Алтернативни Енергийни Решения

Скъпи партньори, клиенти и колеги!

Добре дошли в  страницата за "Алтернативни Енергийни Решения" към "ТЕРМО АВАНГАРД" ЕООД.

Този, полезен за Вас сайт има за цел да Ви запознае с потенциалните възможности за комплексната реализация на проекти за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, както и с дейността, която Компанията извършва в тази посока.

"ТЕРМО АВАНГАРД"ЕООД работи на пазара на енергийни услуги в България, услуги, от които нашите клиенти в бита, публичния и частен сектор се нуждаят – от локални подобрения до внедряване на комплексна енергийна стратегия.

Визията на нашата компания ТЕРМО АВАНГАРД ЕООД е лидер в сферата на комплексното предлагане на енергийни услуги.
Нашата основна цел е да осигурим на потребителите надеждна и комфортна услуга на ясна и приемлива цена.
ТЕРМО АВАНАГРД ЕООД гарантира на своите клиенти максимални удобства, чрез използване на най-модерни и екологични технологии.
ТЕРМО АВАНГАРД ЕООД е единствената компания в страна, която комплексно внедрява технологи за оползотворяване на отпадна топлина ,

производство, транспорт и енергийно оползотворяване на отпадната топлина, производство на съоръжения за нейното оползотворяване, пълен инженеринг при изграждане на отоплителните инсталации и системи за битово горещо водоснабдяване, както и модерни схеми за реализация на предлаганите от нас услуги.•

В последните няколко години у нас и в световен мащаб все по-често се говори за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност. Действащата в момента ценова политика, както и влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните горива, природния газ, пропан бутан и въглищата, както и на вторичните енергоносители - електрическата и топлинна енергия. В резултат на това все по силно се усеща нарастващата активност на инвеститори и потребители по отношение използването на потенциала на алтернативни енергийни източници и реализация на енергоспестяващи мерки с цел финансиране и изпълнение на проекти за ВЕИ и енергийна ефективност.Възникват логични въпроси, които вълнуват всеки един от нас:

Какво представляват възобновяемите енергийни източници?

Какво представлява енергийната ефективност?

Какви са конкретните ползи от инвестиране във ВЕИ и енергийна ефективност?

Как можем да реализираме успешни проекти за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност?
https://www.termoavangard.hit.bg

Подобни статии

Как хората вземат решения за покупка

Как хората вземат решения за покупка

За да успеете в продажбите, трябва да знаете как потребителите взимат решения за покупка. През какви етапи преминават в процеса на избор на ...

Високоефективен колектор SCHENER RS10 е вече и на българския пазар. Ако може да го определим с няколкодуми те ще бъдат - надежност, ефективност, мощ, здравина.

Високоефективен колектор SCHENER RS10 е вече и на българския пазар. Ако може да го определим с няколкодуми те ще бъдат - надежност, ефективност, мощ, здравина.

Излезе на пазара най-иновационният слънчев вакуумен колектор, съчетал в себе си мощ, здравина и естетика. Това е вакуумно-тръбния слънчев ко...

Алтернативатa на бъдещето – слънчеви колектори

Алтернативатa на бъдещето – слънчеви колектори

Човечеството е изправено пред много сериозни проблеми. В близките 50 години голяма част от енергията трябва да се произвежда от възобновяеми...

Слънчеви колектори от Емде Солар - начин за усвояване на слънчевата енергия

Слънчеви колектори от Емде Солар - начин за усвояване на слънчевата енергия

В дългата поредицата от горещи дни, на които сме свидели напоследък, всички трескаво търсим варианти как да охладим дома си. Никой обаче не ...

Енергийни източници в жилището

Енергийни източници в жилището

Като източници за получаване на топлина в нетоплофицираните жилища могат да се използват твърди, течни или газообразни горива, а също и елек...

Tермо Aванагард ЕООД

Tермо Aванагард ЕООД

1 публикации

Публикувано
Публикувано

11.06.2011

Обновено
Обновено

21.03.2012

Прочетено
Прочетено

1756

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия