Натуралните сокове - ефикасно оръжие на трезвеността

Натуралните сокове - ефикасно оръжие на трезвеността

Разнообразни и тревожни са причините, които наложиха цялата общественост да разисква проблема за трезвеността. Когато убеждаваш някого да не пие алкохолни напитки, трябва да му посочиш какво друго да пие. Когато някога бабите или майките давали на децата закуска от попара с вино, то не е било, защото искали да научат децата да пият вино, а защото не е имало гроздов сок през цялата година.

Въпросите за производството на безалкохолни напитки, за видовете, за качествата, ползата и безвредността им, за стопанската и здравна полза от производството и употребата на безалкохолни напитки решават в голяма степен проблема за трезвеността. Днес не само трезвениците, но и хората, които употребяват алкохолни напитки, искат да се произвеждат безалкохолни напитки. Загрижени за непрестанното подобряване на храната и здравето на народа, най-отговорни институции у нас поставят задачата да се произвеждат безалкохолни напитки.
Друго беше преди народната власт. Трезвениците влагаха много сили, за да разобличат политиката на господстващата класа, на едрите капиталисти и монополи. Алчни за печалба, а често пъти и от политически съображения, те насърчаваха младежите и работниците да пият и пушат. Тогава с право борбата за трезвеност беше и борба против капитализма. Ако тогава единствено средство в борбата за трезвеност беше разобличаващото слово, сега то не е нито единственото, нито най-подходящото оръжие. и организационни средства, но и техническа база. Защо да повтаряме непрестанно каква е вредата от алкохолните напитки? Няма ли да успеем повече, ако изтъкваме ползата от безалкохолните напитки, ако създадем традиция да се пият плодови и зеленчукови сокове?

Производството на безалкохолни напитки в света е сравнително младо. На промишлени основи то се постави от началото на тридесетте години на нашия XX в., а у нас— от около двадесет години. Докато за алкохолните напитки почти всичко е известно, за безалкохолните напитки се знае все още малко. Обикновеният потребител не знае как се произвеждат, съхраняват и консумират плодовите и зеленчуковите напитки, каква е стопанската изгода от това производство, какво благотворно влияние имат те върху здравето и творческите сили.

В други страни в тази област са разработени редица нормативни актове и закони, приети от законодателните органи. Предстои и внашата страна да се утвърди производството на такива безалкохолни напитки, които да съперничат, да превъзхождат алкохолните; да се изберат технология и техника, които да гарантират определени качества на продуктите, съответстващи на суровините; да се установи начин на контрол, за да се осуети възможността да бъдат фалшифицирани. В тази насока и движението за трезвеност може да предложи творческа програма, да спомогне да се осъществи масово производството на натурални плодови и зеленчукови сокове. Държавния комитет за планиране, министерствата на вътрешната търговия, на финансите, на народното здраве биха могли да изменят съществуващата преработвателна насока на гроздето, както това се прави в други страни. Например във Франция, която е класическа страна в производството и употребата на вино, вече се поставя въпросът или да се увеличи производството на гроздов сок, или да се изкоренят част от лозята. В Швейцария по законодателен ред е забранено производството на алкохол от плодове. От движението за трезвеност авторитетни въздържатели са заставили спиртния монопол в Швейцария около 1910 г. да построи фабрика за производство на натурален ябълков сок. Това е и първото в света промишлено предприятие за производство на плодови сокове.

Заслугата на тези хора в случая е, че те не само показвали вредата от употребата на алкохолните напитки, а и са наложили да се произвеждат безалкохолни. Днес в тази страна на глава от населението се падат годишно по 50—70 л я,бълков и други плодови сокове. Там се строят и най-добрите машини за производство на безалкохолни напитки. Създадено е и цветущо овощарство, а дори има лозарство, въпреки че почвените и климатичните условия не са от най-благоприятните за лозата.

У нас са построени и се строят промишлени предприятия за натурални сокове, но принос за това трезвениците нямат. Те все още не са заявили кои безалкохолни напитки са най-подходящи за въздържателите и на- какви условия трябва да отговарят, за да съперничат на алкохолните.

На първо място изниква въпросът за натуралността на плодовите сокове. Натурален ли е сокът, в който се е образувал алкохол? В какви проценти е допустим алкохолът? Може ли да се използват консервиращи вещества, какви и колко? Необходимо е още добре да се определят вкусът и ароматът на видовете сокове, показателите за цвят и бистрота, за сладостта и киселинността, за да съперничат на алкохолните напитки, В случая не говорим за предназначените за специални хранителни потребности продукти, като сиропи и компоти за деца и др. Но ако се допусне производството на питиета с 1, 2, 3 до 5% алкохол, ще приучим дори и децата да пият алкохолни напитки и в името на трезвеността ще рушим нейните здрави основи. Следователно трябва да се изберат и препоръчат плодови сокове без алкохол, с аромат, всус, цвят, киселинност, пенливост и други качества, които да задоволяват нуждата от питиетата на всички консуматори, на всички членове от семейството. Второто, но не по-малко задължение на трезвениците — учители, лекари I др.—е преди всичко да изтъкнат неизменната полза от натуралните плодови и зеленчукови сокове. Министерствата на вътрешната търговия, на земеделието и хранителната промишленост и движението за трезвеност трябва да се насочат по два пътя — да се изградят големи промишлени предприятия и да се популяризират способите за домашно производство на плодови сокове. Необходимо е да се изберат или създадат съоръжения и приспособления, те да се произвеждат в достатъчно количество и да се научи всяко домакинство как да си приготовлява сок с тях. Потребителите ще си намерят плодове, с увлечение ще приготовляват сокове и ще ги пият. Всичко това е толкова необходимо, колкото са необходими и литературата, и статиите, и събранията на тази тема. В страна като нашата, в която трезвеността е присъща на хармонично развитата личност и е утвърдена като положително обществено явление, производството на безалкохолните напитки, които да съперничат на алкохолните, и навикът те да се употребяват, не е проблем.

Масовата консумация е един от основните икономически фактори за развитието на соковото производство. Тя ще поощри внедряването на техника при отглеждането и прибирането на суровините за сокове и за производство на сокове.

Сега у нас се предлагат различни продукти за безалкохолни напитки. Много организации и предприятия са намерили известни материални облаги в производството им. Търговските организации нямат целенасоченост в пласмента на безалкохолните напитки. Те предпочитат продажбата на алкохолните, след това на лимонадата, а отбягват натуралните плодови сокове. Производството на сокове в държавните предприятия в повечето случаи е по-малко от 10—15% от общия обем на продукцията им. Затова там липсват ръководители специалисти, които да разрешават общите проблеми и подробностите на производството на натурални сокове. Различията в материалната заинтересованост, подчинеността на соковото производство на други производствени задачи на практика доведоха до неизясненост и подценяване на производството и консумацията на натурални плодови и зеленчукови сокове. На тази основа капиталните вложения изтичат повече за лимонади, отколкото за натурални сокове. По тази причина няма и утвърдена насока в селското стопанство да произвежда суровини, а в машиностроенето — да конструира съвременна техника за сокове.

Ако сега съмишлениците на движението за трезвеност не се ориентират правилно, ако не се познава основно превъзходството на плодовите и зеленчуковите сокове и позволят да се говори въобще против алкохолизма, като оставят потребителя да избира между лимонадите и бозата, това ще бъде фатална грешка, която ще утежни и отложи победата над алкохолизма.

Оръжието за трезвеност е в ръцете на младежта. Когато младежите определят своите желания и търсят удоволствие и чрез пиене, те не познават натуралните сокове. С голяма компетентност се посочва на младежта вредата от алкохолните питиета, но те не получават познания по безвредността на натуралните сокове. Има много научна и пропагандна литература за вредата от алкохолните питиета. В същото време има много книги и учебници за винопроизводство и  за ритуалите за пиене на вино.

Необходимата обширна литература за натуралните сокове младежта не получава. Специална литература за соковете не се издава достатъчно, специализирани учебници няма. Пропагандната литература за трезвеност отделя малко място на соковете. Това се потвърждава от факта, че в страната рядко има човек, който да не знае как се произвежда вино и ракия, но почти няма човек, който да знае как се произвеждат и запазват натуралните сокове. Затова, ако има увеличение на потребяването на алкохолни питиета, то се дължи на голямото производство на вино и ракия в личните стопанства и от частното ползване на градини от домакинствата  Държавата не увеличава, а намалява количествата на алкохолни напитки за вътрешния пазар въпреки увеличаване на населението. Досегашната практика за приготовление на сокове чрез консерванти и с голям процент захар е довеждала до производство на вино и ракия, а не на сокове.

Подобни статии

Дълготрайно запазване на соковете

Дълготрайно запазване на соковете

Много са причините за разваляне на плодовите и зеленчуковите сокове от момента на тяхното добиване. Кислородът от въздуха, с който соковете ...

Натуралните сокове - здраве и младост

Натуралните сокове - здраве и младост

Натуралните плодови и зеленчукови сокове според произхода им по вид и сорт предотвратяват и лекуват различни заболявания. Без витамините, ми...

Жлъчнокаменна болест

Жлъчнокаменна болест

Образуването на камъни в жлъчния мехур е било познато още на древните лекари. Жлъчнокаменната болест е доста често заболяване, особено в няк...

Функции на подправките

Функции на подправките

Хранителните подправки са естествени или получени по синтетичен път вещества, които подобряват вкуса и аромата на продуктите и ястията. Те и...

Плодове и плодови сокове (източник на въглехидрати)

Плодове и плодови сокове (източник на въглехидрати)

Плодовете са най-добрите източници на прости въглехидрати (захари). Те са и една от най-полезните групи храни въобще. Трябва да ги включите ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

23.05.2012

Обновено
Обновено

23.05.2012

Прочетено
Прочетено

1307

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия