Живот до 120 години

Възможна продължителност на човешкия живот 120 години.

Още в най-старо време изследователите са се занимавали с въпросите на стареенето. Известни са подробните проучвания на Гален, който още тогава препоръчвал активност и правилен начин на живот (диета) за предпазване от старческо изхабяване. Берлинският лекар Хуфеланд също се е занимавал с „изкуството да се продължи човешкият живот", като развивал редица теории и препоръки, които и днес още изглеждат доста модерни. С помощта на съвременни научноизследователски методи са разкрити многобройни подробности от процеса на стареенето и са потвърдени „класическите" наблюдения. Доказано е например, че в напреднала възраст настъпват изменения в йонния състав на тъканите, особено в съединителната тъкан, която е с по-малко активна обмяна и по-бавно нараства. Старият организъм съдържа по-малко вода, отколкото младият, поради което в миналото стареенето е било смятано чисто и просто като „изсъхване" на организма. В различни тъкани се появяват отлагания от калциеви соли и мазнини (пример: артериосклероза, калциране на артериите). В съединителната тъкан се увеличава колагенът, еластичността на тъканите намалява. Относителният дял на активна телесна маса (напр. мускулатура) става по-малък, поради което и функцията на органа вече не се осъществява с пълна сила. Като резултат от това се явява намалена адаптационна способност. В много клетки се образуват т.нар. старчески пигменти (отлагания с кафеникав цвят). Създаването на нови клетки става, общо взето, по-бавно, отколкото при младия човек. Всеизвестни са промените във външния вид, като набръчкване на кожата, побеляване на косата, забавяне на движенията и др. Колкото и еднозначни да са тези възрастови изменения, съвсем неправилно ще бъде, ако от тях изведем някаква отрицателна оценка на стареенето. Не е вярно например, че един стар човек вече не можел да научи нищо ново. Той заучава по-бавно, по-трудно, по друг начин. Но той и по-критично оценява новите неща, в своята преценка влага целия си жизнен опит, а заученото прилага с по-голяма критичност. Очакваната средна продължителност на живота, която понастоящем в ГДР възлиза на 73 години за новороденото, често се взима като нормална биологична стойност на човешкия живот. От това следва, че по-възрастни хора се срещат по изключение, каквото изключение е и значително по-ранната смърт. Това не е вярно. И през миналите столетия е имало старци, които достигали до много, много дълбока старост. Въпреки това средната продължителност на живота е била много малка, защото голямата смъртност в кърмаческа възраст е повлиявала в значителна степен тази средна стойност. В Древна Гърция и Древен Рим средната продължителност на живота е била 18—20 години. През 18. век тя е възлизала на около 35 години. В началото на нашето столетие в Европа тя се е движила около 50 години, следователно през последните 80 години се е увеличила с около 20 години. Броят на жителите над 65 години от 1910 г. насам е нараснал повече от три пъти (около 50 на 1000 жители). Решаваща е значи не горната възрастова граница, достигната от старите хора, а броят на тези, които достигат до дълбока старост, до 80 и повече години. Но и това не е биологичната горна граница на човешкия живот. Според прогнозите, които почиват на научни изследвания, човешкият живот може спокойно да продължава и 100 и 120 години, и то не като изключение, а като правило. Някои преценки отиват дори още по-далече. Но за достигане на такава голяма възраст са необходими не само медицински познания с висока ефективност, но и възможности за премахване на всички скъсяващи живота фактори (вредни въздействия от околната среда, злоупотреба с алкохол и тютюн, прехранване, нездрав начин на живот), както и всички скъсяващи живота болести. Не съществуват и никога няма да съществуват медикаменти, които да създават вечна младост. И стареенето никога няма да може да се предотвратява с медикаменти. Но може да се предполага, че има вещества, които са в състояние да забавят настъпването на последиците от възрастовите промени — например от посочените изменения в съединителната тъкан — или да допринасят за тяхното по-леко протичане, както и да премахват известни отпадъчни явления (изхранване на стареещите органи). Това е една от целите на съвременната наука за стареенето. Чрез редица обществени и социални мероприятия също ще могат да се намаляват последствията от биологичните промени при стареенето. Тук влизат например пригодените жилища за стари хора, специални работни места за по-възрастни трудещи се, цялостно включване на възрастните хора в обществения живот и много други. Въпреки че старостта не е болест, известно е, че с напредване на възрастта болестите зачестяват и често се появяват по няколко наведнъж (полиморбидност). Трябва да се знае, че в старческа възраст болестите протичат понякога по-различно, отколкото при млади пациенти. Те започват бавно, коварно (сърдечни заболявания, смущения в оросяването, тумори и др. подобни), често пъти се явяват в хронична форма (бронхит), протичат атипично (пневмония без температура), в повечето случаи причиняват по-малко оплаквания. Докато малките деца вдигат температура дори и при някоя „дреболия", при стари хора дори и една тежка инфекция може да протече без температура. Това трябва да се знае, за да се оценяват правилно оплакванията при по-възрастните пациенти.

Етикети

живот, 120, години

Коментари за Живот до 120 години

  1. 1.

    гледай те си работата

  2. 2.

    пълноценен живот до 120. години дбравизия трудоспбни пълноценни тези които положат малко и навреме усилия.

Подобни статии

Рак

Рак

Рак Лечение: своевременно, упорито, цялостно Все още раковата болест се числи към заболяванията, от които се страхуваме най-многр. Вс...

Неврози

Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да и...

Травми на централната нервна система

Травми на централната нервна система

Травмите на централната нервна система понастоящем са сериозен проблем. Те нарастват твърде много поради изоставането в културата с боравене...

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

Важни симптоми - Нарушение на съня

Важни симптоми - Нарушение на съня

Както сънят, така и сънуването са проява на закономерно на-стъпващ в мозъчните клетки процес на задържане (подтискане). Този процес е физиол...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

29.11.2007

Обновено
Обновено

29.11.2007

Прочетено
Прочетено

3362

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия