Въздействие на шума

Въздействие на шума

ШумДоказано е, че шумът, без значение дали е постоянен или с прекъсване, поддържа състояние на стрес у човека. Шумът от уличния транспорт, самолетите, машините в индустрията, електронно усилената музика е вреден за здравето и има достатъчно убедителни основания да бъде премахнат. По сведения на лондонски психиатри в болниците за душевно болни се приемат много по-често лица от райони, намиращи се в съседство с летището Хитроу, където шумът наистина е невъобразим. Лица, чийто сън е разстроен от самолетен или друг шум, отговарят по-зле на тестовете за интелигентност и имат влошена координация на движенията.

Появилата се отскоро форма на звуково замърсяване е инфразвукът. Това са звуци с толкова ниска честота, че не се възприемат от човешкото ухо. Инфразвуковият шум може да се произвежда от някои машини, напр. компресори. Това е един непрекъснат глух звуков фон и е много чест в големите сгради, фабрики, учреждения и болници. Този шум може да предизвика наразположение и затруднение в дишането. Според някои лекари лошото  настроение също може да се дължи на инфразвук.

Шумът може да се измерва, много силен е шумът от 110 децибела. Това се случва често в дискотеките, където наистина е много шумно и съществува съвсем реална опасност за слуха. При непрекъснат престой в тях за два часа 10 процента от присъствувашите получават значително увреждане.

Никак не е безполезно почивните дни в края на седмицата да се прекарват извън града. Хората започват да осъзнават все повече и повече големите предимства на отдиха в спокойна и безшумна обстановка.

Всеки човек трябва ежедневно да прекарва известно време в пълна тишина. Това действа успокояващо на нервната система и повишава работоспособността.

Подобни статии

Съвети за чувствителните към шума хора

Съвети за чувствителните към шума хора

Борбата срещу шума е още в началото си и успехът й зависи повече от съзнанието на хората, отколкото от техническите ме-роприятия против него...

Желязонедоимъчни анемии

Желязонедоимъчни анемии

Основен белег на тази група анемии е недостигът на желязо. Основен белег на тази група анемии е недостигът на желязо в организма, вслед...

Наранявания на опорно-двигателния апарат

Наранявания на опорно-двигателния апарат

СЧУПВАНЕ Счупването представлява частично или пълно нарушение целостта на някоя кост, предизвикано от бързо действуваща сила. От значение...

Важни симптоми - Нарушение на съня

Важни симптоми - Нарушение на съня

Както сънят, така и сънуването са проява на закономерно на-стъпващ в мозъчните клетки процес на задържане (подтискане). Този процес е физиол...

Лекарства и бременност

Лекарства и бременност

Въпросът за възможното вредно отражение на някои лекарствени вещества върху бременността е познат доста отдавна, но особено много нашумя сле...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

21.05.2012

Обновено
Обновено

21.05.2012

Прочетено
Прочетено

1326

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия