Агротехнически и растителнозащитни мероприятия през декември.

През декември преобладават облачните дни, дните сгъсти мъгли, поледица и валежи предимно от сняг.
Температурата на въздуха за Северна България е между -1° и 0° С, в планинските райони от -1° до -5° С, в Тракийската низина - от 1 до 5° С и по Черноморието - от 2 до 5° С.
Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-35 1/т2, по Черноморието - 50-80 л/м2 и в южните райони - до 120 л/м2.
Продължителността на деня е 9,1 часа, а средният брой на дните с благоприятни условия за работа на открито е 15,9.
През декември всички овощни видове на умерената климатична зона са във фенофазата на дълбок (естествен) покой.

Агротехнически мероприятия.

а. В овощните насаждения

- Работата по засаждането на дръвчетата в новите и попълване на местата на пропадналите дръвчета в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата.
- Продължава работата и по ограждането на насажденията с мрежа.
- Изграждат се телени конструкции на новосъздадените насаждения, като се използват бетонни колове с дължина 2,5 m и сечение 8/8 cm. Те се забиват на дълбочина 50 cm. Крайните колове се укрепват с подпори, а разстоянието между коловете в реда е 15-20 м. Броят на теловете е различен. Триредови конструкции се изграждат на местата със силни ветрове. Първият ред е на 70-80 cm от повърхността на почвата, а вторият и третият- през 80-90 cm.
Двуредова конструкция се изгражда най-често при насаждения на подложка ММ106; създадени на защитени от вятъра места. Първият ред тел е на 70-80 cm, а вторият се опъва съобразно височината на дърветата - най-често на 1,40-1,50 м.
Завързването на дръвчетата за теловете се извършва с манила или пластмасови превръзки. Когато се използва манила, с нея задължително се увива телът, за да не се вреже в дръвчето. Примката около стъблото се оставя по-свободна.
Препоръчва се теловете да бъдат опънати откъм страната на вятъра.
- Продължава работата по механизираната и ръчната резитба на ябълковите и крушовите насаждения.
- В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.
- Стратифицират се семената. За дивата ябълка стратифилирането продължава 90-100 дни, за културните ябълкови сортове - 55-65, за дивата круша - 90, за културните крушови сортове - 60-70, за дюлята - 60-70, за джанката - 120- 140, за дивата череша - 90-120, за махалебката - 130-150, за прасковата - 60-90, за кайсията-70-100, за ореха - 60-70 и за бадема - 80-110 дни.
Стратификацията се извършва в промит речен пясък. Три-четири обемни части пясък се размесват с една обемна част семена, навлажняват се и се поставят в надупчени сандъци с дренаж (5-6 cm пласт от едър пясък). Покриват се с 5-6 cm пласт от чист пясък.
Сандъците се внасят в избени помещения, където температурата не пада под 0 СС и не превишава 10 °С. Пясъкът не трябва да се засушава или преовлажнява. Добри условия за аерация се създават, когато пластът от семена и пясък при семковите не е по-дебел от 30 cm, а при костилковите - от 50-60 cm.
Процесите на следберитбено дозряване протичат нормално при 50-70 % влажност, 3-6° С и добра аерация.
Големи количества семена се стратифицират в трапове с размери, дълбочина - 70 cm, широчина - 80 cm и дължина - според нуждите. Траповете се изкопават на открито и отцедливо място, далеч от стопански постройки за предпазване от мишки. На дъното на трапа се разстила пласт от 10 cm промит речен пясък, след което сместа от семената и пясъка се насипва на пласт, дебел около 50 cm. Покрива се И 25-30 cm почва. Изкопават се канавки за отводняване.

б. В ягодовите насаждения

- При опасност от изтегляне на новозасаденнте и младите растения почвата около тях се притъпква.
- Засаждат се ягодовите растения в отопляеми оранжерии. Използват се родовити скорозрели ягодови срртове с едри висококачествени плодове, устойчиви на гъбни заболявания. От проведени у нас изследвания е установено, че най-подходящи за целта са сортовете Сюрприз де Хал, Горела, Красавица, Покахонтас и Кембридж фаворит.
Ранното производство на ягоди се организира с чист от вирусни болести, нематоди и а кари първокласен посадъчен материал, В холандския тип оранжерии растенията се засаждат на лехи, всяка от тях с 4-5 реда. Междуредовото разстояние е 20-30 cm, а вътрередовото - 15 cm. Между лехите се оставя пътека, широка 40 cm.
Грижите по отглеждането на ягодовите растения в оранжерии не се различават от грижите при полски условия. Най-добър ефект се получава чрез капковото напояване, а пръсканията с фунгициди са по-чести поради по-добрите условия за развитие на гъбни болести.
- Проверява се състоянието на съхранения в хладилни камери ягодов разсад за пролетно-лятно засаждане.

в. В малиновите насаждения

- При изтегляне растенията се притъпкват своевременно.
- За да не замръзне застоялата вода, извършва се дрениране.
- Поставят се нови телени конструкции и се ремонтират старите.
- Ремонтират се амбалажът и инвентарът.

Растителнозащитни мероприятия.

а. В овощните насаждения


- С оглед необходимостта от зимно пръскане се обследват всички насаждения за установяване плътността на икономически важните неприятели и болести по тях. За да се определи плътността на акарите, преглеждат се 40 клонки с дължина 8-10 cm, събрани от 10 дървета, и 5 изрезки от стара кора с размери 4/2 cm за всеки 10 dka насаждение. Събраните клонки се преглеждат под бинокуляр. По същия начин се установява зимуващият запас от други (зимни яйца на листни въшки, ларви на сливова и калифорнийска щитоносна въшка и др.). - Продължава изкореняването на междинните гостоприемници на болестите, и неприятелите, както и на дърветата, нападнати силно от корояди или заразени от опасни вируси (шарка по сливата, гумена дървесина по ябълката) и гъбни (сребърен лист) болести.
- Продължава зимното пръскане на прасковените, кайсиевите и бадемовите насаждения с 2 % бордолезов разтвор за борба със сачмянката, която при топло време се развива и през зимата
- Закупуват се препарати, резервни части, машини за пръскане и прашене, мрежа, велпапе, дървен материал и други материали, необходими за растителнозащитните мероприятия.

Подобни статии

Период на относителен покой на овощните растения (ноември - февруари).

Период на относителен покой на овощните растения (ноември - февруари).

Периодът на вегетация и периодът на относителен покой са двата най-характерни етапа в жизнената дейност на овощните растения от умерената кл...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Януари е типичен зимен месец. Средната месечна температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3 °С, по Черноморие...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през април

Април Средната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13 °С. Месечната сума на валежите в овощареки...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Юни Атмосферните процеси през юни не се различават съществено от протичащите през май, поради което и времето през двата месеца е почти едн...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

2023

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия