Лекарствена болест

През последните десетилетия фармакологията постигна големи успехи. В резултат на използуването на съвременни методи на изследване бяха създадени голям брой лечебни средства, непознати на класическата фармакология — антибиотици, химиотерапевтици, хормони, витамини, транквилизатори. Достигна се до същински лекарствен взрив. Докато през XVII и XVIII столетие са били синтезирани само 10 ценни лекарствени средства, през последните десетилетия тяхната бройка надхвърля хиляди. Създаването и широката употреба на нови лекарствени средства има несъмнено положителни страни и ефекти — изчезване на редица инфекции, успешно лечение на много считани за нелечими или трудно лечими болести, удължаване средната продължителност на живота. Успоредно е лавината от нови лекарствени средства през последните години зачестиха и съобщенията за вредни действия. Странични действия на лекарствата са познати твърде отдавна — още от времето на Гален. В повечето случаи обаче полезният ефект от лекарствата далече превъзхожда тяхното вредно действие. Последните години се характеризират с неоправдано нарастваща масова употреба и злоупотреба с лекарствени средства. Същинската честота на лекарствените увреждания е трудно да бъде установена. Приема се, че приблизително 10—15% от заболяванията в индустриално развитите страни се обуславят от лекарства. Според частични проучвания 30% от лекуващите се в болничните заведения в САЩ са с лекарствена болест. Може с голяма вероятност да се каже, че не съществува съвременно лекарство, което да не уврежда здравето, че не съществува орган или тъкан, който да не могат да бъдат лекарствено увредени. Все пак тези увреждания са по-чести и по-тежки при някои лечебни средства и в определени органи и системи на организма. Честите тежки увреждания на здравето, развиващи се при употребата на някои съвременни лечебни средства, не трябва да се използуват като довод за преустановяване на тяхната употреба въобще. Повечето от тези средства са цснни лекарства и изваждането им от употреба би било голяма загуба за лечебния процес. Предотвратяването на лекарствените увреждания може да се постигне с редица мерки, насочени към регулиране па употребата на лекарствените средства. 1. Лекарствените средства, свързани с по-голям риск за увреждане на здравето (антибиотици, сулфонамиди, болкоуспокоителни, сънотворни), трябва да се вземат само по лекарско предписание. Самолечението да се избягва. 2. Необходимо е стриктно да се спазват дозировката и начинът на прилагане, предписани от лекаря. 3. През време на лечението с антибиотици, сулфонамидни препарати и хормони се изследват редовно урината и кръвта. 4. Трябва да се внимава върху предписания хранителен режим. Някои лекарствени средства трябва да се поемат обезателно след ядене и често с алкални минерални води.

Подобни статии

Неврози

Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да и...

Общи сведения за инфекциозните болести

Общи сведения за инфекциозните болести

Инфекциозните (заразните) болести засягат предимно детската възраст. Те се причиняват от невидими с просто око микроорганизми (вируси, бакте...

Алегичните болести при детето

Алегичните болести при детето

През последните няколко десетилетия алергичните заболявания зачестиха, като нерядко се засягат и децата в ранната възраст. За това допринася...

КАК ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

КАК ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

Казано най-общо, като лекарствено, или фармакологично, се окачествява онова действие, което различните вещества (от химичен или растителен п...

Кратки познания за действието на лекарствените вещества върху човешкият организъм

Кратки познания за действието на лекарствените вещества върху човешкият организъм

Казано най-общо, като лекарствено, или фармакологично, се окачествява онова действие, което различните вещества (от химичен или растителен п...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

22.05.2008

Обновено
Обновено

22.05.2008

Прочетено
Прочетено

2230

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия