Операции със зелените части на лозата

През вегетационния период на лозата се извършват редица операции със зелените и части, които носят общото наименование резитби на зелено. При тези операции се премахват отделни вегетативни и плодни органи или части от тях, С това може целенасочено да се регулира растежът на останалите зелени части и тяхното съотношение, за да се осигури по-добро осветление на лозите. Така се получават по-високи и по-качествени добиви, а в отделни случаи и по-ранно узряване на гроздето.

Общо взето, с резитбата на зелено се преследва същата цел, както и с резитбата на зряло - регулиране на растежа и плододаването на лозата. Поради това някои от операциите със зелените части на лозата могат да се считат като продължение към резитбата на зряло.

Необходимо е да се отбележи, че не винаги съществува пълно съответствие между плододаващите и вегетативните части на лозата. Познаването на взаимната зависимост между надземните части на лозите, отглеждани при различни формировки и определени екологични и агротехнически условия, има голямо значение за правилното провеждане на тези мероприятия. Експерименталните наблюдения в научноизследователските институти и опитът на челните лозарски стопанства показват, че когато зелените резитби се извършват своевременно и правилно, в зависимост биологичните особености на различните сортове и силата на отделните лози, те оказват положително влияние върху добива и качеството на гроздето. И обратно - при несвоевременно и неправилно приложение те не само снижават добива и качеството на гроздовата реколта, но и отслабват системно общата сила на растежа на лозите, което се отразява върху добива в следващите години. Ето защо зелените операции трябва да се прилагат диференцирано не само към отделните лозя и сортове, но и към отделните лозови растения. Изпълнението на тези агротехнически мероприятия трябва да се възлага изключително само на висококвалифицирани работници-резачи.

Към операциите със зелените части на лозите спадат: филизенето, прищипването, кършенето, колтученето, колцуването, премахването на част от листата, частичното отстраняване на съцветия или гроздове и прореждането на зърната в грозда.

От зелените резитби най-широко в нашата страна се прилага кършенето, по-рядко - филизенето, прищипването и колтученето, а колцуването и останалите мероприятия - само в отделни случаи.

Подобни статии

Формировки и системи на резитба при лозата

Формировки и системи на резитба при лозата

Видове резитба |  Видове формировка на лоза | Формировка на асма | Съвети за резитба на лоза Може ли културната лоза да се отглежда без р...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Влияние на околната среда върху лозата

Влияние на околната среда върху лозата

Топлолюбиво растение ли е лозата Лозата е растение с определени изисквания към температурата. От тези изисквания зависи нейното географско ...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Резитбата на лозата се състои в премахване напълно или отчасти на различни нейни органи. Когато това мероприятие се извършва върху зрели час...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

1358

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия