Какво е хомеопатията,Kакво представлява и за Kакво се използва

Какво е хомеопатията,какво представлява и за какво се използва

Хомеопатията е холистичен начин за лечение на заболяванията. Това означава, че тя се грижи за пълното здраве на човека. За да обясним този въпрос, първо малко ще поговорим за класическия медицински подход към лечението на заболяванията.В класическата медицина, терапевтичните усилия насочено към издигането към лечение на констатираме заболяване в организма.

Заболяването се класифицира като определена диагноза, която е обект на лечение от класическия лекар. При това не се държи сметка за целостта на здравословното състояние на организма т.е. за останалите симптоми, които винаги съществуват и са различни за всеки пациент.

Често, когато отидете на лекар и се оплакват на някаква конкретна трудност, например трудности, свързани с сърцебиене, лекарят подробно ще разгледа сърдечно-съдовата система, с помощта на различни тестове, ще ви постави диагноза, и след това ще предпише лекарство, което е насочено към лечение на поставената диагноза т.е. на доминиращия симптом, в случая сърцебиене. По този начин, за всяка диагноза се предписва по един или повече лекарства, които пациентът приема, за да се стигне до излекуването на тази болест. Но ако сравним повече пациенти, които имат една и съща диагноза, ще заключим, че въпреки обикновено подобен основен симптом, по който се определя диагнозата, различните хора имат и множество други симптоми, които се различават от един до друг пациент. Това между другото е и защото различните хора имат съвсем различно телесно и духовно същност, произход, образование, работни и навици на живот и т.н. Практически, всеки организъм е уникална и неповторима конструкция, която се различава от всички останали от същия вид. Затова и всяка медицинска метод, който се опитва да приравни терапевтичния подход чрез класификация на заболяванията с помощта на диајгнози, които след това дърпа същия лечение при всеки отделен при когото се създаде същата диагноза, ще се сблъска с огромни трудности в терапевтичния подход, а вреда на пациента, просто защото всяко заболяване е специално и единствено, точно така, както са уникални и хората, където заболяването се появява.

При всеки пациент има множество симптоми, които са пряко или косвено свързани с основната диагноза, а някои са и с доста различен произход. Ако лекарят иска да се лекува и те симптоми, е принуден да предпише по индивидуалните лекарства. С време, като трудностите се увеличават, расте и броят на предписани лекарства, така че особено при възрастните хора, трябва да се прилагат понякога и след пет или повече лекарства едновременно. Това създава състояние на т.нар полипрагмазия, и като такава е свързана с множество взаимодействия и странични ефекти на така комбинираната терапия. Много често, за да се избегне полипрагмазията лекарят е поставен в позиция да пренебрегне леките симптоми на пациента, които в отделни случаи и многобройни. Но тъй като всяка болест в организма на човека заема целия организъм, тя не може да бъде изцерена, ако не бъдат третирани всички нейни симптоми. Оттук и многото недостатъци на този парциялен подход в лечението на заболяванията. Първо, потребно е едновременно използване на повече лекарства. Освен това, поради тяхната химична природа, лечението е свързано с много противопоказания, поява на токсичност, алергични реакции, леки и тежки по време на лечението.Едновременната използване на повече лекарства много често води до тежки и непредвидили взаимодействия между лекарствата в организма, което води до тежки последици за здравето, които е невъзможно да се предвидят. Специална трудност на този подход са състоянията, където се сменят отминава или повишена функция на някой орган и органични система .Хомеопатичното подход в лечението на заболяването е много различен. В хомеопатията няма класифициране на заболяванията на диагнози, а всеки отделен случай на заболяване се анализира чийто основател хомеопат в неговата цялост, уникалност и индивидуалност. За хомеопатията , всеки нов случай на заболяване представлява нова и уникална болест, която при човека се е появила като единствената патологично състояние, различно от всички други дотогава, и която той може точно да възприемат, разкрие и анализира, и да намери подходящ лек за нея единствено чрез целостта на нейните симптоми и прояви, чрез които тази болест се проявява. По този начин, всъщност той "чете" Разстройството на жизнената сила на пациента, което е единствено отговорно за напускане на състоянието на здравето на пациента и от заболяване при него. Това означава, че са важни и най-малките подробности около заболяването, причините за неговата поява, конституцията на пациента, неговия произход и здравословното състояние на неговите биологични предци, т.е. регистрират буквално всички симптоми, чрез които се проявява тази болест, както и факторите, които поддържат и засилват . След това, от списъка на хомеопатични лекарства, които са доказани до днес, по отношение на тяхното въздействие върху здрави доброволци, с метода на реперторизация (избор на лекарството според съществуващите симптоми в конкретния случай), се избира един и единствен хомеопатични лекарства, който отговаря на конкретната болест – конкретен пациент. Този единствен лекарствен продукт, за всяка конкретна болест покрива и обхваща всички актуални симптоми на болестта. Затова хомеопатичното лекарство не лекува някаква диагноза на пациента, а в същото време лекува целия му организъм, всички съществуващи симптоми, разстройства и патологични състояния, с една дума - самия човек. В оптималния случай, ефектът от такова лечение пациентът се припознава след изтеглянето на всички трудности и симптоми, за които се явил на лекар. В същото време той страхотно и безпогрешно изпитватчувство на възстановяване на здравето му във всичките му аспекти: психически, емоционални, общи и телесни. Хомеопатичното лекарство не представлява химически лекарства, ами така наречения динамичен лекарство, което представлява само енергийни запис на материалния източник, който е готов хомеопатичното лекарство. Същият действа директно и единствено на жизнената сила на пациента, която пък от своя страна предизвиква биологичен ефект върху организма. При правилно избран хомеопатични лекарства, който е даден в интервали и с определена мощност скоро настъпва промяна на болезнената ситуация в посока на настъпване на здраве. Хомеопатичното начин на лечение не е свързан с токсичност, странични ефекти от лекарството, алергии, нито някакви усложнения от лечението.

Още за хомеопатията тук.

 

Подобни статии

Избор на подходящи сортове лози

Избор на подходящи сортове лози

Какво е сортовото разнообразие при лозата Още в най-дълбока древност човекът е започнал да отбира онези форми на дивата лоза, които са прив...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Използване на гроздето в прясно състояние и преработването му в безалкохолни продукти

Използване на гроздето в прясно състояние и преработването му в безалкохолни продукти

Има ли различия между винените и десертните сортове За консумация в прясно състояние може да се използва гроздето на всеки сорт, стига то д...

Преработване на гроздето във вино

Преработване на гроздето във вино

Как се установява времето за гроздобер По-голямата част от виненото грозде се преработва във вино. Обикновено то се бере към края на септем...

Анонимен

Анонимен

3 публикации

Публикувано
Публикувано

28.04.2016

Обновено
Обновено

19.04.2016

Прочетено
Прочетено

1284

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия