Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много голяма част от тях и постепенно развитие на дегенерация (израждане) на нервната и мускулната тъкан. Техните болестни прояви са разнообразни в зависимост от това, коя част от нервната система е засегната. Обикновено заболяванията започват в детската или детско-юношес-ката възраст. В редки случаи и при някои болести заболяването започва късно — след 30—40-годишна възраст. В последните 15—20 години се правят щателни проучвания върху наследствения начин на предаване на тези болести. Семейства, в конто има регистрирани подобни заболявания, могат да бъдат осведомени от медико-генетичната консултация, каква е сигурността или вероятността за създаване на здраво или увредено поколение. Чрез изследване на биохимично ниво се съди за известна недостатъчност на някои ферментни системи в организма, вероятно генетично обусловени у едни, а случайни у други. Прави се опит за корекция чрез внасяне в организма на липсващи ферменти, витамини и пр. Прилагат се методи за разпознаване на някои наследствени болести още у плода и новороденото.

Подобни статии

Болести на нервната система в детска възраст

Болести на нервната система в детска възраст

Нервната система у децата се намира в период на усилен растеж и развитие, което я прави лесно ранима от неблагоприятните външни въздействия....

Болести на нервната система

Болести на нервната система

В биологично отношение нервната система представлява най-високо и най-сложно организираната форма на материята. Тя изпълнява изключително ва...

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

Болести на очното дъно

Болести на очното дъно

Заболяванията на очното дъно (т. е. на задната част на съдовата обвивка на окото и на очния нерв) биват вродени, възпалителни, дегенеративни...

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

Това заболяване е едно от най-тежките увреждания на нервната система при хроничната алкохолна интоксикация. Заболяването започва с предвестн...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

09.05.2008

Обновено
Обновено

09.05.2008

Прочетено
Прочетено

4352

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия