги сушили о осулявали

 14. 14.

  И ако трябва да ги сушим без след това да ги осоляваме, после трябва ли да ги опресняваме

 15. 15.

  Moqt vapros se otnasq za nachina, po koito se obrabotvat opashkite. Opashkata, koqto imam e lisicha. Tq po specifichen nachin na obrabotka li ima?

 16. 16.

  Знае ли някой къде в или около Русе има майстор да обработва агнешки кожи?

 17. 17.

  NEKOY ZNAE LI KAK SE OBRABOTVAT KOJI ZA GUDERII,MOJE LI DA MI KAJE KAK STAVA.

 18. 18.

  iskam da popitam dali moje nqkoi da mi obraboti konska opa6ka :)) darga q ve4e 2 meseca ovita okolo edra sol no ne se polo4ava :)) ako moje nqkoi da mi pomogne za burgaska oblast i cenata sa6to me int :) ili nqkakvi saveti

 19. 19.

  даитеа под кожите това да го ощава. хахахахаха...

 20. 20.

  iskam da znam samo lesno lie, su6to tova spe4eniq gips i stipcata tova raztvor li e ili se rusi samo taka

 21. 21.

  6te opitam moje da lesno,dano stane ha ha ha,blagodarq vi za informaciqta pi4ove

 22. 22.

  zaklax zaek posolix go no neznam kade da namerq stipca v aptekite nqma proverix vdve nqma pomognete

 23. 23.

  ПРОБЛЕМ!!! Моля помогнете!!! Купх една много готина агнешка кожа. Беше много пухкава и на допир беше много мека и жива. Взех, че я изпрах с прах за пране на ръка и сега долната част стана много твърда и сега много ме е яд ! Може ли да се оправи и как ? Предварително благодаря! Моля пишете ми на icolinio@abv.bg

 24. 24.

  Аз имам телешка кожа,която седи вече 3 месеца осолена.Дали става за нещо или е вече за хвърляне. Също така,ако знаете някой,който може да я обработи в района от София до Сандански,ще съм много благодарна.

 25. 25.

  ..Аз пък ще си правя гайдарски мех....ама как да я обработя тая пущина че да не се разваля?

 26. 26.

  iskam da si obrabotya koja za guderiya,nekoy moje li da mi kaje kak stava

 27. 27.

  kak da obrabotia ymiiska koja

 28. 28.

  Здравейте,уважаеми събеседници.Ако не сте се занимавали с обработка на кожи в никакъв случай не предприемайте действия в тази насока или се обърнете към специалист.В повечето случаи съществуват различни технологични рецепти както и различни дозировки и условия в зависимост от вида големината и сезона на добиване на резличните кожи.Грешките в кожарството и кожухарството в крайна сметка завършват в контейнера за отпадъци и са необратими. По времето на самата обработка се контролират фактори като Рн ,температура, концентроция на химикали и др.Лично аз съм обработвал кожи с и без косъм професионолно и ако имате питания готов съм да ви отговоря.

 29. 29.

  въпрос към nedev:
  можете ли да ми кажете къде в София може да се обработят заешки кожи
  благодаря предварително

 30. 30.

  Доколкото съм чувал в ХТИ, в покрайнините мисля в Казичене имаше цех. Имайте в предвид,че самата връзка на кожата с косъма при заешки кожи е много слаба и ще ви се наложи да чистите доста след тях независимо от обработката.

 31. 31.

  Prodavam obraboteni zaeshki i agneshki koje.kojite sa v idealno sastoianie naftalirani sa.ako niakoi ima interes molia da mi se obadi.tel: 0884 76 15 08

 32. 32.

  abe hora slojete gotwarska i morska sol w powe4e i qrma posle q zawarjete i q ostawete 3 4 5 dena posle s edna pra4ka q otupwqate malko zabiwate q na daski da doisahne i ste gotowi

 33. 33.

  v minaloto kogato e niamalo ximikali kak sa obrabotvali kojite?

 34. 34.

  Ако някой може да ми каже къде във Варна или около Варна се обработват кожи ше ви бъда благодарен

 35. 35.

  ot breznik sam pi4ove pi6ete za pove4 informaciq na feisa mi dimitar dimitrov i 6te vi kaja si4ko za kojite nemate problemi i za re4eptite

 36. 36.

  Точно от това имах нужда ..,само че на практика ства трудно !

 37. 37.

  KAK DA OBRABOTQ ZMIISKA KOJA

 38. 38.

  Моля, някой който разбира да ми отговори!!! Купила съм телешка кожа, червен лак ще я използвам за дръжки на чанта, но реших да пробвам и видях че след накисване във вода много пуска. Как мога да фиксирам цвета, та да спре да пуска?

 39. 39.

  Към Деница- Обикновенно кожата не се мокри тъй като избиват солите на повърхността и побелява,от друга страна в кожата след извличането на част от солите остават киселините и втвърдяват кожата и я правят чуплива.Ако работата ви налага да се овлажни кожата направете го с пара но до определена степен и температура не повече от 50 градуса. Колкото до фиксирането на боята това се прави след края на багренето във водна баня с определен според вида на боята фиксатор(киселина или основа)и в случая не можете да направите почти нищо.Ако обаче пускането е откъм лаковата страна може да се повтори лаковото покритие и нещата биха могли да се пооправят!!Поздрави

 40. 40.

  Към Диан - обработката на змийска кожа не е елементарна работа и изисква както специални химикали и масла така и специални грундове и лакове за довършителните работи ако държите да се получи една мека и изящна кожа.Мой съвет е обърнете се към специалист който е правил подобни кожи! Поздрави

 41. 41.

  Niki-znae li niakoi kade se obrabotvat shtrausovi koji

 42. 42.

  Имам нужда от помощ. Може ли някой да ми обясни как да обработя телешка кожа. По точно искам да си остане мека и да си я ползвам за постилане. Кожата е от доста голямо животно към 900 килограма. Благодаря редварително.

 43. 43.

  и аз търся майстор,който да ми обработи телешка кожа за килим в района на Пловдив и Асеновград или компетентен 4овек,който да ме напътства да си я обработя сама ,евентуално.....0896378616

 44. 44.

  в село граф игнатиево на пътя пловдив карлово точно до супер маркетчето има кожар!

 45. 45.

  kak da obrabotq koja ot zmiq

 46. 46.

  Искам да попитам някой вади ли кожи окколо Ямбол,защото чакалите станаха много и искам техните кожи,и някой ако знай къде се правят ушанки от такива кожи да пише bozhinov1982@abv.bg благодаря предварително

 47. 47.

  NQKOI DA ZNAE OKOLO VARNA NQKADE DA SE OBRABOTVAT ZAEWKI KOJI NEKA DA PIWE BLAGODARQ

 48. 48.

  С каква боя да боядисам кожена яка с естествен косъм ?

 49. 49.

  И аз моля за съвет с какво да боядисам в ярки цветове бяла лисица?!

 50. 50.

  За кожи виж тука:

  http://www.dnesbg.com/obshtestvo/maystorat-bay-kiro-vkozharskiyat-zanayat-ne-e-za-vsekiv.html

 51. 51.

  izprax si kosmenoto palto i to se vtvardi

 52. 52.

  molia niakoi da mi kaje kak da si opravia kosmenoto palto.Izprax go i tO se vtvardi.Onemiax!Molia, kajete mi kak kojata mi da omekne.

 53. 53.

  Аз ще взема една телешка кожа другатата седмица и ме интересуа , къде в София или околностите мога да я занеса , за да я обработят

 54. 54.

  Помощ купих си мисля овча или незнам каква кожа тип килимче изпрахго да се отмерише и се развали дългата козина накъдрисе а беше гладка и мека има ли спасение моля пишете

 55. 55.

  Здравейте!
  Виждам доста коментари с проблеми като моя, но без отговор. Може ли някой да каже как се процедира при изпрана и втвърдена кожа. Прах я с препарат без ензими за коприна и вълна на нисък градус, но се сви и втвърди. Помогнете, моля!

 56. 56.

  За обработка на кожи се обърнете към Борислав Баев .
  София,кв Кривина
  телефон за връзка:
  0889 993 653

 57. 57.

  имам машини за обработка на кожи : бакел(лешачка) и стригачка които продавам евтино.баща ми се занимаваше но почина а на мен не са ми необходими.обработвал е агнешки, овчи, заешки. дивечови.имам и малко химикали.

 58. 58.

  Здравейте, много обичам кожи вместо килими. Преди една-две години си купих от Финландия една кожа от северен елен. След застилането и на земята косъма се скуби, разнася се из цялата къща. Има ли начин да се оправи този проблем и към кого да се обърна за помощ? Благодаря на всички предварително за отделеното време.

 59. 59.

  Господин Х.Христов моля за тел.

 60. 60.

  всички подробности по:предварителната обработка,щавене(пиклиране),дъбене(хромиране,растително дъбене и др),боядисване,намасляване с всички междинни и завършващи мероприятия можете да откриете в "Наръчник на кожухарската промишленост"ако я откриете в някоя библиотека с всичките страници.

 61. 61.

  Зд.Налични ли са машините за обработка на кожи интересуват ме.звъннете.0897051135

Подобни статии

Препариране на бозайници

Препариране на бозайници

Устройство на тялото на бозайниците Препарирането на бозайници е също много увлекателно. При тях се иска по-голям скулпторски талант. Ако п...

Ловни трофеи и тяхното значение

Ловни трофеи и тяхното значение

В най-древни времена ловът е бил главното средство за препитание на човека. Наред с месото, което е използвал за храна, първобитният човек е...

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Преработване на гроздето във вино

Преработване на гроздето във вино

Как се установява времето за гроздобер По-голямата част от виненото грозде се преработва във вино. Обикновено то се бере към края на септем...

Начини за консервиране на месо и риба

Начини за консервиране на месо и риба

Месото и рибата могат да се консервират чрез осоляване, пушене, варене, сушене, замразяване и стерилизиране. Осоляване  Прилагат се два на...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

08.03.2009

Прочетено
Прочетено

87553

Нередност Докладвай за нередност
10 харесват, 4 не харесват
Публикувай статия