Събиране на материали за изследване

За разпознаване на заболяването се налага често да се вземат от болния секрети и екскрети за изследване. При лежащо болните събирането и изхвърлянето на тези материи се налага и по хигиенични съображения. Често става нужда да се събират за необходими изследвания храчки, повърнати материи, слюнка, секрет от носа, глътката и сливиците, урина, изпражнения, секрети от различни рани и пр. Събраните секрети трябва да се съхраняват до изследването им по такъв начин, че да не променят свойствата си. Те трябва да се запазят от изсъхване, гниене, ферментация и окисление и да се съхраняват така, че ако са инфектирани, да се предотврати разнасянето на инфекцията. Събраните материи трябва да бъдат в достатъчно количество, да се съхраняват в стерилни съдове, на хладно място и да се опаковат правилно при изпращането им в лабораторията. Опаковката им трябва да бъде такава, че да бъдат напълно запазени и да се предотврати възможността както за тяхното замърсяване, така и замърсяването на околната среда с тях. Събиране на храчки. Храчките се събират, за да се измери количеството им за 24 часа, да се изследват и да се избегне опасността от заразяване на околните. За събирането на храчките са създадени различни видове плювалници: настолен плювалник — за лежащо болни, и джобен плювалник — за движещи се болни. Те са направени от прозрачно и здраво стъкло, градуирани са в милилитри (с вместимост 100—200 мл) и са снабдени със здрав, плътно затварящ се капак. След измиването и дезинфекцирането на плювалника в него се поставя определено количество вода, за да не полепват храчките по стените му. Ако храчките трябва да бъдат изпратени за бактериологично изследване, плювалникът трябва предварително да се стерилизира. При събиране на зловонни храчки в плювалника се поставя 35—30 мл терпентиново масло или силен разтвор от калиев хиперманганат, за да се унищожи миризмата. Дезинфекцията на плювалниците се извършва чрез изваряване или накисване в 10% хлорна вар. Събиране на повърнати материи. Събиране на повърнати материи се налага, когато трябва да се определят видът им, наличието на примеси в тях (кръв и парченца тъкани), количеството им, когато трябва да се изпратят за лабораторно изследване, когато имат зловонна миризма и когато се касае за заразно заболяване, което може да се предаде на околните при замърсяване с материите. Повърнатите материи се събират в стъклени буркани с голям диаметър, по възможност градуирани, с вместимост до 2 литра и снабдени с плътно прилепващ капак. Повърнатите материи се показват на лекаря при посещението му в дома. Установяването на количеството от еднократното повръщане, както и това на повърнатите материи през цялото денонощие, е от голямо значение. При чести и обилни повръщания са необходими няколко буркана, а това позволява чрез сравняване вида на повърнатото в отделните порции да се правят изводи за хода на болестния процес. Клиничното и бактериологичното изследване на материите трябва да се извърши скоро след повръщането, тъй като повърнатите материи бързо променят своя състав, а стомашният сок повлиява наличната бактериална флора. Дезинфекцията на съдовете, в които се събират повърнатите материи, се извършва с 10—20% разтвор на хлорна вар. Събиране на изпражнения. Изпражненията на болния могат да бъдат обект на различни изследвания, резултатите от които допринасят за точното разпознаване на много заболявания. Най-добре е изследването на изпражненията да става веднага след събирането им. За бактериологично изследване късче от изпражненията се взема с някакъв стерилен инструмент, по ставя се в стерилно шишенце, опакова се добре и се изпраща веднага в съответната бактериологична лаборатория. За някои изследвания на изпражненията често е необходимо спазването на предварителна (най-често тридневна) диета, която се опредаля от лекуващия лекар. Ако болният има запек, добре е да му се даде леко слабително средство, което позволява изпражненията да запазят характерната си форма и консистенция. Силните дразнещи очистителни и клизмите са нецелесъобразни. Най-подходящо средство е течният парафин в доза до 4 супени лъжици. За да се отстрани лошата миризма на изпражненията, към тях може да се прибави 5—10 % формалинов разтвор, който не променя състава им. Дезинфекцията на изпражненията се извършва с 10— 20% разтвор на хлорна вар. Тя е особено наложителна при чревни инфекции. Съдовете за събиране на изпражнения се дезинфекцират също с 10—20% разтвор на хлорна вар. Събиране на урина. Урината се събира за изследване на състава й, наличните патологични примеси към нея (изхождащи от бъбреците и пикочните пътища или преминали през бъбреците, но изхождащи от кръвното русло), количеството на еднократната или на отделената за 24 часа урина (диуреза). Определянето на диурезата е особено необходимо при бъбречни страдания и отоци. Установяването на отделената урина и отношението й към поетите течности позволява да се правят изводи за водната обмяна на организма и за еволюцията на различните болестни процеси. Съдовете за събиране на урина се мият всекидневно, а за отстраняване на миризмата и разтваряне на утайките се дезинфекцират с 0,5% разтвор на калиев хиперманганат. За изследване се взема прясна урина, тъй като престоялата урина бързо променя свойствата си — потъмнява, изменя цвета си, става алкална, което благоприятствува утаяването и води до промяна на относителното й тегло. Престоялата в топло помещение и в лошо измит съд урина започва да мирише лошо. Поради това, ако не може да бъде изследвана веднага или ако се налага изследване на отделената за 24 часа урина, събирането й трябва да става в много чист съд, като е добре в съда да се поставят няколко кристалчета камфор, който има антисептично действие, предотвратява гниенето и ферментирането и не променя състава на урината. Събраната урина се пази на студено място. Урината, предназначена за бактериологично изследване се взема в стерилно шише и в къс срок от време се доставя в бактериологичната лаборатория.

Подобни статии

Избор и подготовка на мястото за ново лозе

Избор и подготовка на мястото за ново лозе

Кои изложения са подходящи за лозе При избора на място за лозе трябва да се имат предвид изискванията на лозата по отношение на температура...

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

22.05.2008

Обновено
Обновено

22.05.2008

Прочетено
Прочетено

6677

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия