Болести на дихателната система

Болестите на дихателната система през последните години нарастват застрашително. В някои страни те вече се изравняват, а даже и надхвърлят по честота болестите на сърдечносъдовата система. Причините за нарастването на болестите на дихателната система са многобройни и повечето от тях се коренят в някои негативни страни на съвременния живот. От водещо значение е замърсяването на въздуха. Проучванията на въздуха в редица индустриални центрове показват, че в него се съдържат множество вредни за здравето вещества — въглероден окис, въглероден двуокис, серни газове, амоняк, оловни аерозоли и др. Източници на тези вещества са индустриалните предприятия и най-вече автомобилите. Един среднолитражен автомобил за пробег от 750—800 км изконсумирва толкова кислород от въздуха, колкото един човек за цяла година. В замяна на изконсумирания кислород автомобилът връща във въздуха над 50 вида отровни вещества.
От несъмнено значение за увреждането на дихателните органи е и тютюнопушенето, и то специално в младата възраст и у жените. Проучванията показват, че пушачите боледуват 10—20 пъти по-често от непушачите от болести на дихателната система, и то на първо място от тежък хроничен бронхит и рак на белия дроб.

Подобни статии

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много...

Болести на нервната система

Болести на нервната система

В биологично отношение нервната система представлява най-високо и най-сложно организираната форма на материята. Тя изпълнява изключително ва...

Болести на нервната система в детска възраст

Болести на нервната система в детска възраст

Нервната система у децата се намира в период на усилен растеж и развитие, което я прави лесно ранима от неблагоприятните външни въздействия....

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

Алергия и алергични болести по кожата

Алергия и алергични болести по кожата

Алергичните болести са едни от най-разпространените в света. Смята се, че 10—20% от населението страда от едно или друго алергично заболяван...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.05.2008

Обновено
Обновено

26.05.2008

Прочетено
Прочетено

4230

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия