Прореждане на листата на лоза

Прореждането на листата при лозата се състои в отделяне на известен брой листа, които се намират в основата на леторастите. Тази операция със зелени части е известна в лозарството още в миналото.

В по-северните и по-хладните райони, а също и там, където падат повече валежи и има по-голяма облачност по време на узряване на гроздето на тази практика се отдава по-голямо значение. В нашата страна прореждането на листата на лозата се извършва на някои места предимно във влажни години и при буйни лозя.

С премахване на част от листата в основата на леторатите се цели да се постигне по-добро проветряване и слън чево огряване на гроздето, в резултат на което да се осигури запазване на гроздето от гъбните болести и особено от обикновеното гниене (сиво) гниене (Botrytis cinerea) и да се получи по-висококачествено грозде.

Необходимо е да се отбележи, че ефектът от това мероприятие зависи от срока и количеството на листата, които се премахват, от екологичните условия, агротехниката, включваща формировката на лозите, приложението на другите зелени операции, от наличността на асимилационната площ и др.

Време и начин на прореждането на листата

Прореждането на част от листата в основата на леторастите трябва да се извършва през есента, когато по време на узряването на гроздето падат чести и проливни дъждове и съществува опасност от масово развитие на обикновеното гниене по гроздето. Особено неблагоприятни условия за запазването на гроздето от сиво гниене съществуват в по-ниските и непроветриви места и при изобилно и късно напояване на лозята. В такива случаи трябва да се премахват през септември още преди да са започнали дъждовете.

Като се има предвид, че това мероприятие е свързано с изразходване на значително количество труд, премахването на листата в лозята, засадени по хълмистите терени, може да се допуща при изключителни случаи - ако условията са много благоприятни за развитието на болестта и ако гроздето не е узряло.

 

Премахване на листата в основата на летораста

Фиг. 115. Премахване на листата в основата на летораста

Когато обаче то почти отговаря на изискванията, за които е предназначено, по-правилно е да се ускори беритбата.

Премахването на листата по леторастите, израснали от чеповете или от основата на главината както при чашовид-ната резитба, така и при Гюйо, става на 5 до 8 листа от основата на леторастите понеже там се задържа по-голямо количество влага от дъждовете (фиг. 115).

При благоприятни условия за развитие на болестта следва да се премахват по-голямо количество листа. По леторастите на плодната пръчка при резитба Гюйо трябва да се отстраняват около 5-6 листа, т.е. онези, които се намират в сектора на гроздовете.

Прореждането на листата при десертните сортове има по-голямо значение, тъй като гроздето е предназначено за консумация в прясно състояние и следва д се запази неговата трайност по-дълго.

Когато гроздето е узряло, увеличението на захарния процент след премахване на част от листата в основата на леторастите се дължи не толкова на притока на асимилати, колкото на концентрацията на захарите, поради по-голямото изпарение на водата. Ето защо тази операция трябва да се прилага само в дъждовни години по време на узряването на гроздето, за да способствува за по-доброто проветряване, слънчево огряване и затопляне, за да се предпази гроздето от загниване.

Таблица 18

Динамика, на захари и киселини в гроздето в зависимост от степента на огряване от слънцето

Дата Пряко огряване Полузасенчено
  Захари % Киселини % Захари % Киселини % Захари % Киселини %
Гъмза
19.08 5.80 27.83     6.00 28.05
04.09 12.10 12.23 12.74   13.80 13.13
14.09 13.38 10.95 14,02   15.76 10.20
17.09 16.19 7.50 17.51   18.18 9.00
05.10 17.29 7,20 18.62   19.51 7.88
Каберне Совиньон
23.08 12.10 14.38 11.89 24.68 11.47 24.53
06.09 19.07 10.35 19.07 12.15 19.29 12.00
16.09 19.74 7.50 20.41 8.70 20.64 9.00
29.09 21.99 7.13 22.67 8.25 22.90 7.88
Зарчин
22.08 8.90 27.45 8.70 29.33 8.20 32.03
05.09 15.54 14.03 15.10 15.45 15.10 15.75
15.09 16.85 10.87 17.29 11.70 17.73 12.00
28. 09 19.29 8.25 19.96 8.93 29.74 9.68
10. 10 19.74 8.25 20.41 8.85 20.41 9.00
Ркацители
23.08 10.41   9.37   9.00  
6.09 16.85   16.85   16.85  
17.09 17.51   17.51   18.18  
30.09 21.09   21.31   21.77  
10.10 21.99   21.99   22.22  

Подобни статии

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Влияние на околната среда върху лозата

Влияние на околната среда върху лозата

Топлолюбиво растение ли е лозата Лозата е растение с определени изисквания към температурата. От тези изисквания зависи нейното географско ...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

1998

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия