Как се отглежда черното френско грозде (касисът)

Как се размножава касисът?

Касисът може да се размножава чрез вкоренвзане на резници, чрез отводи, чрез разделяне на храсти, чрез облагородяване и чрез семена.

Размножаването чрез резници може да се извърши, като се използуват зрели или зелени резници. Размножаването със зрели резници е лесно приложимо и е най-ефективният начин в сравнение с останалите начини за произвеждане на посадъчен материал. Размножаването със зелени резници не е намерило приложение досега, а чрез отводи се прилага много рядко. Размножаването чрез разделяне на храсти се прилага само при липса на материал или ако се налага преместването на храстите от едно място на друго.

Размножаването чрез облагородяване се извършва върху едногодишни клонки на 1-1,10 cм височина, като се използуват познатите в овощарската практика начини. При касиса най-добри резултати е дало присаждането чрез английска копулация и на страничен зарез, извършени в началото на пролетта. За подложки се използуват златистото френско грозде и миризливото френско грозде.

Размножаването на касиса със семена няма практическо значение, понеже получените растения от семена обикновено са по-малоценни в сравнение с родителските сортове.

Какви почви и месторастения са подходящи за отглеждане на касиса ?

Касисът е влаголюбив овощен вид. Той се развива добре и на места с по-високо ниво на подпочвената вода, по не позече от 1-1,5 м. от повърхността на почвата.

За него най-подходящи са леките глинесто-песъчливи, достатъчно влажни и проветриви почви, с неутрална или със слабо кисела реакция. Силно киселите почви не са подходящи за отглеждане на касиса. В случай че се налага отглеждането му на по-кисела почва, тя трябва да се варува (вж. № 228).

Кои касисови сортове са подходящи за отглеждане в любителските градини?

Балдуин. Гроздчетата са средно дълги, сравнително гъсто разположени по клончетата. Плодовете са едри - 0,8-0,9 g, със средно дебела кожица, приятно сладкокисел вкус и силно изразен аромат. Съдържанието на витамин С е много високо Плодовете са много подходящи за преработка. Храстите са средно високи, умерено сбити. Цветовете се повреждат слабо от късни пролетни студове и слани. Плодовете узряват почти едновременно в края на юли.

Голиат. Едроплоден и много родовит сорт. Гроздчетата са къси. Плодовете не узряват едновременно, но имат много добри десертни качества. Те узряват късно. Младите листа се нападат силно от брашнеста мана.

 

Костволд крос

Фиг.240. Котсволд крос

 

Силвергитерово черно

Фиг.241. Силвергитерово черно

 

Котсволд крос (фиг. 240). Плодовете са средно едри до едри. Плодовото месо е сладко-кисело, с много силен аромат. Плодовете узряват в края на юни. Витаминното им съдържание е сравнително ниско. Използуват се предимно за преработка и за замразяване. Храстите са изправено растящите и средни на височина. Сортът почти не изресява. Родовитостта му е най-голяма между всички касисови сортове. Той е и най-едроплодният сорт.

Неосипающая се. Съветски сорт. Плодовете са заоблени, средно едри, мато почервен и и възкисели. Узряват в средата на юли.

Силвергитерово черно (фиг. 241). Плодовете са едри, изравнени по големина. Плодовото месо е сладко, слабо кисело, със силен аромат и с много добри вкусови качества. Плодовете узряват в края на юни и началото на юли. Използуват се за консумация в прясно състояние и за преработка. Храстите са умерено растящи, средно високи и много родовити. При валежи през време на цъфтежа цветовете изресяват.

Как се извършва предпосадъчната подготовка на мястото за засаждане на касис?

Подготовката на мястото за засаждане на касис е същата, както за засаждане на ябълкови дървета (вж. № 56 и 57). Някои препоръчват засаждане на касиса в малки посадъчни дупки (50x50х40 cм). Това не е правилно. Засаждане на касис без риголване и съответно торене не трябва да се допуска.

Кога е най-добре да се засажда касисът?

Най-добър процент на прихващане и най-добър растеж на касисовите растения се получават, когато засаждането се извърши през есента. Растенията се вкореня ват през зимата и през пролетта започват буен растеж. Есенното засаждане трябва да приключва до 20 ноември, а пролетното засаждане да се извършва по изключение.

Трябва ли да се подбират сортове-опрашители за касиса?

Повечето касисови сортове се самооплождат, поради което не е необходимо да се засаждат сортове-опрашители. От самооплождащите се сортове обаче се получават по-високи и по-качествени добиви, ако се оплождат от други сортове. Ето защо в любителските градини трябва да се засаждат по 2-3 сорта.

Какъв трябва да бъде посадъчният материал от касис и как се подготвя за засаждане?

Качеството на посадъчния материал е от голямо значение за продуктивността и дълголетността на касисовите растения. Посадъчният материал трябва да има силно развита коренова система, която да се състои от 3-4 дебели корена, дълги 25- 30 cm, и многобройни тънки разклонения, а надземната част - от 3-4 силни леторасти с дължина около 50 cm. Растенията да не са заразени от болести. Непосредствено преди засаждането на растенията се изрязват до здрзва тъкан всички клонки и корени. Съкращаване на здрави коре ни не трябва да се прави.

На какви разстояния се засаждат касисовите растения?

Разстоянията на засаждане зависят от сорта и степента на запасеност на почвата с хранителни вещества. Колкото по-богата е почвата, толкова по-големи са разстоянията. В любителските градини се прилага повече ръчна обработка на почвата, поради което разстоянията на засаждане може да бъдат по-малки. Разстоянията между растенията в редовете и между редовете са еднакви-1,2-1,5 м. По-малките разстояния са за по-бедни почви, а по-големите - за по-богати.

Как се разполагат касисовите сортове в любителската градина?

Любителят-овощар желае да получава по-продължително време пресни плодове. Това може да се постигне чрез засаждане на повече касисови сортове, които узряват в последователни срокове. В любителската градина касисът заема малка площ, поради което не е необходимо да се спазва строго определена схема на засаждане на сортовете.

Как се извършва резитбата за формиране на касиса?

Резитбата за формиране на касиса започва на следващата пролет след засаждането. Растенията с една пръчка се режат над една, две или три пъпки (фиг. 242). Слабите растения се режат над по-малко пъпки. Когато пъпките са по-гъсто разположени, реже се и над повече пъпки. Растенията с две еднакво силни клонки се режат над една или две пъпки (фиг. 243). Когато клонките не са еднакво силни, послабата се реже над една пъпка, а по-силната - пад две пъпки (фиг. 244).

 

 

Резитба на касисови растения с една клонка през първата година

Фиг. 242. Резитба на касисови растения с една клонка през първата година

 

Резитба на касисово растение с две еднакво силни клонки

Фиг. 243. Резитба на касисово растение с две еднакво силни клонки през първата година

 

Резитба на касисово растение през втората година

Фиг. 245. Резитба на касисово растение през втората година

 

Резитба на касисово растение с две нееднакво силни клонки

Фиг. 244. Резитба на касисово растение с две нееднакво силни клонки

 

През пролетта на втората година резитбата се извършва в зависимост от състоянието и силата на растенията. На растения, които имат няколко силни клонки, се избират 3-4 равномерно разположени около основата на храста за основни (плододаващи) клонки, а другите се премахват до основата (фиг. 245). Оставените за плододаване клонки се съкращават така, че след резитбата върховете им да са на еднаква височина. По-слаби растения, които имат по 1, 2 или 3 клонки, се режат на по 2-3 пъпки, без да се оставят илододаващи, а на междинните по сила на растеж растения се оставят по 1 или 2 основни клонки.

През третата година се оставят още по 2-3 основни клонки, а всички останали се премахват. Най-силните клонки се съкращават по малко, за да се постигне равновесие между оставените основли клонки. В противен случай храстът не може да се формира добре.

Когато през предшествуващата година сме оставили по-слаби клонки за основни, а през следващата година са израснали много силни и на по-подходящи места клонки, по-старите се премахват и се заместват от по-силните и по-млади клонки. Към края на третата година при добри грижи касисозите храсти са формирани. Добре формираният храст трябва да има 2-3 едногодишни и толкова две- и тригодишни основни клонки.

Как се извършва резитба на плододаващи касисови храсти?

Основното при резитбата на касиса през плододаващия период е да се подберат подходящи клонки за заместници на старите основни клонки и да се извършва прореждане, за да се избегне прекомерно сгъстяване (фиг. 246). Клопки, които са плододавали 4 години, трябва да се премахват и да се оставят техни заместници. Старите клонки имат по-тъмносив до матовочерен цвят. За заместници се подбират силни клонки, израсли на подходящи места. След избиране на подходящи заместители останалите едногодишни клонки, израсли в основата на храста, се премахват, ако го сгъстяват. Заедно със старите клонки се премахват и клонки, нападнати от стъкленка и засъхнали. Понякога се налага да бъдат премахнати и по-млади основни скелетни клонки, като се режат на разклонение, което има най-подходяща посока и не предизвиква сгъстяване на храста. Ръководно начало при резитбата на касиса е да се поддържа приблизително равен брой от различните възрасти основни клонки. Понякога някои крайни клонки полягат и качеството на плодовете от тях е ного ниско, поради което те трябва да се отстраняват при резитбата. Когато храстите са много силни и образуват много едногодишни силни клонки, по-добре е да се премахва старата дървесина, отколкото да се премахват млади силни клонки. Мерило за силата на резитбата може да бъде дължината на едногодишния прираст върху старите клонки. Когато той е под 20 см., реже се по-силно и обратно.

Как се извършва резитба на занемарени касисови храсти?

Храсти, на които не е извършвана редовна резитба, са сгъстени и с много стари клонки, които имат слаб" прираст. Младите и силни клонки са много малко. За възстановяване на растежа е необходимо да се извърши силно прореждане на храстите (фиг. 247). Премахват се всички счупени, преплетени и легнали клонки, като особено внимание се обръща на прореждане вътрешността на храста. В този случай се премахват и едногодишни клонки, като се оставят само 3-4, които ще заменят старите клонки. Когато няма достатъчно млади и силни клонки, изрязват се 2 или 3 от старите клонки, за да се получат на следващата година силни клонки. Целта на резитбата при степенно да се подменят всички стари клонки. Резитбата на занемарените касисови храсти се извършва в продължение на 2-3 години, а не изведнъж.

 

Резитба за пдододаване на касисов храст

Фиг. 246. Резитба за пдододаване на касисов храст

 

Резитба на занемарен касис

Фиг. 247 Резитба на занемарен касисов храст

 

Трябва ли да се реже касисът всяка година?

Известно е, че качествени плодове се получават от клонките до петгодишна възраст. През следващите години плодовете са по-малко и по-дребни. С цел да се поддържа известно съотношение между различните възрасти клонки е необходимо да се извършва ежегодна резитба.

До каква възраст може да се отглеждат касисовите растения?

Плододаването на касисовите храсти започва на 2-ата-3-ата година след засаждането. Добивите нарастват до 5-ата - 6-ата година, задържат се на едно ниво 3- 4 години, след което започват рязко да намаляват. Следователно най-продуктивният период на касиса трае 6-8 години или най-много 10-12 години след засаждането. Чрез резитба за подмладяване може да се удължи плододаващият период с още 2-3 години, след което насаждението трябва да се ликвидира. Продължителността на живота на касисовите храсти е около 15 години.

Как се изрязват старите клонки на касиса?

Плододаващите клонки остаряват към 4-ата-5-ата година и трябва да се премахнат, защото дават малко и много дребни плодове. Те се изрязват без оставяне на чеп.

Какви са изискванията на касиса към обработката на почвата?

Обработката на почвата в касисовите градини трябва да се извърши така, че да не се допусне заплевеляване и сбиване на почвата. При по-силно и продължително заплевеляване растежът на храстите се забавя, плодовете остават дребни и една част окапват.

Основната обработа се извършва в края на септември или в началото на октомври на дълбочина 15-18 cm в междуредията, а към защитната зона - на 6-8 см. Почвата в редовете и в защитната зона се обработва с мотика на 5-6 cm дълбочина. Желателно е през 3-4 години да се извърши удълбочаване на оранта в междуредията на 20-25 cm.

През лятото се извършват 4-5 обработки с култиватор или с окопвачки на дълбочина 8-12 cm. При обработката не бива в никакъв случай да се допуска оголване на приосновната част на храстите.

Какви са изискванията на касиса към напояването?

Касисовите градини се нуждаят от поливка, когато годишната сума на валежите е под 700 л/м2.

През вегетационния период се правят 3 - 4 поливки, първата от които се извършва рано напролет, втората и третата-до беритбата, а последната - след приключване на беритбата.

Във всяко междуредие се прокарват 2 - 3 бразди, дълги 40-60 cm и дълбоки 10-12 cm. Поливната норма се движи от 40 до 60 м3 вода на декар.

Трябва ли да се торят касисовите растения през първата година след засаждането?

Когато при предпосадъчната подготовка на мястото е извършено торене (вж. № 56), през първата година касисовите растения не трябва да се торят. Касисовите растения се нуждаят повече от вода, отколкото от хранителни вещества.

С какви количества торове и как се тори касисът след втората година от засаждането?

В любителските градини ежегодно на всеки храст трябва да се дават по 70-80 g амониева селитра, 80-120 g суперфосфат и 40-50 g калиев сулфат, а през една или две години - по 10-15 kg оборски тор. През годината, когато се дава оборски тор, минералните торове се дават наполовина. Оборският тор, суперфосфатът и калиевият сулфат се внасят през ноември, а азотният тор - през пролетта. След разхвърляне на торовете през есента се извършва прекопаване на 16-20 cm дълбочина, в след разхвърляне на азотния тор се прекопава през пролетта на 5-6 cm. Ако през юни листата са бледозелени, извършва се и едно подхранване с 25-30 g амониева селитра на храст.

Кои гъбни болести нападат касиса и как се води борбата с тях?

Сиви листни петна. Причинителят на болестта е гъба, която зимува в опадалите листа. По заразените листа тя причинява сивобели, неправилни, с кафяв венец петна, средата на които е прошарена с черни точици.

Борба, Събиране и изгаряне на опадалите листа; пръскане с 1% бордолезов разтвор или 0,25% пероцин 75 Б-при поява на първите петна. За пълно опазване на листата от болестта са необходими още 1-2 пръскания със същите химични средства през интервал от 12-14 дни.

Антракноза. Болестта заразява листата, плодовете и леторастите, върху които се образуват тъмнокафяви, ъгловати, сухи петна. Причинителят зимува в опадалите листа.

Напада ли се касисът от вирусни болести?

По касиса са констатирани няколко вирусни болести, които причиняват жълто или бледозелено прошарване или просветляване на нерватурата на листата. Борба. Засаждане на здрав материал.

Какви повреди причинява стъклснката и как се води борбата с нея?

Пеперудите на стъкленката се появяват обикновено през юни и снасят яйцата си в пукнатичите на кората на касиса. Излюпените гъсеници се вгризват в сърцевината на стъблата и клоните и издълбават надлъжни ходове с посока към основата на растенията. Стъкленката зимува като гъсеница в стъблата и клоните.

Борба. Засаждане на здрав посадъчен материал; изрязване на нападнатите стъбла и клонки'заедно с гъсениците и изгарянето им; пръскане с 0,3% тиодан в началото на излюпването на гъсениците, 12-14 дни по-късно и след беритбата.

Какви други неприятели се развиват по касиса?

По касиса са констатирани листни въшки, листозавивачки и др. По него се развива голямата касисова листна въшка, която има две поколения годишно; листната галова въшка, която причинява гали откъм тръбната страна на листата, и др. Борбата срещу тези неприятели се води по същия начин, както при другите листни въшки.

Как може да се опазят касисовите растения от болести и неприятели?

Материалът за засаждане трябва да бъде свободен от стъкленка и вирусни болести. През есента и рано напролет нападнатите от стъкленка стъбла и клони трябва да се изрязват до здраво и да се изгарят.

С цел да се унищожи презимувалата зараза от антракноза в сиви листни петна е необходимо напролет, преди развитието на пъпките, да се съберат и да се изгорят всички опадали листа.

Независимо от тези мероприятия за предпазване от антракноза, сиви листни петна и други болести и от нападение на акари, листни въшки и др. веднага след разлистването на растенията е необходимо да се извърши пръсканe с 1% бордолезов разтвор или 0,8% тиозол 80, към който е прибавен 0,1% Би-58 или 0,05% интратион.

След прецъфтяването са необходими още две пръскания с 1% бордолезов разтвор и 0,3% тиодан срещу същите болести и неприятели - първото веднага след прецъфтяването, а второто 12-14 дни по-късно.

Как се извършва беритбата на касиса?

Касисовите плодове се берат заедно с чепките. Беритбата започва, когато зърната наедрят и придобият съответното оцветяване, кожицата стаен лъскава, а вкусът -приятен и кисел.

Коментари за Как се отглежда черното френско грозде (касисът)

 1. 1.

  Може ли да се пръска касиса със син камък и вар както на времето лозята

 2. 2.

  Благодаря за тази статия. За мен беше много полезна.

 3. 3.

  Благодаря! Статията е изчерпателна . Научих много неща който ще са ми от полза ! Благодаря още веднаж !

 4. 4.

  А какво винце става само.... Мммм

 5. 5.

  Здравейте.
  Дали ми се струва или фигури 242 и 243 са еднакви?

 6. 6.

  А фигура 246 направо липсва.

Подобни статии

Сок от касис, френско грозде и боровинки

Сок от касис, френско грозде и боровинки

Касисът (френското черно грозде), бялото и червеното френско грозде и боровинките са плодове на планините и сипеите. Едва през XVI—XVII в. б...

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Кои овощни видове може да се отглеждат в нашата страна? България е разположена в умерената климатична зона, където може да се отглеждат с у...

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Резитбата на лозата се състои в премахване напълно или отчасти на различни нейни органи. Когато това мероприятие се извършва върху зрели час...

Класификация на овощните растения

Класификация на овощните растения

Класифицирането на овощните растения на групи с общи признаци се извършва на основата на ботаническата характеристика на надземните им орган...

Формировки и системи на резитба при лозата

Формировки и системи на резитба при лозата

Видове резитба |  Видове формировка на лоза | Формировка на асма | Съвети за резитба на лоза Може ли културната лоза да се отглежда без р...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

25.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

31473

Нередност Докладвай за нередност
10 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия