Значение на консервирането на месото и рибата

Значение на консервирането на месото и рибата

Месото и рибата могат да се оползотворят най-правилно и да се запазят за дълго време, като се консервират. Това се налага поради характерните им особености: добиват се в големи количества, консумират се веднага, а престоят ли пролължително време, започват да се развалят.

Те съдържат много вода (65—70%), големи количества белтъчини, мазнини и други вещества. конто създават благоприятна среда за развитието на микроорганизмите, причиняващи развалянето им.

Консервирането има за цел да създаде неблагоприятни условия за развитието на микроорганизмите. Освен това чрез него се постига приготвяне на продукти с по-голяма разновидност, по-добри вкусови качества и по-висока хранителна стойност.
От историческите ланни се вижда, че човекът е започнал да консервира месото и рибата още 3500— 4000 години преди новата ера. Хората от древния Египет и Китай са знаели, че най-добре може да се запази месото чрез солта, слънцето и леда, но не им били известни причините и научната страна на това запазване — че солта е консервиращо вещество, което възпрепятства развитието на микроорганизмите, а слънцето намалява водното съдържание на продуктите и създава неблагоприятна среда за развитието на микроорганизмите. Тези начини за запазване на месото и рибата съществуват и днес е известно усъвършенстване в техниката и технологията. По-късно се откриват нови начини за (консервиране на месото и рибата — чрез пушене и използване на ниската и високата температура. Пушенето на месните продукти започва да се практикува едва през XIII век, а стерилизирането още по-късно, едва в началото на XIX век.

Месото, в сравнение с всички останали храни, е най-пълноценната храна, понеже съдържа големи количества хранителни вещества, необходими за човешкия организъм — най-много белтъчини (до 20%), мазнини (от 4 до 40%), вода, минерални вещества, соли и витамини.

Подобни статии

Хроничен хепатит

Хроничен хепатит

В повечето случаи острият хепатит завършва с пълно оздравяване. Броят на хронифицираните остри хепатити е различен. Приема се, че вирусният ...

Захарна болест (Захарен диабет)

Захарна болест (Захарен диабет)

Захарната болест е била позната още в древността и оттогава носи своето име. В последно време честотата на захарната болест нараства — до 1—...

Захарен диабет в детска възраст

Захарен диабет в детска възраст

Захарният диабет (захарна болест) е хронично, дълготрайно заболяване, което се характеризира с нарушения във въглехидратната обмяна, както и...

Хранителен режим на детето

Хранителен режим на детето

Брой на храненията. Към края на първата година повечето от кърмачетата преминават на четирикратно хранене. Това е свързано с поглъщането на ...

Подготовка на месото и рибата за консервиране

Подготовка на месото и рибата за консервиране

Подготовка на месото от домашните животни за консервиране Месото от различните видове домашни животни се обработва в зависимост от естество...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

02.05.2012

Обновено
Обновено

02.05.2012

Прочетено
Прочетено

1062

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия