Когато детето трудно се учи да чете и пише

Способностите за усвояване на четенето и писането при отделните деца не са еднакви. У някои деца родителите и учителите забелязват редица трудности и отклонения в тази област и основателно се тревожат. От съществено значение се ранното разпознаване на тези отклонения и подпомагането на детето да ги преодолее.
За да може детето да усвои четенето и писането, е необходима определена зрелост на нервната система, която у някои деца се придобива към 6, а при други към 7 и дори 8 години. За постигането на тази зрелост немалка роля играят домашното и предучилищно възпитание. Отначало почти всички деца пишат и четат бавно, допускат грешки, заменят букви с близки графични образи, например Н с К, Г с Т, или не могат да произнесат някои звукове (р, ш, ч), но тези трудности са временни и при внимателно обучение бързо се отстраняват.
По-тежките форми на нарушения в четенето и писането (дислексия и дисграфия) се срещат у всички народи независимо от структурата на езика и писмото. При тях децата допускат следните по-главни грешки:
1. Бавно и погрешно четене. Писането става с много грешки и почеркът е лош.
2. Разместване на букви в думите (вместо лов, чете вол, вместо жив - виж и др.).
3. Заместване на близки по графически образ букви (Н с К, Н с И и др.).
4. Писане на букви и цифри, обърнати огледално (напр. Е и З)
5. Изпускане или добавяне на букви.
6. Непознаване на някои букви, думи или цифри (т.нар. „слепота към определени букви или думи").
7. При четенето се включват думи от по-горния ред, преминаването от един ред на следващия е трудно.

Разпознаването (диагнозата) на тези многообразни форми на нарушения в четенето и писането не е така лесно. За него е необходимо тясно сътрудничество между родителите, учителите и училищният лекар. Необходимо е да се изследват зрението, слухът, умственото развитие, а също и поведението на тези деца, защото при обучението може да се стигне до тяхното травматизиране и невротизиране. При всички отклонения ценна помощ трябва да се очаква от лекаря и от специално подготвения педагог, но е необходимо и участието на родителите при преодоляване на трудностите.

Подобни статии

Спорт и гимнастика в ученическите години

Спорт и гимнастика в ученическите години

Дневния режим на ученика Минава времето на безгрижните детски игри и увлечения. Дете­то е на 7 години и училищното звънче го зове. Погл...

Гимнастика при остеохондроза и радикулит

Гимнастика при остеохондроза и радикулит

Досега ние говорихме за жени, които са, общо взето, здрави - та нали сама по себе си старостта още не е заболяване... Но поняко­га става...

Детето си служи предимно с лявата ръка

Детето си служи предимно с лявата ръка

Още в първите посягания към показана им играчка някои деца предпочитат да я хванат с лявата, а не с дясната ръка. С израстването това предпо...

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

Особености на болестните прояви у децата

Особености на болестните прояви у децата

Болестните прояви и оплаквания у децата имат редица особености. Те показват различия при отделните деца, а също така се менят в различните п...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

06.06.2009

Обновено
Обновено

06.06.2009

Прочетено
Прочетено

2393

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия