Врагове или сътрудници са пчеларите и търговците-преработватели?

Врагове или сътрудници са пчеларите и търговците-преработватели?

От пръв поглед пчеларите–производители и търговците-преработватели се считат за непримирими врагове. Първите произвеждат с много труд пчелните продукти – главно мед, вторите го изкупуват преработват и продават, като с част от получените пари заплащат труда на производителя пчелар.
Работата на пчеларя не е лека. Иска се много труд, знания, постоянство, особено през сезона март - ноември. Започва се с първоначални прегледи, разширение, първоначално подхранване с качествени храни за пчели, поставяне на магазините и корпусите, евентуално преместване при подвижно пчеларство, събиране и обработка на събраният пчелен прашец, своевременно изваждане на събраният мед, обработка на евентуално хванатите роеве, подготовка за следващата главна паша и края на август, септември, октомври - стесняване и подготовка за зимата, боядисване и ремонт на плодници и корпуси, в които ще зимуват семействата. През зимният период също има не малко работа - подготовка на рамки, ремонт на кошери, евентуално изработка на нови, ремонт на съоръженията – центрофуги, станоци и машини за отпечатване, ремонт, подготовка и хигиенизиране на помещенията за първоначална обработка и за складиране на продукцията.


Трябва обаче да се отчете, че и работата на търговците-преработватели е сериозна и много отговорна. Те трябва да намерят клиенти, които да изкупят продукцията на добра цена, която да покрие техните разходи и да донесе добра печалба. Вземайки предвид естеството, работата и задълженията на производители и търговци, трябва да признаем, че е изключително трудно, почти невъзможно да се съчетае производството и продажбата, особено ако се касае за много голяма по обем продукция.


Къде се къса нишката?


От едната страна търговците декларират много ниски цени при продажбите и големи разходи при подготовката и реализирането на продукцията в стремежа за максимална печалба.
От другата страна производителите пчелари за да реализират също по-голяма печалба и в последно време и да свържат двата края, подхранват със захарен сироп и по време на медосбора, което води към некачествена продукция, която пък се заплаща по-ниско от клиента. Все още има пчелари, които дават "профилактично" антибиотици и не искат да разберат, че това е вредно, да не говорим за влошаването на качеството на продукцията. Много пчелари слагат много рано лентите против Вароа Якобсони, преди да са свалени всички пити, от които ще се вади стоков мед, което също влошава качеството на продукцията. Не е решен въпроса за опазването на свалените от кошерите пити, като се използва нафталин.


Ниското заплащане води до констатираната апатия при пчеларите, ниската механизация, липсата на интерес за усвояване на нови, по прогресивни методи за работа.
Крайно необходимо е чрез пчеларските организации да се постигне разбирателство между пчелари и търговци, като се знае, че е некоректно чистата печалба на търговците за килограм мед да е равна и по голяма от заплащаната на производителя цена за същият килограм мед, в която влизат и производствените разходи.


Безогледното използване на пестициди, безогледното пръскане против комари нанася огромни щети на пчеларството. По мои лични няколко годишни наблюдения поголовното пръскане с отрови против комари в крайдунавския район не намалява количеството им. Трябва твърдо да се заяви на властите от няколкото пчеларски организации, че затварянето на кошерите за да не излизат пчели за повече от 2 часа през деня в периода май – септември е също пагубно. След 2 часа от затворените кошери протича мед, восък и умрели пчели. Трябва да се разяснява на всички, че особено пръскането на отрови със самолет е многократно по-лошо и по-вредно за всички. Отровите попадат върху плодовете и зеленчуците, които ние консумираме ежедневно. Напръсканата с отрови трева се консумира от добитъка – овце, кози, крави, биволици, прасета и кокошки и от там в млякото, месото и яйцата, което е пагубно особено за малки деца, възрастни и болни хора. Съответно замърсява и продукцията на млечни произведения, яйца, зърнени храни и месо, които се изнасят.


Многократно се констатира, че у нас се консумира сравнително много малко пчелен мед. Мнозинството българи се сещат за меда, когато се разболеят. Би трябвало особено лекарите да разясняват, че е много по-добре да консумираме мед за да не се разболяваме, вместо да приемаме меда след като се разболеем. Нена последно място е и по-голямата работоспособност на хората при редовна консумация на мед.

Тук трябва да се подчертае и задължението на пчеларските организации за взаимодействие с всяко правителство и всяко кметство за засаждането на многогодишна медоносна растителност и опазването на съществуващата от безогледно изсичане.


Закупете качествена храна за пчели от MultiMax.bg.

Подобни статии

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Рак

Рак

Рак Лечение: своевременно, упорито, цялостно Все още раковата болест се числи към заболяванията, от които се страхуваме най-многр. Вс...

Членестоноги

Членестоноги

Това е една от най-големите групи в зоологията. Членестоногите действуват болестотворно на голям брой животни и специално на човека като пар...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Най-вредните храни

Най-вредните храни

Човек е истински роб на вредните навици и предразсъдъци Още при първите опити за корекция на храненето неизменно става сблъсък с предразсъд...

dman

dman

20 публикации

Публикувано
Публикувано

14.09.2016

Обновено
Обновено

13.09.2016

Прочетено
Прочетено

1278

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия