Алтернативатa на бъдещето – слънчеви колектори

Човечеството е изправено пред много сериозни проблеми. В близките 50 години голяма част от енергията трябва да се произвежда от възобновяеми източници на енергия. Природните ресурси, като нефт, газ и въглища започват да се изчерпват и много специалисти смятат, че вече сме изконсумирали около 50% от природните си ресурси. Това заедно с непрекъснато увеличаващите се енергийни нужди налага търсенето на алтернативи, които да осигурят човешкия просперитет за идните поколения. Едни от възможните решения са използването на слънцето, водата и въздуха, като алтернатива. Най-практично е използването на слънчеви колектори. Те произвеждат електрическа или топлинна енергия. От тези които произвеждат топлинна енергия най-разпространени са колектори с термосифон и колектори с Heat Pipe технология. И двете системи са много ефективни и рентабилни и усвояват почти цялата слънчева енергия попаднала върху тях. В особено голяма степен това важи за колекторите с Heat Pipe технология, които усвояват до 94% от попадналата върху тях слънчева енергия. Други ефективни алтернативи са ветрогенераторите. Те обаче са трудно приложими за отделните домакинства и са много по-скъпи от слънчевите колектори. Произвеждат обаче и много по-големи количества електроенергия. Най-големите ветрогенератори произвеждат до 50 киловата ток. Водата също е много широко използвана алтернатива. На много места по света се строят изкуствени водоеми с високи язовирни стени които също произвеждат големи количества електроенергия.

Подобни статии

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Слънчевата енергия е феномен, за когото все повече ще се говори. Намаляващите енергийни ресурси основателно кара голяма част от човечеството...

Как работят вакуумните слънчеви колектори.

Как работят вакуумните слънчеви колектори.

Слънчевите колектори с вакуумни тръби винаги са едни от най-ефективните системи за битова топла вода. Тръбната технология с вакуум предлага ...

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Сигурна и печеливша инвестиция - слънчеви колектори от ЕМДЕ Солар

Слънчевата енергия е феномен, за когото все повече ще се говори. Намаляващите енергийни ресурси основателно кара голяма част от човечеството...

Вакуумни слънчеви колектори - видове и техните предимства

Вакуумни слънчеви колектори - видове и техните предимства

Такъв вид системи са новите технологии, който придобиват все по-голяма популярност сред хората са слънчевите колектори. Вакуумни слънчеви к...

Вакуумни слънчеви колектори - основни предимства на моделите

Вакуумни слънчеви колектори - основни предимства на моделите

 Едно от най-ефективните решения на всяко домакинство, което има нужда от понижаване на сметките за електроенергия са именно новите технолог...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

17.01.2012

Обновено
Обновено

17.01.2012

Прочетено
Прочетено

449

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия