Алтернативатa на бъдещето – слънчеви колектори

Човечеството е изправено пред много сериозни проблеми. В близките 50 години голяма част от енергията трябва да се произвежда от възобновяеми източници на енергия. Природните ресурси, като нефт, газ и въглища започват да се изчерпват и много специалисти смятат, че вече сме изконсумирали около 50% от природните си ресурси. Това заедно с непрекъснато увеличаващите се енергийни нужди налага търсенето на алтернативи, които да осигурят човешкия просперитет за идните поколения. Едни от възможните решения са използването на слънцето, водата и въздуха, като алтернатива. Най-практично е използването на слънчеви колектори. Те произвеждат електрическа или топлинна енергия. От тези които произвеждат топлинна енергия най-разпространени са колектори с термосифон и колектори с Heat Pipe технология. И двете системи са много ефективни и рентабилни и усвояват почти цялата слънчева енергия попаднала върху тях. В особено голяма степен това важи за колекторите с Heat Pipe технология, които усвояват до 94% от попадналата върху тях слънчева енергия. Други ефективни алтернативи са ветрогенераторите. Те обаче са трудно приложими за отделните домакинства и са много по-скъпи от слънчевите колектори. Произвеждат обаче и много по-големи количества електроенергия. Най-големите ветрогенератори произвеждат до 50 киловата ток. Водата също е много широко използвана алтернатива. На много места по света се строят изкуствени водоеми с високи язовирни стени които също произвеждат големи количества електроенергия.

Категории

Дом, Домакинство

Подобни статии

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Слънчевата енергия е феномен, за когото все повече ще се говори. Намаляващите енергийни ресурси основателно кара голяма част от човечеството...

Как работят вакуумните слънчеви колектори.

Как работят вакуумните слънчеви колектори.

Слънчевите колектори с вакуумни тръби винаги са едни от най-ефективните системи за битова топла вода. Тръбната технология с вакуум предлага ...

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Слънчевата енергия е феномен, за когото все повече ще се говори. Намаляващите енергийни ресурси основателно кара голяма част от човечеството...

Вакуумни слънчеви колектори - основни предимства на моделите

Вакуумни слънчеви колектори - основни предимства на моделите

 Едно от най-ефективните решения на всяко домакинство, което има нужда от понижаване на сметките за електроенергия са именно новите технолог...

Вакуумни слънчеви колектори - видове и техните предимства

Вакуумни слънчеви колектори - видове и техните предимства

Такъв вид системи са новите технологии, който придобиват все по-голяма популярност сред хората са слънчевите колектори. Вакуумни слънчеви к...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

17.01.2012

Обновено
Обновено

17.01.2012

Прочетено
Прочетено

1029

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия