Как пречиствателните станции пречистват отпадъчните води

Как пречиствателните станции пречистват отпадъчните води

За да живеем на една чиста планета и екологичните проблеми, които сами създадохме през последните десетилетия  да бъдат намалени до минимум и преодоляни, не бива да се допуска изхвърлянето на замърсените води от промишлеността, селското стопанство и домовете ни преди да бъдат пречистени. Такава всъщност е ролята на пречиствателните станции.

Съществуват различни технологии за пречистване на отпадъчни води в зависимост от степента на тяхното замърсяване и източника замърсител. Стремежът на учените по цял свят е насочен към създаването на все по-добри практики, които да пречистват по-ефективно отпадъчните води , с по-малко разходи по отношение на оборудването и с по-голяма енергийна ефективност.

Технологията на пречистване на отпадъчни води зависи до голяма степен от количеството и техния състав. Съществуват химични, мехаични, химико-физични и билогични методи на пречистване. В големите градски пречиствателни станции съществува комбиниране на няколко метода поради голямата замърсеност и обем на отпадъчните води, които се вливат в тях. Ефективността на различните методи е различна и постига различни показатели на пречистената вода. За да се постигнат показателите, които са регламентирани законово, понякога се налага пречистване на няколко етапа, които включват различни технологии.

Химичното пречистване например, се прилага когато в отпадъчните води има разтворени вещества, като в замърсените води се добавят химични реагенти, които влизат в химично взаимодействие и успяват да пречистят водите до около 80 процента. Типичните химични реакции, които се активират са реакции на окисляване и последваща неутрализация.

Физико-химичното пречистване се прилага когато във отпадъчните води има разтворени органични и неорганични вещества. В тези технологии обикновено участват сложни физико-химични процеси като адсорбция, йонообмен, ултрафилтрация, дестилация и др. Ефективността на пречистване достига до 90 процента.

Биологичното пречистване е най-предпочитаният и екологичен метод и се използва при замърсяване на отпадъчните води главно с органични замърсители. В процеса участват микроорганизми, които при определени условия успяват да пречистят водата до 98-99 процента.

През последните години биологичното пречистване на отпадъчни води се оказа много подходяща технология за пречистване на битовите отпадъчни води и това даде възможност за създаване на т.нар. малки индивидуални пречиствателни станции. Тези съоръжения дават възможност за локално пречистване на отпадъчните води от всеки дом където няма централна канализация.

Когато се говори за биологично пречистване на отпадъчни води, технологиите също могат да бъдат много различни в зависимост от микроорганизмите, които участват в самия процес. При анаеробните технологии се получава натрупване на  активна утайка, която периодично трябва да се отстранява. Съществуват и комбинирани анаеробно - аеробни технологии, при които тази утайка е по-малка на обем.

Най-новите чисто аеробни технологии на биологично пречистване са още по-усъвършенствани и при тях освен, че не се налага поддръжка на биологичния процес в съоръжението, активна утайка почти не се образува. Такива технология е например чешката технология BIO CLEANЕR. При нея пречистването на отпадъчните води достига до 99 процента без да се налагат активни добавки за поддържане живота на микроорганизмите и не се натрупва активна утайка. Така експлотационните разходи са намалени до минимум, а ефективността е дори по-голяма от екологичните норми и изисквания.

От пречиствателните станции и тяхната дейност зависи до голяма степен здравето на хората и животните, които имат нужда от чиста вода за да оцелеят. Пречистването на замърсените води, преди отново да се върнат в природата вече е задължително условие, което съвременният човек се стреми да спазва.

Ако се интересувате от биологичните пречиствателни станции посетете уеб сайта на HG & Sons и прочетете повече за тях.

Подобни статии

Какво е малка домашна пречиствателна станция?

Какво е малка домашна пречиствателна станция?

Малката домашна пречиствателна станция е компактно съоръжение за пречистване на отпадъчните води от едно - или дву - фамилна къща на места, ...

Облагите, които ни предоставят пречиствателните станции

Облагите, които ни предоставят пречиствателните станции

Пречиствателни станции за битови отпадни води - ВарнаЗа съжаление в днешно време изключително малка част от хората се замислят за околната ...

Облагите, които ни предоставят пречиствателните станции

Облагите, които ни предоставят пречиствателните станции

Пречиствателни станции за битови отпадни води - ВарнаЗа съжаление в днешно време изключително малка част от хората се замислят за околната ...

Предназначение на Пауловнията - Разсадник ЕЛИТ

Предназначение на Пауловнията - Разсадник ЕЛИТ

Предназначение на Пауловнията - www.пауловния.comПауловнията е едно от най-бързорастящи дървета в света,на което всяка една част се използва...

Въглехидрати

Въглехидрати

Въглехидратите съставляват основната част от диетата ви. Те осигуряват енергия за функционирането на органите в тялото и за нормалното проти...

Радост вкъщи

Радост вкъщи

17 публикации

Публикувано
Публикувано

23.05.2013

Обновено
Обновено

23.05.2013

Прочетено
Прочетено

2170

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия