Детето повръща

Рядко се срещат деца, които никога не са повръщали. Колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е склонността към повръщане. Най-често това е невинно повръщане, което е случайно и бързопреходно, и общото състояние на детето не се засяга. В други случаи обаче повръщането е проява на заболяване, което трябва да се разпознае от лекуващия лекар. И тук важно значение имат сведенията на родителите за характера и честотата на повръщанията, а също така за вида на повърнатата материя.
От истинското повръщане трябва да се отличава оригването у кърмачетата след хранене, което често се придружава с пов-ръщане на малко количество мляко.
Как се осъществява рефлексът за повръщане? Нормалният път за предвижване на храната започва от устата и хранопровода и продължава през стомаха и червата, като през правото черво и ануса се изхвърля навън неизползваната храна. При нарушения в работата на храносмилателния апарат понякога се стига до връщане на храната в обратна посока и до нейното повръщане. Това става при раздразване на крайните нервни разклонения в стомаха и червата от недобре смляната или инфектирана храна или от други дразнители. По нервен път дразненето се предава до центъра на повръщането в мозъка, откъдето последва «заповед» за връщане и повръщане на храната. Понякога този мозъчен център може да бъде раздразнен и директно, без да е засегнат храносмилателният апарат.
Повръщането обикновено настъпва остро, експлозивно, с изобилно изхвърляне на стомашно съдържимо. Повръщащото дете побледнява, има изплашен вид и стои неподвижно в определена поза.

Най-чести причини на повръщането.

 

При кърмачета и малки деца честа причина са качествените и количествените грешки в храненето. У естествено кърмените бебета такива грешки са крайно редки (напр. прехранване). Ранното отбиване или преминаването към смесено хранене може да доведе, до повръщане и диария, а също до влошаване на общото състояние на бебето. В някои случаи повръщането при изкуствено хранене се дължи на хранителна алергия, т.е. на непоносимост към кравето мляко. В такъв случай се налага храненето с диетично мляко.
Даването на неподходяща за възрастта, на замърсена и ин-фектирана храна е също причина на повръщане у децата. Често тези повръщания се съпътстват с диарични изхождания. Това по-често се случва през летните горещини.
Острите чревни инфекции, причинени от бактерии (дизенте-рийни, салмонелни и др.) и вируси, също причиняват повръщания и диарични разстройства, които лесно се предават от дете на дете. Изолирането на болните деца в тези случаи е добра мярка за предпазване на здравите.
Инфекциозните възпаления на устата, гърлото и горните ди-хателни пътища също могат да причинят повръщания. Повръ-щанията при апеидицит не са така чести. По-чести са те при раз-витието на различни форми на чревна непроходимост.
Много характерно е повръщането при пилорна стеноза (стес-нение на изхода на стомаха). Това заболяване е вродено, засяга повече момчетата и се проявява към 15-20-ия ден след раждането.
Повръщането настъпва наскоро след сукане, има характер на фонтан и от ден на ден се засилва, така че детето започва да гладува. Изпражненията са оскъдни и тъмни, а понякога се развива запек. Заболяването се доказва чрез рентгеново изследване и се лекува хирургично.
Чести са и повръщанията при нервни и чувствителни деца. При кърмачета рядко може да се прояви и т.нар. навично повтарящо се повръщане, което даже доставя известно удоволствие на детето. Наблюдава се при емоционален глад на деца, които дълго време се лишават от контакт с майката. С подобряване на възпитателните грижи и повишаване на емоционалния тонус това повръщане изчезва.
Нервно обусловени повръщания понякога се наблюдават при ученици при трудности в изпълнението на учебните задължения. Даже при тръгване към училище децата започват да повръщат. Тези повръщания се повтарят и събуждат погрешно съмнение за стомашно-чревно заболяване. Те обаче изчезват по време на ваканция.
Така нареченото ацетонемично повръщане се явява през определени периоди от време, настъпва внезапно, придружава се с коремни болки и за 2-3 дни оздравява. От устата се усеща ацетонов дъх. На ацетон мирише и повърнатата материя.
Нерядко отравянията с гъби, лекарства и химични вещества също се съпровождат с упорити повръщания. Сведенията от родителите в подобни случаи имат решаващо значение за изясняване причината за повръщането.
Тревожна проява е повръщането, когато се дължи на възпалителни и други промени в мозъка и мозъчните обвивки (менингити, енцефалити, новообразувания и др.). В тези случаи повръщането е резултат от пряко дразнене на центъра на повръщането. Тук за разпознаване на причината са важни сведенията от родителите за други прояви (главоболие, повишена температура, гърчове, унесеност, промени в психиката и поведението на детето и др.).

Най-важното в сведенията на родителите.

 

При повръщане на детето обръщайте внимание на следните въпроси, които лекарят ще ви зададе: 1. Кога е започнало и как се изявява повръщането? 2. Какви са особеностите на повърнатата материя (цвят, мирис, кръв, примеси от храна, други примеси) и какво е количеството й? 3. Какво е погълнало детето преди повръщането? 4. Какви други прояви освен повръщането е имало детето? 5. Има ли детето склонност да повръща при малки поводи?

Какво да се прави преди идването на лекаря?

 

В момента на повръщането най-добре е да поставите детето по корем върху коленете ви и с глава, наведена надолу. Подложете леген и леко потупвайте детето по гърба, за да може
да изхвърли всичко, което има в устата си. Това е необходимо и за да не поеме в бронхите си остатъци от повърнатото. Ако крайниците му са студени, поставете грейка.
Не бива обаче да се поставят топли грейки на корема, а също не трябва да се дават храни и лекарства. Може да се даде 1-3 кафени лъжички студена вода или чай, след 10-15 минути може да се повтори и количеството да се удвои.

Подобни статии

Особености на нервното дете

Особености на нервното дете

Най-важната особеност на нервното дете е повишената дразнимост и чувствителност на неговата нервна система. Понякога тази повишена дразнимос...

Коклюш (магарешка кашлица, пертусис) при детето

Коклюш (магарешка кашлица, пертусис) при детето

Коклюшът е бактериално заразно заболяване, най-характерното за което е идващата на пристъпи мъчителна кашлица. След въвеждането на противоко...

Отравяния в детска възраст

Отравяния в детска възраст

Децата се отравят около 10 пъти по-често, отколкото възрастните. Най-честа жертва на отравяне са малките палавници на възраст от 1 до 5 годи...

Ухапвания от насекоми и змии при детето

Ухапвания от насекоми и змии при детето

Децата често биват ужилвани от насекоми, когато си играят на двора, в градината или на полето. У някои реакцията е незначителна, но у други ...

Майката в ролята на медицинска сестра

Майката в ролята на медицинска сестра

В болницата помощник на лекаря е медицинската сестра. Тя наблюдава бол-ните, грижи се за техния тоалет, за храненето и съня им, дава им лека...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

06.06.2009

Обновено
Обновено

06.06.2009

Прочетено
Прочетено

9186

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия