Период на вегетация на овощните дървета (март-октомври)

Този период обхваща времето от март до октомври, през което протичат фенофазите на активна жизнена дейност - растеж, цъфтеж и плодообразуване, цветообразуване и запасява не с резервни хранителни вещества. Първите три процеса имат пряко отношение към биологичните прояви на дърветата през текущата вегетация, а другите два - през следващата. Нормалното им протичане е познато под термина "физиологично равновесие", което е в основата на продуктивността на растенията.
При повечето овощни видове (ябълка, круша, праскова, череша, вишня и др.) началният растеж и цъфтежът протичат почти едновременно на базата на резервните хранителни вещества, при което приоритет имат младите леторасти. Ето защо понякога, ако дървото не е добре запасено с резервни храни, може да цъфтя, но не плодообразува поради недохранване на цветовете. Същият антагонизъм съществува и при разпределянето на асимилатите от текущата фотосинтеза.
С напредване на вегетацията и нарастване на леторастите листата върху тях започват да изработват асимилати за плодовете.
При претоварените с плодове дървета често хранителни вещества за диференциране на цветни пъпки и отлагане на резервни асимилати не достигат. Такива дървета плододават алтернативно и по-трудно презимуват.
При правилно отглеждане на дърветата (високо ниво на агротехника, правилна резитба и ефективна растителна защита) може да се поддържа «физиологично равновесие», изразяващо се в ежегоден редовен висок добив и оптимална дължина на едногодишния прираст.
Продължителността на вегетационния период и времетраенето на отделните фенофази при овощните растения не са еднакви и зависят от генетичните особености на отделния вид и сорт, както и от възрастовото и физиологичното състояние на дърветата нивото на прилаганата агротехника, метеорологичните условия и до По-старите дървета завършват вегетационния си период по-бързо от по-младите, отглежданите в по-хладните северни зони -по-бързо от дърветата в по-топлите горски райони. При засушаване и недостатъчно торене вегетационният период се скъсява значително.
За нормалното протичане и завършване на вегетационния период отделните овощни видове се нуждаят от определен брой дни с температура над 15 °С, който варира от 85 до 130.
Периодът на вегетация е най-продължителният в годишния жизнен цикъл на дърветата. Синтезираните органични вещества служат за проявяване на продуктивните възможности на дърветата, възпроизводство на вегетативните органи и за по-леко понасяне на неблагоприятните метеорологични условия през зимните месеци.

Подобни статии

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво значение има резитбата на овощните растения за плододаването им

Какво е необходимо да се знае за устройството на овощните растения във връзка с резитбата? Овощното дърво има надземна и подземна част. Над...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

1386

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия