Кога и защо е необходимо геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден парцел. Този чертеж съдържа всички точни данни за наклони, размер, релеф и растителност, които са необходими и за получаване на разрешение.

Геодезическо заснемане служи за основа за планиране на строежа и неговите параметри. Затова е задължително то да бъде извършено преди всичко друго. Резултатите, получени от него, позволяват да се направи най-точен проект за строеж.

Извършването му отнема не повече от няколко часа, след което данните се обработват и се представят в графичен вид.

Всяко геодезическо заснемане предоставя важна информация за парцела на който ще се строи. Тези данни са определящи при проектирането и планирането на строежа. Затова е необходимо заснемането да бъде извършено професионално.

Много често при закупуването на парцел е необходимо геодезическо заснемане. В тези случаи данните предоставят подробна информация за релефа на парцела. Тази информация служи за направата на правилен план за строеж.

Геодезическо заснемане се извършва от началото до завършването на обекта. През това време се издават документи, които дават ясна представа за имота. Този процес е необходим, за да се проследят промените, които могат да повлияят на строежа.

За да се започне и завърши строеж на имот е необходимо издаването на удостоверение за търпимост. Документът се предоставя въз основа на данните от геодезическо заснемане.

Геодезическо заснемане на сгради и фасади се извършва за нуждите на строителни фирми и архитекти. В тези случаи данните трябва да бъдат много точни, затова е задължително то да се извърши от професионалисти.

Много често кадастралната карта, която вече е одобрена, може да се измени, ако в нея има неточности и грешки. За тази цел е нужно отново да се премине пътя на целия процес, който да отрази измененията в кадастралната карта.

Често при планиране на строителство на сгради е необходимо геодезическо заснемане на дървесни видове. В тези случаи то се извършва, за да се докаже, че строежът няма да наруши наредбата за изграждане и опазване на зелената система.

За успешно проектиране и реализация на проект е задължително да се извърши геодезическо заснемане. То съдържа данни и подробности за обекта, които са от значение, като релеф, сгради и съоръжения в близост до обекта. Не на последно място то дава пълен контрол на строителството. Резултатите от него позволяват да се контролира нивото на строежа.

Всяка фирма, която се занимава с професионално геодезическо заснемане, предлага различни цени за услугата, но е добре да изберете фирма, която се е изградила като професионалист в тази област - www.precizinjenering.com

 

Категории

Разни

Подобни статии

Картографиране и заснемане на имоти, посредством геодезията

Картографиране и заснемане на имоти, посредством геодезията

Да картографираме заобикалящият ни свят далеч не е начинание, което вълнува само съвременниците ни. Да изучаваме онова, което е около нас е ...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Избор и подготовка на мястото за ново лозе

Избор и подготовка на мястото за ново лозе

Кои изложения са подходящи за лозе При избора на място за лозе трябва да се имат предвид изискванията на лозата по отношение на температура...

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди, болести и неприятели по лозата

Повреди от студ | Градушка | Изресяване | Пригор | Хлороза | Мана | Оидиум | Сиво гниене | Антракноза | Бактериен рак | Филоксера | Гроздови...

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Румяна Иванова

Румяна Иванова

77 публикации

Публикувано
Публикувано

24.01.2014

Обновено
Обновено

24.01.2014

Прочетено
Прочетено

4639

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия