Наследствени болести в детска възраст

Медицинската генетика, която изучава сложните закони за предаването на наследствените признаци и наследствените болести, в последните години постигна забележителни завоевания в разгадаването същността на на-следствените болести и в разкриването на пътища за тяхното ранно разпознаване, лекуване и предотвратяване.
Наследствените и вродените болести са различни. Вродените болести не са наследствени и те са свързани с увреждане на плода през време на бременността от различни външни фактори (инфекции на майката, рентгенови облъчвания, употреба на алкохол или лекарствени средства и др.). Вродени болести са напр. вродената токсоплазмоза, рубеолната ембриопатия.
Наследствените болести се дължат на увреждане на носителите на наследствените признаци - гените, които са разположени в хромозомите.
Честотата на наследствените болести е сравнително малка. Описани са около 2000 отделни наследствени болести.
Разпознаването на наследствените болести и за опитния лекар невинаги е лесно. Тук в помощ на лекаря идват подробните сведения, които родителите и прародителите могат да дадат за срещането на наследствените заболявания в рода. За лекаря тези сведения са много ценни и те ще му помогнат не само за ранното и точно разпознаване на заболяването, но и за правилното насочване на лечението. Родителите не бива да премълчават тези сведения, защото те нямат никаква вина за наследственото заболяване на своето дете.

Подобни статии

Болести на нервната система в детска възраст

Болести на нервната система в детска възраст

Нервната система у децата се намира в период на усилен растеж и развитие, което я прави лесно ранима от неблагоприятните външни въздействия....

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много...

Периоди на детската възраст

Периоди на детската възраст

Детството се дели на няколко периода, които се различават както по отношение на физическото развитие на детето, така и по отношение на реакт...

Захарен диабет в детска възраст

Захарен диабет в детска възраст

Захарният диабет (захарна болест) е хронично, дълготрайно заболяване, което се характеризира с нарушения във въглехидратната обмяна, както и...

Злополуки и отравяния в детска възраст

Злополуки и отравяния в детска възраст

Научно-техническият прогрес донесе на човечеството много блага и улеснения в ежедневния живот. В същото време обаче тези придобивки крият оп...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.06.2009

Обновено
Обновено

08.06.2009

Прочетено
Прочетено

1793

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия